5 Arferion Gorau Llwyddiant Cwsmer SaaS

Arferion Gorau

Wedi mynd yw'r dyddiau pan fydd y timau llwyddiant cwsmeriaid yn tocio gyda galwadau diderfyn a chleientiaid i'w trin. Oherwydd nawr yw'r amser i gorddi llai a derbyn mwy o ran llwyddiant cwsmeriaid. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai strategaethau craff, ac efallai rhywfaint o help gan a Datblygu cais SaaS cwmni.

Ond, hyd yn oed cyn hynny, mae popeth yn dibynnu ar wybod yr arferion cywir ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid. Ond yn gyntaf, a ydych chi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r term. Gawn ni weld.

Beth yw'r Bwlch Llwyddiant, a pham ei fod o bwys?

Mewn geiriau syml, pan nad yw'r hyn y mae'r cwsmer yn ei ddymuno yn cyd-fynd â'r hyn y mae eich cynnyrch yn ei gynnig, mae yna fwlch llwyddiant. Ac mae'r bwlch hwn yn gorwedd o fewn y ceudod cyfathrebu bach hwnnw, nad yw'r mwyafrif o fusnesau yn gallu ei lenwi. Mae'r bwlch hwn yn bwysig oherwydd bydd yn amharu ar eich scalability mewn marchnata, cadw, traws-werthu, uwch-werthu, a llawer mwy. 

Dyma'r pum practis gorau y mae'n rhaid i chi blymio ynddynt i gyrraedd brig cynllun gêm llwyddiant cwsmeriaid. Edrychwch!

Arfer Gorau #1: Mynegwch Ddiolchgarwch, Adborth Fetch, Adeiladu Cysylltiadau

Un o'r ffyrdd harddaf o sicrhau llwyddiant cwsmeriaid yw peidio byth â rhoi'r gorau i ddangos eich diolchgarwch. Ac am hyn, 'diolch' yw'r mantra sy'n werth ei lafarganu. 

Mae calon yr arfer hwn yn gorwedd yn y ffaith bod eich cwsmer wedi eich dewis chi allan o'ch holl gystadleuaeth. Felly dim ond cadarnhad i'r cleient ei fod eisiau'r gorau yw bod yn ddiolchgar. Ar ben hynny, gallwch gymhwyso hyn i sawl cam o'ch gwasanaethau a'ch prosesau. Er enghraifft, pan fydd cleient yn mewngofnodi gyntaf, yn dewis treial am ddim, yn adnewyddu cynlluniau, neu'n gadael adborth.

Ers i ni grybwyll adborth, dyna flwch hanfodol arall i'w wirio. Anogwch eich cleientiaid i roi adborth ar bob cam, a rhaid iddo fod yn uniongyrchol os yn bosibl. Er bod gwrando ar y cleient yn mynd yn bell i sicrhau boddhad cwsmeriaid, mae ychydig yn fwy na hynny. Os ydych chi'n defnyddio'r adborth i'r cyfeiriad cywir, efallai y byddan nhw'n eich helpu chi i ganfod bylchau boddhad. 

Ar gyfer hyn, sicrhau bod yr adborth yn cyrraedd y tîm cynnyrch. Ac os gallwch chi wneud i hyn ddigwydd mewn amser real hyd yn oed yn well. Gwelwyd pan allai cwsmeriaid ryngweithio'n uniongyrchol â'r timau cynnyrch, neu'r ymchwilwyr, maent yn teimlo'n llawer mwy hyderus.

Efallai y byddwch hefyd yn gwneud hwn yn gyfle i ddod yn bersonol a meithrin perthnasoedd gyda'r cleientiaid. Er bod eich cwsmeriaid yn bendant yn werthfawr i chi, rhaid i chi roi gwybod iddyn nhw am yr un peth. 

Arfer Gorau #2: Manteisio i'r eithaf ar y Cyfnod Actifadu, aka Cyfnod Aur

Fel argraffiadau cyntaf yw'r argraffiadau olaf, mae'r cyfnod actifadu ar gyfer pob cynnyrch yn fwynglawdd o gyfleoedd euraidd. Dyma'r cyfnod pan fydd y cwsmer yn ei fodd mwyaf awyddus i roi cynnig ar bethau a chyfleoedd newydd. Felly er mwyn ei wneud yn llwyddiant, ysgogi cyfathrebu rhagweithiol o'r cychwyn cyntaf.

Dyluniwch sawl carreg filltir actifadu y mae'r cwsmer yn teimlo cymhelliant i'w dilyn. Ar ben hynny, siapiwch nhw i mewn i biblinell o ddigwyddiadau sy'n ymddangos fel enillion cyflym i'r cwsmer. Ar ben hynny, rhaid i'r digwyddiadau hyn fod yn fesuradwy i chi hefyd o ran boddhad cwsmeriaid.

Fodd bynnag, dyma'r amser hefyd pan mae'n rhaid i chi allu darparu'r gorau o'ch gwasanaethau. A dyma hyd yn oed yr amser gorau i ddal ymlaen gyda chwsmeriaid sydd â chychwyn araf neu'r rhai nad ydyn nhw'n gallu cyrraedd eu cerrig milltir. Naill ai cael eich dwylo Cynhyrchion SaaS neu gysylltu â chwmnïau SaaS, ond peidiwch â gadael i'r cam hwn lithro allan. 

