DepositPhotos: Lluniau Stoc Heb Frenhinol Fforddiadwy gyda Chwilio Delwedd Gwrthdroi!

Lluniau Stoc Ddi-freindal ar gyfer Marchnata o Depositphotos

Rydym yn defnyddio tunnell o lluniau stoc heb freindal. O'n gwefannau, postiadau blog, papurau gwyn, yn ogystal â'r holl gynnwys rydyn ni'n ei gynhyrchu ar gyfer cleientiaid, roedd ein bil lluniau stoc yn gannoedd o ddoleri y mis. Roedd yn ymddangos cyn gynted ag y llanwais y cyfrif, y byddai'n wag ymhen rhyw wythnos. Fe dalon ni rai prisiau uchel gyda safle ffotograffau stoc adnabyddus.

Beth sy'n rhydd o freindal

Mae delweddau di-freindal, neu RF, yn caniatáu defnydd cyfyngedig o ddelweddau heb yr angen i dalu am bob defnydd. Er enghraifft, os ydym yn prynu delwedd heb freindal ar gyfer ein gwefan, gallwn ei defnyddio drosodd a throsodd ar ein gwefan ac yn ein cyfochrog (yn dibynnu ar y gwerthwr). Fodd bynnag, ni allwn ei ailwerthu na'i ddefnyddio ar gyfer ein cleient. Ac os ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer ein cleient, ni allwn hefyd ei ddefnyddio ar gyfer ein cyfochrog ein hunain. Byddwch yn ofalus iawn wrth ddarllen y print mân ar ddefnydd! Mae rhai ar gyfer defnydd anfasnachol yn unig, gall eraill fod ag amseroedd neu nifer y defnyddiau yn gyfyngedig.

Os byddwch yn torri'r telerau defnyddio ar eich delweddau di-freindal, efallai y cewch eich twyllo â llythyr gan berchennog yr hawliau. Maent fel arfer eisiau cannoedd neu filoedd o ddoleri yn gyfnewid am y camddefnydd ... ac yn bygwth achos cyfreithiol os na fyddwch yn cydymffurfio. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dysgu eu gwers yn unig, yn talu'r bil, ac yn symud ymlaen.

Faint mae Lluniau Stoc Di-freindal yn ei gostio?

Mae yna ystod eang o gostau ar gyfer lluniau stoc ac mae'r mwyafrif o lwyfannau'n gweithio ar system bwyntiau. Mae gwir angen i chi gyfieithu'r credydau i ddoleri. Mae rhai yn ychydig geiniogau, yn dibynnu ar faint y ddelwedd ... gall eraill fod yn sawl doler y ddelwedd. Ac mae eraill yn gost fesul delwedd fesul defnydd!

Nid oedd ots gennym dalu cymaint ag y gwnaethom oherwydd ein bod yn gwybod pa mor feirniadol oedd delweddaeth i bopeth yr oeddem yn ei wneud. Mae pobl yn tanamcangyfrif yn fawr yr effaith y mae delwedd hardd yn ei chael ar y neges maen nhw'n ceisio'i chyfleu. Ac mae pobl sy'n defnyddio Google Image Search ac yn dibynnu ar ei chwiliad di-freindal yn gofyn am drafferth! Lawer gwaith mae delwedd yn cael ei chamddefnyddio ac mae Google Image Search yn ei darganfod o'r safle camddefnyddio, gan ddangos ei bod yn rhydd o freindal pan nad yw.

Depositphotos - Delweddau Stoc Ddi-freindal

Mae'n Wir ... Mae Llun Yn Werth Mil o Eiriau

Rydyn ni'n byw mewn byd gweledol. Felly os ydych chi'n barod i dalu cannoedd o ddoleri am gynnwys, mae buddsoddi mewn delwedd hardd yn ddi-ymennydd! Ac mae DepositPhotos newydd ychwanegu teclyn Gwrthdroi Delwedd i'w cymysgedd! Y tu hwnt i luniau, maen nhw hefyd yn cynnig:

  • Delweddau Fector - Rhowch y blaen ar ddylunio papur gwyn neu ffeithlun gyda'u setiau eiconograffeg anhygoel ac eraill delweddau fector.
  • Darluniau - Ddim angen y fector? Dadlwythwch y lluniau heb freindal mae angen i chi.
  • fideos - Am ymgorffori rhywfaint o fideo stoc ar gyfer cefndir i'ch gwefan neu ryw fideo stoc ar gyfer eich cymysgedd fideo nesaf? Mae ganddyn nhw ddetholiad gwych.
  • Lluniau Golygyddol - Chwilio am rai delweddau at ddefnydd anfasnachol? Mae ganddyn nhw ddetholiad gwych o luniau brand ac enwogion y gellir eu defnyddio ar gyfer cynnwys golygyddol.
  • Cerddoriaeth - Angen rhywfaint o gerddoriaeth ar gyfer podlediad neu fideo intro a outro? Mae ganddyn nhw ddetholiad gwych hefyd!

Nid oedd tan y tîm yn Depositphotos cysylltodd â mi ynglŷn â'n blog a'n defnydd o luniau stoc y sylweddolais ein bod yn gwario llawer mwy o arian nag y gallem ei gael. Erbyn hyn, Depositphotos yw ein noddwr ac mae'n cyflenwi ein lluniau stoc i Martech Zone yn ogystal â'm cwmnïau eraill. Er bod hynny'n fargen anhygoel i ni, mae'r prisio i chi yn anhygoel hefyd!

Am gyn lleied â $ 29 y mis, gallwch ddefnyddio hyd at 30 delweddau stoc heb freindal bob mis o Depositphotos! Mae hynny'n bris anhygoel ac yn dda i'r busnes cyffredin sy'n cynhyrchu postiadau blog, papurau gwyn, astudiaethau achos, galwadau i weithredoedd, dyluniadau gwe, a thudalennau glanio! Ychwanegwch lun stoc heb freindal i'ch neges a byddwch yn gweld pa mor well fydd eich canlyniadau!

Cofrestrwch ar gyfer Depositphotos

Datgeliad: Rydym yn defnyddio ein cyswllt cyswllt ar gyfer DepositPhotos yn y post hwn!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.