Chwilio Marchnata

gShift: Astudiaeth Achos yn Arferion Gorau SaaS Onboarding

Rydym yn gweithredu cwpl o gymwysiadau meddalwedd menter ar hyn o bryd. Mae'n hynod ddiddorol gweld y gwahaniaeth mewn strategaethau pwysig y mae pob cwmni wedi'u datblygu. Wrth i mi edrych yn ôl ar fy hanes yn y diwydiant SaaS, gan gynorthwyo dros ddwsin o gwmnïau i ddatblygu eu marchnata cynnyrch, credaf fy mod wedi gweld y strategaethau gorau a gwaethaf.

Yn gyntaf, rwy'n credu bod yna pedwar cam allweddol i Feddalwedd fel Gwasanaeth ar fwrdd y llong:

 1. Gwerthiannau Post - Mae'n hanfodol ar hyn o bryd i gwmnïau SaaS nodi'r llinell amser, dibyniaethau, tîm a nodau busnes. Byddwn yn argymell cyfarfod i'w groesawu rhwng gwerthiannau, y cleient, a'r tîm ysgubol i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyfleu a'i dogfennu'n glir.
 2. Cyflwyniad Llwyfan - Dyma graidd pob strategaeth bwysig - lle mae defnyddwyr yn cael eu cymwysterau i fewngofnodi a darparu adnoddau addysgol.
 3. Llwyddiant Cwsmer - Dylai eich darparwr SaaS fod yn awdurdod ac yn arbenigwr ar y diwydiant, gan eich addysgu chi a'ch tîm ar arferion a strategaethau gorau. Rwy'n synnu faint o blatfformau nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn cynorthwyo eu cwsmeriaid i lwyddo er gwaethaf eu harbenigedd mewnol.
 4. Llwyddiant Llwyfan - Nid yw cael defnyddwyr ac adnoddau addysgedig yn creu strategaeth lwyddiannus. Defnyddio dylai'r platfform SaaS fod yn nod pob strategaeth bwysig. Hyd nes y bydd eich cleient wedi cwblhau ei ymgyrch gyntaf neu wedi cyhoeddi ei erthygl gyntaf, nid yw wedi'i wneud eto. Mae defnydd yn ffactor enfawr wrth gadw SaaS.

Yn fy mhrofiad i, mae ymuno â chwsmeriaid newydd ym mhob canolfan tair elfen allweddol:

 • Rheolaeth - mae cael tîm cymwys gyda'r awdurdod i gywiro materion mewn modd amserol wrth iddynt godi yn gwbl hanfodol ar gyfer llwyddiant. Rhaid iddynt gyd-fynd â chyflymder a dwyster y cleient.
 • Anogaeth - mae cael cyfathrebiadau sydd i'w croesawu, yn gyfeillgar, ac sy'n cadw un cam o flaen eich cwsmeriaid yn brofiad anhygoel. Dylech fod yn tynnu'ch cwsmer newydd yn ysgafn i ddefnyddio'ch datrysiad wrth ei wneud yn broses eithriadol.
 • Galluogi - mae cleientiaid, yn enwedig y rhai yn y diwydiannau marchnata a thechnoleg, yn aml yn frwd iawn ac wedi defnyddio llu o dechnolegau. Bydd cael yr adnoddau i'ch cwsmeriaid eu tywys eu hunain yn lleihau'r pwysau ar eich adnoddau dynol ac yn eu galluogi i yrru ymlaen.

Gall colli unrhyw un o'r elfennau hyn ddiarddel llwyddiant ysgubol eich cwsmeriaid. I mi yn bersonol, rydw i'n teimlo'n rhwystredig iawn pan dwi'n cael fy ngorfodi i gyd-fynd â chyflymder y cwmni SaaS. Os ydyn nhw'n rhy araf ac na fyddan nhw'n gadael i mi neidio i mewn, dwi'n eistedd ar weminarau ac yn esgus gwrando. Os ydyn nhw'n rhy gyflym, rydw i wedi fy llethu ac yn aml yn rhoi'r gorau iddi.

Mae gan eich cwsmeriaid eu llwythi gwaith a'u rhwystrau eu hunain y mae angen iddynt weithio drwyddynt. Mae amserlenni gweithwyr, gwaith o ddydd i ddydd, a dibyniaethau system fewnol yn aml yn effeithio ar eu gallu i gael eu cynnwys ar eich amserlen. Mae adnoddau hunanwasanaeth hyblyg, ynghyd â chymorth uwch, yn creu proses fyrddio well lle gall y cwsmer fynd ar ei gyflymder - yn aml yn gweithio'n gyflym trwy rai camau ac yn araf ar adegau eraill.

