5 Meddalwedd fel Sgam Contract Contract i'w Osgoi

Fel asiantaeth sy'n cefnogi ein cleientiaid yn llawn, rydym yn prynu contractau ar gyfer cymwysiadau a llwyfannau cryn dipyn i gefnogi ymdrechion ein cleientiaid yn llawn. Mae'r rhan fwyaf o'r perthnasoedd hynny â Meddalwedd fel Gwasanaeth Mae gwerthwyr (SaaS) yn wych - gallwn gofrestru ar-lein a gallwn ganslo pan fyddwn wedi gwneud. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fodd bynnag, rydym yn llythrennol wedi cael ein cymryd ar gryn dipyn o gontractau. Yn y pen draw, print mân neu werthiannau camarweiniol a arweiniodd at golli cryn dipyn o arian. Dydw i ddim yn mynd i enwi enwau yma, ond mae rhai o'r cwmnïau'n eithaf poblogaidd - felly byddwch yn ofalus. Ni fydd cwmnïau sy'n manteisio ar y sgamiau hyn byth yn cael fy musnes na fy argymhelliad.

  1. Isafswm Hyd y Contract - Meddalwedd fel Gwasanaeth Mae cwmnïau sydd â phrosesau rheoli cyfrifon ac ysgubol yn gwario llawer o arian ar gaffael a chael cleient newydd ar waith. Mae'n LLAWER o arian - ymddiried ynof. Gan weithio i ESP menter yn y gorffennol, efallai y byddem yn gwario tueddiadau o filoedd o ddoleri yn cael cleient yn anfon ei e-bost cyntaf. O ganlyniad, roedd gofyn am isafswm hyd contract yn hanfodol i iechyd y cwmni. Y broblem yw bod llawer o SaaS hunanwasanaeth wedi penderfynu eu bod yn mynd i guddio isafswm hyd contractau yn eu telerau. Os gallwch chi ymuno ag a cerdyn credyd a dechrau defnyddio'ch cyfrif heddiw, dylech allu canslo'ch cyfrif heddiw. Edrychwch am y print mân. Gwelsom fod peiriant SEO y gwnaethom gofrestru ar ei gyfer ac nad oeddem yn cwrdd â'r disgwyliadau wedi cael contract o leiaf 6 mis. Rwy'n eithaf hyderus mai'r rheswm sylfaenol oedd dim ond oherwydd bod eu platfform wedi gor-addo, heb ei gyflawni'n ddigonol ac roeddent yn twyllo cwsmeriaid am fwy o arian yn unig.
  2. Arwyddwch Heddiw, Bill Yfory - Eich cynrychiolydd gwerthu SaaS yw eich ffrind gorau hyd nes i chi gau. Mae gair arall am a addewid gwerthu nid yw hynny wedi'i ysgrifennu mewn contract. Fe'i gelwir yn dregs. Llofnodwyd contract blynyddol gyda gwerthwr platfform mawr yn hwyr y llynedd. Roedd y person gwerthu o dan lawer o bwysau ac eisiau dod i mewn o dan y wifren am y flwyddyn felly addawodd i ni na fyddent yn bilio nes i ni ddechrau defnyddio'r platfform. Fe wnaethon ni lofnodi ac yn brydlon cawsom anfoneb am y platfform. Pan na thalais y bil yn brydlon, fe'i hanfonwyd i gasgliadau. Nawr mae'r cwmni casgliadau yn aflonyddu arnom. Hyd heddiw, nid wyf erioed wedi defnyddio'r platfform ac nid wyf yn talu'r bil. Gallant siwio os hoffent wneud hynny. Byddaf yn siŵr eu bod yn gwario mwy mewn biliau cyfreithiol nag erioed yn cael doler gennyf.
  3. Pecynnau Asiantaeth - Fe wnaeth cwmni yr oedd gen i berthynas bersonol ag ef fy annog cwpl o flynyddoedd yn ôl i arwyddo cytundeb asiantaeth gyda nhw. O dan y contract asiantaeth, byddem yn talu isafswm ffi fisol ac yna a fesul cleient ffi fisol ostyngedig o tua ~ 75% o'r gost manwerthu. Fe wnaeth y pecyn asiantaeth ein galluogi i gael cymorth premiwm, mynediad llawn i'r holl nodweddion, sedd ar y pwyllgor cynghori cynnyrch, a chael ein rhestru fel asiantaeth awdurdodedig ar eu gwefan. Roedd yn swnio fel bargen berffaith - nes i ni ddarllen bod yn rhaid i ni ddarparu 100% o'r gefnogaeth i'n cleientiaid. Folks - dyna lle yr holl gostau yn! Byddwn wedi gorfod llofnodi dwsinau o gleientiaid i allu fforddio staff cymorth ymroddedig a dal i elwa o'r berthynas. Byddwn yn parhau i atgyfeirio cleientiaid at y darparwr hwn, ond ni fyddwn byth yn llofnodi gwaith papur yr asiantaeth.
  4. Ffioedd Defnydd a Chyfartaledd - Mae cwmnïau meddalwedd gwych yn dryloyw iawn ynghylch eu ffioedd defnyddio - yn enwedig o ran gorswm ffioedd. Rydyn ni'n caru modelau fel Amazon sy'n codi tâl am eu defnyddio ac yn disgowntio'r mwyaf rydych chi'n defnyddio eu platfformau. Mae cwmnïau'n hoffi Syrth yn braf yn eich symud i fyny neu i lawr ar eich contract yn seiliedig ar nifer y cofnodion a'r e-byst rydych chi'n eu hanfon. Po fwyaf y byddwch chi'n ei anfon, yr isaf yw'r pris fesul cwmni anfon. Mae cwmnïau eraill yn eich cosbi am eu defnyddio mewn gwirionedd. Roeddem yn synnu pan hysbysodd platfform marchnata i mewn i ni eu bod yn cynyddu bedair gwaith ein costau pan wnaethom fewnforio ein holl gysylltiadau i'w system - rhywbeth ddim trafodwyd yn y broses werthu (fe'i datgelwyd ar eu gwefan ond gwnaethom ei fethu). Mae cwmnïau eraill yn codi premiwm pan ewch dros eich defnydd penodedig o'u system (lled band, cyfrifon, e-byst, ymgyrchoedd, ac ati). Gwnewch yn siŵr bod ffioedd defnyddio a gorswm yn gymharol â'ch enillion ar fuddsoddiad ac mewn gwirionedd yn annog defnyddio'r system yn hytrach na digalonni defnydd.
  5. Adnewyddu awto - Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y cefais fy rhwygo gan gwmnïau y gwnes i ymuno â nhw i brofi eu meddalwedd, fe wnes i ei ganslo, ac yna'r mis nesaf fe godwyd arnaf eto. Nid oes ots pa faint yw'r cwmni, mae hyn wedi digwydd i mi gydag ymrwymiadau bach a rhai enfawr. Darganfyddwch ymlaen llaw a yw contractau'n cael eu hadnewyddu'n awtomatig a gwnewch yn siŵr bod y cwmni angen eich caniatâd cyn adnewyddu neu symud ymlaen os nad oes gennych chi gynlluniau adnewyddu ar unwaith.

