RTB-Media: Hysbysebu Amser Real, Priodoli Traws Sianel a Mewnwelediadau

Golau DesktopMobile Media RTB

Mewn byd hysbysebu omnichannel, mae'n mynd yn fwyfwy anodd i asiantaethau a thimau marchnata fonitro'r llu o lwyfannau allan yna, allforio data, mewnforio data, a'i fformatio i ddangosfwrdd canolog. Gall gymryd oriau - oriau a all gostio llawer o arian i gwmni os yw'r adroddiadau'n rhoi mewnwelediad i broblem. Mae RTB-Media wedi datblygu Dangosfwrdd Ad Perfformiad canolog lle gall marchnatwyr gysylltu a bwydo eu data hysbysebu beirniadol mewn amser real.

Ac, wrth gwrs, mae'r adroddiadau'n rhai symudol:

Adrodd Symudol RTB-Media

RTB-Cyfryngau taenlenni awtomataidd wedi'u rhyddhau, teclyn sy'n cysylltu ag unrhyw blatfform hysbysebu i dynnu metrigau i mewn trwy eu API. Wedi'i integreiddio â Google Sheets ac Excel, mae'n galluogi marchnatwyr i dynnu metrigau pwysig yn uniongyrchol i'w taenlenni wedi'u fformatio ymlaen llaw, gan ddiweddaru eu siartiau a'u tablau wedi'u haddasu mewn amser real.

Integreiddio Taflen Google RTB-Media

Integreiddio Taflen Google RTB-Media

Adrodd yw craidd ein hasiantaeth. Mae dangosfwrdd adrodd allinone RTB-Media yn symleiddio adrodd platfform ad, yn cyflwyno perfformiad ad traws-sianel yn awtomatig mewn fformat ar-lein hawdd ei ddeall ac yn integreiddio â Google Sheets neu Microsoft Excel. Terry Whalen, Llywydd Swm Digidol

Mae Ystafell Adrodd RTB-Media yn rhoi i farchnatwyr:

  • Diweddariadau trawschannel amser real trwy ddangosfwrdd a thaenlenni awtomataidd wedi'u teilwra neu
    ar gael yn rhwydd templedi taenlen.
  • Integreiddiadau â dros 30 o blatfformau gan gynnwys Google Adwords, Facebook, Instagram, Bing,
    Twitter, Doubleclick, Google Analytics ac Youtube.
  • Y gallu i olrhain ac addasu metrigau beirniadol gan gynnwys refeniw, trawsnewidiadau ôl-glicio, trosi ôl-wylio a llawer mwy.
  • Sashabot, bot AI sy'n byw mewn taenlenni awtomataidd, yn ateb unrhyw gwestiwn sydd wedi'i eirio yn naturiol ynglŷn â data rhywun.
  • Mynediad i adroddiadau dyddiol, wythnosol neu fisol trwy e-bost.

Sashabot