Os ydych chi'n gallu cyfateb eu cyflymder a chadw un cam ar y blaen i'w heriau, rydych chi'n mynd i wneud un argraff o argraff - yr argraff gyntaf sydd ganddyn nhw gyda'ch cefnogaeth a'ch platfform.

Astudiaeth Achos mewn Onboarding - gShift

Rydyn ni wedi cael perthynas wych gyda llawer o'r llwyfannau SEO dros y blynyddoedd, ond fe wnaeth un sefyll allan wrth i ni barhau i weithio ar awdurdod cynnwys ein cleientiaid… gShift. Wrth i lwyfannau eraill fuddsoddi mewn llenwi nodwedd ar ôl nodwedd ar gyfer archwiliadau a safleoedd, gwnaethom wylio wrth i gShift barhau i fodelu eu platfform ar ôl sut roedd marchnatwyr digidol yn gweithio.

Tyfodd platfform gShift o blatfform SEO i blatfform presenoldeb ar y we. Gwnaeth mewnwelediad i grwpiau allweddeiriau, chwilio lleol, chwilio symudol, ac effaith cyfryngau cymdeithasol, a deallusrwydd cystadleuol i gyd ei wneud yn blatfform di-dor y gallem ei ddefnyddio ar ein heiddo ein hunain ac eiddo ein cleientiaid. Fe ddaethon ni'n ffrindiau a chydweithwyr ... a nawr rydyn ni'n gwsmeriaid i gShift ac maen nhw'n gleientiaid i ni!

Os ydych chi am weld y gwaith bwrdd yn cael ei wneud yn iawn, edrychwch ddim pellach na gShift. Cefais reolwr cyfrifon, mynediad, ac yna'r holl adnoddau yr oeddwn eu hangen i addasu a dod â'n cleientiaid ar fwrdd eu platfform. Dyma ddadansoddiad:

 • Canolfan Gymorth gShift - Yn cynnwys canllawiau Dechrau Arni, Defnyddio canllawiau gShift, canllawiau Asiantaeth, Adroddiadau Allweddair, Bannau a Dangosfyrddau, Canllaw kontextURLs, Archwiliadau Safle, Integreiddiadau, Diweddariadau Cynnyrch, ac Adnoddau Hyfforddi.
 • Canllawiau Diwydiant gShift - Dim ond un rhan o'r hafaliad yw defnyddio'r platfform. Sicrhau llwyddiant cwsmeriaid yw'r nod eithaf - felly mae gShift yn darparu canllawiau ar gyfer pob agwedd ar chwilio ac optimeiddio cynnwys.
 • gShift Adnoddau Cymunedol - Yn ogystal â'r canllawiau, mae gShift wedi recordio gweminarau, fideos, podlediadau, e-lyfrau, amserlenni hyfforddi defnyddwyr a diweddariadau rhyddhau cynnyrch. Mae hon yn strategaeth eithriadol, sy'n darparu adnoddau yn y cyfryngau y mae cleientiaid yn seiliedig ar eu dewisiadau personol.
 • gShift Sianeli Cymdeithasol - Os nad yw hynny'n ddigonol, mae gan gShift hefyd flog amlwg a gweithredol a chymuned gymdeithasol lewyrchus ar draws pob platfform cymdeithasol.

Mae canlyniad yr ymdrech a roddwyd i'r adnoddau pwysig hyn wedi talu ar ei ganfed. Mae gShift yn parhau i arwain y diwydiant o ran boddhad cwsmeriaid a'u cadw gyda'u cwsmeriaid yn gyson gan ddarparu adborth bod mynd ar fwrdd llong yn llawer haws ac yn gyflymach na chystadleuwyr.

Am gShift

Bydd gShift yn eich helpu i reoli presenoldeb gwe cyfan eich brand, olrhain cystadleuaeth, olrhain cynnwys oddi ar y safle ac ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr, monitro signalau cymdeithasol, mesur perfformiad cynnwys, a chynnal ymchwil. Rydym yn falch o ddatgelu ein bod hefyd yn gweithio gyda'n gilydd.

Cofrestrwch ar gyfer Demo o gShift

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol