Yr Enillion ar Fuddsoddiad (ROI) Llwyfannau Awtomeiddio Marchnata

Adroddiad: ROI Llwyfannau Awtomeiddio Marchnata

Y flwyddyn nesaf, mae Awtomeiddio Marchnata yn troi'n 30! Yep, rydych chi'n darllen hynny'n iawn. Ac er ei bod yn ymddangos fel hyn bellach mae technoleg hollbresennol yn ddigon ifanc i gael pimples o hyd, y gwir amdani yw bod y platfform awtomeiddio marchnata (MAP) bellach yn briod, mae ganddo gi bach, ac mae'n debygol o ddechrau teulu yn fuan. 

Yn ddiweddaraf Demand Spring adroddiad ymchwil, gwnaethom archwilio cyflwr technoleg awtomeiddio marchnata heddiw. Fe wnaethon ni ddarganfod bod bron i hanner y sefydliadau yn dal i gael trafferth mesur y ROI o Awtomeiddio Marchnata. A oeddem wedi synnu? Ddim mewn gwirionedd. Er bod y farchnad MAP dros USD $ 4B heddiw, mae llawer o sefydliadau B2B yn dal i gael trafferth wirioneddol gyda phriodoli marchnata.

Nodwch y ROI rydych chi wedi gallu ei briodoli i'ch platfform awtomeiddio marchnata?

Y newyddion da yw bod y canlyniadau'n gryf i'r rhai sy'n gallu mesur ROI Awtomeiddio Marchnata. Mae 51% o sefydliadau yn profi ROI o fwy na 10%, ac mae 22% yn gweld ROI o fwy na 22%.

Rhifau Heb eu Deall

Rwy'n amau'n gryf bod y niferoedd hyn wedi'u tanddatgan yn fawr. Pan ystyriwch fod prynwyr cynhyrchion a gwasanaethau B2B heddiw yn cynnal llawer o'u proses addysg a phrynu ar-lein, mae'n anodd dychmygu nad yw MAP mor werthfawr â'ch cynrychiolwyr gwerthu mwyaf cynhyrchiol. 

Ffordd dda o ystyried gwerth yw trwy ddychmygu byd lle nad oedd MAP yn bodoli. Dychmygwch redeg eich sefydliad heddiw heb y gallu i bersonoli cyfathrebu yn ôl persona a cham taith y prynwr. Neu i nodi'r arweinwyr poethaf a'u trosglwyddo mewn amser real bron i'ch sefydliad gwerthu. Dychmygwch nad oes gennych beiriant marchnata a allai feithrin arwain at wella cyflymder bargen. 

Yr Allweddi i Wella'r ROI o Awtomeiddio Marchnata

Datgelodd ein hymchwil rai cliwiau allweddol y credwn sy'n dal sefydliadau yn ôl rhag cyflawni a chydnabod y ROI a ddymunir o Awtomeiddio Marchnata yn llawn. Yr amlycaf yw'r anallu i'w fesur. Rydym yn parhau i ddarganfod bod y mwyafrif o sefydliadau marchnata yn parhau i fod yn flaenoriaeth eilaidd i raddau helaeth i'w timau Dadansoddeg Busnes, gydag adnoddau cyfyngedig wedi'u neilltuo i helpu marchnatwyr i fesur perfformiad. Mae neilltuo technoleg ddadansoddeg a Gwyddonwyr Data i gefnogi marchnatwyr yn allweddol.

Yr ail atalydd mawr yw diffyg pobl i redeg y llwyfannau yn effeithiol. Gofynnwyd i'r ymatebwyr beth yw'r rhesymau allweddol dros beidio â defnyddio rhai nodweddion yn eu MAP, a nododd 55% ddiffyg staff, tra nododd 29% ddiffyg gwybodaeth am y nodweddion ychwanegol. Nid oes unrhyw gwestiwn bod y gromlin cyflenwad / galw yn sgwâr o blaid y rhai sydd â sgiliau MAP. Mae hefyd yn ein hatgoffa'n fawr, wrth ymrwymo i MAP, bod angen i swyddogion gweithredol marchnata ystyried pob un o'r tair agwedd weithredol hanfodol - pobl, proses a thechnoleg.

Beth yw'r rhesymau allweddol dros beidio â defnyddio rhai nodweddion yn eich platfform awtomeiddio marchnata?

Siart: Beth yw'r rhesymau allweddol dros beidio â defnyddio rhai nodweddion yn eich platfform awtomeiddio marchnata?

Mae Enillion Effeithlonrwydd yn glir

Eitem arall a neidiodd allan wrth adolygu'r canlyniadau meincnod oedd y cynnydd mewn effeithlonrwydd marchnata y mae MAP wedi'i greu. Credwn mai gwerth mwyaf MAP yw'r gallu i gael sgyrsiau wedi'u personoli yn SCALE. Mae'n amlwg o'r data bod ymatebwyr hefyd yn cydnabod y budd hwn.

Sut mae'ch platfform awtomeiddio marchnata wedi gwella effeithlonrwydd cyffredinol?

I weld Adroddiad Meincnod Awtomeiddio Marchnata Demand Spring:

Dadlwythwch Adroddiad Meincnod Awtomeiddio Marchnata Demand Spring

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.