Robocalls- Ni fyddwn yn eu colli!

galwadau ffôn

Rydyn ni i gyd yn eu cael, ac yn eu casáu bron yn gyffredinol, mae'r alwad annifyr yn hyrwyddo rhyw gynnyrch neu ddigwyddiad sy'n chwarae recordiad neu, yn waeth byth, yn siarad â chi mewn llais mecanyddol. Wel, mae'r FTC wedi deddfu rheolau a rheoliadau newydd ynglŷn â gosod y galwadau hyn.

Roedd gan Jon Leibowitz, Cadeirydd y FTC, eiriau eithaf llym ar y pwnc.

Mae defnyddwyr America wedi ei gwneud yn glir mai ychydig o bethau sy'n eu cythruddo'n fwy na'r biliynau o ladradau telefarchnata masnachol y maent yn eu derbyn bob blwyddyn.

Gan ddechrau Medi 1, y bomio hwn o leiniau wedi'u rhag-gofnodi, deisyfiadau disynnwyr, a marchnata maleisus yn anghyfreithlon. Os yw defnyddwyr yn credu eu bod yn cael eu haflonyddu gan robocallers, mae angen iddynt roi gwybod i ni, a byddwn yn mynd ar eu hôl.

Ymddengys mai hon yw'r set anoddaf o reolau hyd yma ynglŷn â'r math hwn o farchnata, ond mae rhai cafeatau sy'n caniatáu i rai grwpiau barhau i ddefnyddio'r dechnoleg hon. Mae'r rhan fwyaf o'r rheini'n ymwneud â negeseuon gwybodaeth yn erbyn negeseuon hyrwyddo.

Y gist gyffredinol yw os ydych chi'n galw i ddweud bod gêm bêl-droed Johnny fach yn cael ei chanslo mae hynny'n iawn, ond os ydych chi'n galw i'm hysbysu o'r cynnig newydd gwych sydd gennych chi efallai y byddwch chi mewn trafferth i'r dôn o $ 16k yr alwad oni bai eich bod chi cael fy nghaniatâd ysgrifenedig penodol. Gallai hynny ychwanegu dirwy serth yn gyflym iawn os yw'ch cwmni'n defnyddio'r math hwn o dechnoleg ddarlledu.

Gweld y cyhoeddiad FTC darparu a throsolwg, neu edrych ar y rheol derfynol pdf.