Cadwch Gwylio ar Eich Cystadleuaeth Ar-lein gyda Rivalfox

deallusrwydd cystadleuol rivalfox

Mae Rivalfox yn casglu data o amrywiaeth o ffynonellau ar eich cystadleuwyr ac yn gwneud y data yn hawdd ei gyrraedd o un canolbwynt data cystadleuydd. Ymhlith y ffynonellau mae traffig, chwilio, gwefan, cylchlythyr, y wasg, pobl gymdeithasol a hyd yn oed pobl a newidiadau swyddi.

Datrysiad SaaS yw Rivalfox sy'n rhoi deallusrwydd cystadleuol blaengar yn eich dwylo. Credwn, trwy ddysgu gan eich cystadleuwyr, y gallwch chi dyfu'n gyflymach, osgoi camgymeriadau ac ennill y fantais. Gyda Rivalfox, gall cwmnïau o bob maint harneisio pŵer deallusrwydd cystadleuol a chreu strategaethau cadarn sy'n cael eu gyrru gan ddata.

Ffynonellau Cystadleuol Rivalfox

Llwyfan Cudd-wybodaeth Gystadleuol Rivalfox Yn Cynnwys

  • Monitro Newid Gwefan - Monitro gwefannau cystadleuwyr a derbyn rhybuddion cyn gynted ag y bydd newid yn digwydd. Mae Rivalfox yn tynnu sylw at ddiweddariadau, hyd at fanylion bach, i'ch hysbysu am hyd yn oed y newid strategaeth lleiaf. Gyda'u Cropper Gwefan, gallwch hyd yn oed hidlo'r sŵn allan a chanolbwyntio ar yr ardaloedd tudalennau sy'n bwysig i chi yn unig.
  • Monitro'r Wasg Ar-lein - Casglwch newyddion, erthyglau a chyfeiriadau o'r holl brif ffynonellau newyddion a'u harddangos yn awtomatig yn eich dangosfwrdd a'ch adroddiadau dyddiol. Traciwch y cyfeiriadau y mae eich cystadleuydd yn eu derbyn, yn ôl amlder ac allfa cyfryngau, a'u meincnodi yn erbyn eich un chi. Gallwch chi addasu hyd at bum gair allweddol gwahanol
    fesul cystadleuydd i gael mwy o sylw a manwl gywirdeb.
  • Monitro Traffig a Chwilio - Monitro eich traffig a'i gymharu â thraffig eich cystadleuwyr, gan dynnu sylw at y DPAau mwyaf arwyddocaol: ymweliadau unigryw, golygfeydd tudalen i bob defnyddiwr, safle traffig byd-eang a mwy. Ennill dealltwriaeth gynhwysfawr o'u traffig i amcangyfrif niferoedd gwerthiant a mesur effaith ymgyrchoedd marchnata. Cymharwch eu niferoedd â'ch rhai chi i fireinio'ch strategaeth draffig. Yn gynwysedig mae rheng fyd-eang, sgôr tueddiad traffig, golygfeydd tudalen i bob defnyddiwr, dolenni sy'n dod i mewn, sgôr perfformiad Google, sgôr pwysigrwydd gwefan, amcangyfrif o ymwelwyr, amser ar y safle, cyfradd bownsio, ffynonellau traffig, traffig chwilio, allweddeiriau organig a thaledig.
  • Monitro Cyfryngau Cymdeithasol - Monitro'r pum rhwydwaith cymdeithasol gorau sy'n anfon ymwelwyr i wefan y cystadleuydd hwn. Arsylwi ymgysylltiad a dilyn ar draws eu holl gynnwys a rennir.
  • Monitro Blog a Chynnwys Cynnwys - Nodwch gynnwys mwyaf llwyddiannus eich cystadleuwyr a darganfyddwch ble maen nhw'n cael y cyfranddaliadau mwyaf cymdeithasol. Defnyddiwch eu data i fireinio'ch strategaeth gynnwys eich hun ac ennill cynulleidfa ffyddlon.
  • Marchnata E-bost a Chylchlythyr - Y gallu i olrhain cylchlythyrau i weld beth mae'ch cystadleuwyr yn ceisio ei rannu â'u cyhoedd targed, a pha mor aml maen nhw'n ei rannu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.