Beth yw'r ROI ar gur pen?

cyfrifiadur wedi blino

Mae cwmnïau meddalwedd a meddalwedd fel gwasanaeth yn meddwl eu bod yn gwerthu technoleg. Mae technoleg gwerthu yn hawdd ... mae ganddo ddimensiynau, mae'n cymryd lle, mae ganddo nodweddion, terfynau, galluoedd ... a chostau diffiniadwy. Y broblem yw nad yw'r mwyafrif o bobl yn prynu technoleg.

technoleg pobl

Rhowch ddigon o amser i sefydliad gwerthu gwych a gallant drin unrhyw rai cais am y cynnig i mewn i strategaeth fuddugol a phroffidiol i gwmni. Rwy'n gweithio i gwmni sydd â phrif gystadleuaeth (ym marn ein rhagolygon - nid fy un i) yw meddalwedd ffynhonnell agored. Pe byddem yn gwerthu meddalwedd ddrud a oedd yn cystadlu'n uniongyrchol â meddalwedd am ddim, ni fyddai gennym 300+ o gleientiaid. Y rheswm pam rydyn ni'n tyfu yw nad ydyn ni mewn gwirionedd gwerthu meddalwedd - rydyn ni'n gwerthu canlyniadau.

Mae ein rhagolygon yn credu mai'r gwerth wrth symud i'n platfform blogio yw y bydd yn arwain at dim cur pen i lawr y ffordd. Dim cur pen mewn amser segur, dim cur pen mewn cynnal a chadw, dim cur pen ar faterion diogelwch, dim cur pen mewn scalability, dim cur pen mewn perfformiad, dim cur pen wrth addysgu defnyddwyr, dim cur pen oherwydd mae'n anodd ei ddefnyddio ... ac yn anad dim dim cur pen rhag methu.

Efallai mai ein cystadleuaeth go iawn yw Tylenol!

Mae rhai rhagolygon yn ymhyfrydu yn y cyfle i gur pen ... mae hynny'n iawn ... nid ydym yma ar eu cyfer. Byddai'n well gennym weithio gyda chleientiaid sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Canlyniadau fel y'u diffinnir gan iddynt, Nid us.

Pryd bynnag y mae'ch cwmni'n buddsoddi mewn technoleg, nid y caledwedd a'r feddalwedd (sori Peirianwyr!) Y maen nhw'n eu prynu - waeth pa mor cŵl. Yr hyn y mae eich cwmni'n buddsoddi ynddo mewn gwirionedd yw'r bobl o flaen a thu ôl i'r cynnyrch. Mae'ch cwmni'n buddsoddi yn y gwerthwr y maen nhw'n ymddiried ynddo. Mae'ch cwmni'n buddsoddi yn yr entrepreneur a ddechreuodd y cwmni rydych chi'n ei adnabod fel arweinydd. Mae'ch cwmni'n buddsoddi mewn pobl - pobl sydd wedi datrys y broblem sy'n dal i roi cur pen i chi.

Dywedodd un cleient sy'n gweithio i sector y llywodraeth wrthyf yn ddiweddar:

Doug - Nid wyf yn poeni am ROI. Nid wyf yn poeni faint o arian y gall eich cais ei wneud inni. Nid wyf yn poeni am upsells. Nid wyf yn poeni am dechnoleg. Y rheswm pam fy mod i'n talu'ch cwmni yw oherwydd eich bod chi yno i ateb y ffôn neu e-bost pan fydd gen i gwestiwn ... a'ch bod chi'n gwybod yr atebion. Daliwch i ateb y ffôn a fy helpu a byddwn yn cadw o gwmpas. Stopiwch ateb y ffôn a byddaf yn dod o hyd i rywun a all.

Dyma pam mae gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan mor hanfodol o gychwyn technoleg gwych. Nid wyf yn poeni pa mor cŵl yw'ch cais ... pan ddechreuwch ddweud wrth eich cwsmeriaid beth ydych chi Ni all helpwch nhw gyda, peidiwch â disgwyl iddyn nhw arwyddo adnewyddiad (peidiwch byth â chynhyrfu!). Mae eich cleientiaid eisiau llwyddiant ac maen nhw'n ymddiried ynoch chi i'w roi iddyn nhw. Mae'n well ichi fod yn gwrando ac yn ymateb. Gwell fyth - dylech fod yn symud yn rhagweithiol i adeiladu llwyddiant eich cleientiaid.

Hyd yn oed o fewn y diwydiant Meddalwedd fel Gwasanaeth, mae cwmnïau wedi darganfod na allant guddio y tu ôl i dudalen cymorth i gwsmeriaid neu gronfa wybodaeth ... neu'n waeth, fforwm cwsmeriaid. Mae angen i gwsmeriaid SaaS ddeall sut i drosoleddu'r datrysiad maen nhw wedi buddsoddi ynddo i fod yn llwyddiannus. Mae hynny'n gofyn am weithwyr cymwys, profiadol sy'n deall yr hyn sydd ei angen.

Mae'r arweinwyr hyn yn deall llwybr yr ymwrthedd lleiaf, maen nhw'n deall sut i ddarllen cleientiaid ac yn gweld a ydyn nhw'n rhagolygon gwych ar gyfer twf neu dystebau cwsmeriaid ... yn bennaf oll maen nhw'n deall sut i effeithio ar gleientiaid yn bersonol. Nid oes angen nodau chwerthinllyd byr eu golwg, rhwystro prosesau sy'n anwybyddu llwyddiant cleientiaid, neu'n waeth ... microreoli pan fo adnoddau eisoes yn brin. Mae'n gofyn am logi pobl rydych chi'n ymddiried ynddynt, caniatáu iddyn nhw wneud penderfyniadau gwych ar ran y cwmni, a chael gwared ar yr holl rwystrau i wasanaethu cleientiaid yn effeithiol (ac yn broffidiol).

Ydych chi'n darparu llwyddiant i'ch cleientiaid? Neu a yw'ch staff yn eu rhoi yn unig mwy o gur pen?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.