Mae Contractau, Telerau Gwasanaeth a Thelerau Bilio yn hanfodol i ddeall eich perthynas â gwerthwr. Darganfyddwch beth sy'n digwydd i'ch contract a'ch perthynas â gwerthwr os yw'ch cwmni'n rhedeg i'r materion hyn:

  • Canslo - nid oes angen platfform Saas arnoch chi nac yn gallu ei fforddio. Bydd cwmnïau hunanwasanaeth fel arfer yn cynnig rhybudd 30 diwrnod neu hyd yn oed ganslo ar unwaith trwy eu platfform. Gwyliwch rhag y cwmni rydych chi'n cofrestru ar-lein gyda cherdyn credyd ond mae'n rhaid i chi ffonio i ddod â'ch cyfrif i ben. Mae'r un mor hawdd rhoi'r gorau i filio ar-lein ag y mae'n hawdd ei gychwyn! Ar gyfer cwmnïau sydd ag ymddiriedaeth, ymgynghori a chefnogaeth, mae isafswm contractau o 6 mis yn fwy nodweddiadol.
  • Defnydd - Efallai y byddwch chi'n newid defnydd yn sylweddol - naill ai wedi cynyddu neu leihau. Dylech gael eich disgowntio am beidio â defnyddio system neu ddefnyddio defnydd lleiaf ohono ac ni ddylid eich cosbi am ddefnyddio gormod o blatfform Meddalwedd. Dylai prisiau addasu ar gyfer defnydd a dylai eich enillion ar fuddsoddiad gynyddu wrth i chi ddefnyddio'r system yn fwy.

Cael atwrnai yn barod yw'r cynllun gorau bob amser! Lawer gwaith y cawsom ein rhwygo i ffwrdd, dim ond am na wnaethom basio'r contract gan ein hatwrneiod gwych yn Aberystwyth Alerding Castor Hewitt.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.