Gadewch i ni ollwng nugget euraidd! Mae eich perfformiad yn y cyfnod euraidd hwn yn effeithio'n uniongyrchol ar y ffordd y bydd gweddill taith y cwsmer yn mynd yn ei flaen. Peidiwch ag anghofio rhoi eich gorau!

Arfer Gorau # 3: Canolbwyntiwch ar anghenion defnyddwyr na thargedau gwerthu

Cyn gynted ag y bydd busnesau'n cwblhau Cwsmer SaaS ar fwrdd y llong, maent yn dechrau gydag addysgu eu cleientiaid am yr holl nodweddion cŵl. Ond cofiwch eich dosbarthiadau mathemateg yn ôl yn yr ysgol? Efallai eich bod wedi meddwl tybed pryd y bydd algebra neu trigonometreg byth yn dod i'ch achub mewn bywyd go iawn. 

Mae yr un peth i'ch cwsmeriaid pan fyddwch chi'n eu drilio â holl nodweddion eich cynnyrch. Cymerwch hi'n hawdd! Wrth ddilyn y ddwy arfer uchod, fe gewch ddarlun clir o'r hyn sydd ei angen ar eich cleient. Ac onid arian amser? Felly pam gwastraffu eich amser chi a'ch cleient ar nodweddion na fydd eu hangen arnyn nhw byth, neu o leiaf ddim ar hyn o bryd?

Treuliwch amser ar yr hyn sydd ei angen ar eich cwsmer ac yna darparwch yr ateb. Ar ben hynny, rhaid bod gennych glust bob amser am broblemau cleientiaid. Yn gyntaf, gwrandewch, yna gofynnwch y cwestiynau cywir, ac yna cyflewch sut y gall eich cynnyrch ddatrys eu gwae. Yn yr un modd, efallai y byddwch hefyd yn canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant ymarferol i gleientiaid nag un damcaniaethol hir a diflas. 

Arfer Gorau # 4: Meddyliwch B2B fel H2H ar gyfer cadw gwell

Treuliodd y mwyafrif o fusnesau lwyth o amser ac egni ar lunio strategaethau. Ond yna maen nhw'n gwneud y camgymeriad o'u copïo-pastio ar bob cleient arall. Fel dau glaf efallai y bydd angen triniaethau gwahanol arnynt, hyd yn oed ar gyfer yr un anhwylder, mae'r un peth yn wir am broblemau eich cleient.

Mae'n rhaid i chi ddeall bod yn rhaid trin B2B fel H2H. Tybiwch ei fod yn Ddynol i Ddynol neu'n Galon i Galon, fel y tybiwch yn dda, ond cyflwynwch y neges. 

Rhannwch y straeon llwyddiant cwsmeriaid â'ch timau a'u helpu i ddysgu beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. Yn raddol mae'n rhaid i chi eu hyfforddi i wneud penderfyniadau ad hoc fel y gallant ddarparu atebion wedi'u teilwra. Mae'n helpu i adeiladu a Strategaeth farchnata SaaS yn well ac yn effeithiol.

Po fwyaf y byddwch chi'n edrych ar eich busnes cleientiaid fel bodau dynol ac nid yn gorfforaethau, po fwyaf y byddwch yn gwella eu cadw. Mae Rheolwyr Llwyddiant Cwsmer sy'n mabwysiadu'r polisi hwn yn gwneud cadw cwsmeriaid yn llawer mwy llyfn. 

Arfer Gorau # 5: Awtomeiddio Prosesau Llwyddiant Cwsmer ar gyfer enillion cyflym

Mae gan reolwyr llwyddiant cwsmeriaid lwyth o gyfrifoldebau, o ddylunio prosesau i gadw golwg ar bob cleient. Er eu bod yn cael archwilio llawer o'u sgiliau, gallai'r tasgau droi yn llwyth mewn dim o amser. Bydd hyn yn effeithio'n raddol ar eich cymhareb llwyddiant cwsmer. 

Felly, defnyddiwch meddalwedd ar gyfer rheoli tasgau am awtomeiddio'ch prosesau ar gyfer enillion cyflym ym maes llwyddiant cwsmeriaid. Bydd awtomeiddio yn rhoi lle i chi symleiddio'ch prosesau a chanolbwyntio ar bethau eraill fel marchnata ac ehangu. 

Ar ben hynny, bydd yn eich helpu i leihau'r ôl-groniad a chau eich amser datrys. Gyda llif allgymorth syml ond boddhaus, byddwch yn gallu estyn allan at bob cleient, ar amser. Ar ben hynny, byddwch chi'n cael amser i ddadansoddi a gwella'r prosesau ar gyfer gwell rhagolygon twf. 

Bydd y canlyniadau'n werth chweil!

Felly dyma sut y gall marchnata cwsmer SaaS fod o fudd i nodau tymor hir eich busnes. Mae'n gynnyrch effeithiol a all ddod â'ch holl offer rheoli cleientiaid a marchnata mewn un lle. Mae'n blatfform greddfol a graddadwy a fydd yn eich helpu chi o gynyddu cadw cwsmeriaid i ledaenu'r gair melys hwnnw ar lafar, rydyn ni i gyd yn dyheu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.