RSS yn erbyn E-bost: Golwg Farchnata

e-bost rss

Mae'n drafodaeth sy'n mynd yn hen, ond gyda dyfodiad cefnogaeth Outlook 2007 i RSS - mae'r diwydiant ar-lein yn parhau i wneud cymariaethau rhwng RSS ac e-bost ar gyfer Cyfathrebu Marchnata ar-lein (gyda SMS reit rownd y gornel).

O safbwynt rheoli cynnwys, mae llawer o bobl y Diwydiant yn meddwl am bob un o'r rhain fel mathau 'allbwn'. Dyna farn wirioneddol anwybodus. Mae fel edrych ar Post Uniongyrchol a Bwrdd Bwletin yr un peth oherwydd i chi ddefnyddio'r un copi yn y ddau le.

RSS yn erbyn E-bost:

 1. Technoleg 'tynnu' yw RSS, nid 'gwthio'. Mae'r fethodoleg cyflenwi yn gyfleus i'r cwsmer ac nid y marchnatwr. O'r herwydd, gallai cynnwys sy'n sensitif i amser neu sy'n rhaid ei weld fod yn well ei fyd yn cael ei ddosbarthu trwy e-bost na RSS. Mae'n hawdd mesur tanysgrifiadau a dad-danysgrifiadau trwy e-bost, ond nid yw mor hawdd â RSS oni bai bod gennych 1 i 1 porthiant.
 2. Mae RSS yn cael ei ddarllen yn fertigol yn bennaf, tra bod cynnwys e-bost HTML yn cael ei sleisio'n golofnau yn aml. Mae pobl yn hoffi sganio RSS o'r brig i lawr, darllen pynciau, penawdau ac eitemau bwled - gan symud yn gyflym o borthiant i fwydo. Yn aml nid oes gan gynnwys RSS geisydd sylw 'uwchlaw'r plyg' oherwydd bydd Folks yn falch o sgrolio ei hyd. Ar gyfer e-bost, mae angen i gynnwys sy'n mynd i fachu eich sylw fod o fewn golwg cyn i'ch darllenydd ddileu'r e-bost.
 3. Cyhoeddiad yw RSS, tra bod e-bost yn cael ei drin i raddau helaeth fel digwyddiad yn y diwydiant. Os ydych chi'n farchnatwr e-bost yn dosbarthu e-bost wythnosol, mae'n gyffredin i chi gael 52 fersiwn o'r e-bost hwnnw - un ar gyfer pob wythnos. Os yw rhywun yn tanysgrifio i borthiant RSS, dylai'r cynnwys newid ond byth y cyfeiriad bwyd anifeiliaid. Mae hen gynnwys yn cael ei archifo ac nid yw ar gael unwaith y bydd cynnwys newydd wedi'i gyhoeddi.
 4. Mae RSS yn cael ei ystyried yn eang fel cyfrwng torfol. Mae cynnwys 1 i 1 trwy RSS yn weddol brin ac ar hyn o bryd nid yw'r offer yn bodoli i wneud cymhleth analytics ar ddefnydd bwyd anifeiliaid pan fydd gan bob tanysgrifiwr gyfeiriad porthiant gwahanol. Systemau fel FeedBurner yn syml, peidiwch â gweithio. Systemau olrhain yn ESPs yn gallu gweithio'n wych ar gyfer olrhain ymgysylltiad tanysgrifwyr ar gyfer porthwyr - ond mae'n rhaid i'r fethodoleg ar gyfer adrodd bod yn rhaid i ddata newid i ddarparu'r dull 'cyhoeddi yn erbyn digwyddiad' y mae e-bostwyr yn ei gymryd.
 5. Mae gan RSS opsiynau, fel arddangos pwnc yn unig, dyfyniad, neu borthiant llawn. Mae hyn yn gofyn am ychydig o waith defnyddiol wrth ysgrifennu copi ar gyfer pob un - gan gydnabod pa gyfrwng rydych chi'n mynd i'w arddangos.
 6. Mae RSS yn cefnogi cyfryngau fel fideo a sain. Er ei bod yn bosibl analluogi'r nodweddion diogelwch sy'n rhwystro'r rheini mewn e-bost, ni fydd cleientiaid e-bost newydd fel Microsoft Outlook yn rhoi sgriptiau nac yn ymgorffori tagiau o gwbl.

Gair ar SMS

Mae SMS (negeseuon byr trwy eich ffôn symudol) yn gyfrwng gwahanol iawn. Mae gan SMS y gallu i ryngweithio â phobl yn ogystal â gwthio cynnwys yn unig. Mae hynny'n dra gwahanol i RSS ac e-bost. Bydd yn rhaid i farchnatwyr wir ddatrys sut maen nhw'n mynd i drosoli cryfderau a gwendidau pob cyfrwng - yn y copi, y fformat, y caniatâd a'r dosbarthiad. Mae yna lawer o gyfleoedd i wneud y mwyaf o'ch ymdrechion cyfathrebu - ac mae yna lawer o gyfleoedd i golli'r marc!

Yn fyr, peidiwch â gyrru cynllun i allbwn yr un neges yn unig trwy wahanol gyfryngau.

5 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  mae yna lawer o sôn am RSS yn erbyn marchnata e-bost, y credaf y bydd marchnata e-bost bob amser yn byw, gan fod angen i chi dderbyn gwybodaeth trwy e-bost naill ai trwy gofrestru, lawrlwytho, darparu gwasanaeth ac ati.

  Rwy'n credu bod marchnata e-bost yn dal yn gryf - dim ond gorfod atal y newbies damn hyn rhag sbamio 🙂

 3. 3
 4. 4

  Post gwych Douglas. Rydyn ni'n caru e-bost ac RSS ac rydyn ni wrth ein bodd yn gwthio RSS trwy e-bost gyda'n gwasanaeth rhad ac am ddim RSSFWD (www.rssfwd.com).

  Torri allan yn dda o'r gwahaniaethau, a'ch hawl, gwahanol arferion a hoffterau defnydd ar gyfer pob cyfrwng.

  Gwaith braf.

  Greg

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.