RIP: Mae'ch Holl Gronfeydd Data Yn Perthyn i Matt

maes

Collodd y byd technoleg berson arbennig ddoe, ffrind Matthew S. Theobald. Roedd Matt yn berson anhygoel a gwych, gan ddatblygu a dylunio modd i fynegeio data'r byd trwy'r Rhyngrwyd. Ysgrifennais am Mewnol ar ôl cwrdd â Matt ar ôl digwyddiad Indiana Llai lleol y llynedd.

Roedd gan Matt weledigaeth ac aethpwyd ar ei drywydd yn ddiflino. Y tro diwethaf i mi ei weld, roedd yn nerfus yn cael mwg allan ar y cylch. Fe wnes i ei gydnabod ac fe wnaethon ni ddirwyn i ben yn siarad am ei weledigaeth, ei deulu, Indianapolis a rhannu rhai straeon gwallgof. Fe wnaethon ni chwerthin llawer. Ychydig oriau yn ddiweddarach, gyrrais ef adref a bu'n rhaid imi egluro i'm plant pam fy mod 4 awr yn hwyr. Matt oedd y math yna o foi - fe wnaeth e eich tynnu chi i mewn ac ni allech chi helpu ond teimlo fel bod gennych chi hen ffrind ar draws y bwrdd gennych chi.

Rydw i'n mynd i fethu clywed llais mwg Matt, pesychu a chwerthin yn ein digwyddiad Indiana Llai nesaf. Rwy'n gwybod ei fod yn cael trafferth ar brydiau, roedd ar ei ben ei hun yn ei athrylith ac nid oedd ganddo'r gefnogaeth sylfaenol i helpu i wthio ei weledigaeth. Gwn hefyd fod ei weledigaeth Bydd dod yn realiti, serch hynny, a dywedais wrtho ein bod yn siarad bob tro. Efallai nad Rhif yr Amgylchedd Chwilio Rhyngrwyd sy'n dwyn ffrwyth, ond bydd system debyg iddi ar gyfer trefnu data ar draws y Rhyngrwyd yn realiti ryw ddydd.

Gadawodd Matt neges cwpl i mi ar Facebook i ddod at ei gilydd a mynd allan i ginio gydag ef. Roeddwn i'n rhy brysur, serch hynny, ac ni lwyddon ni i ddod at ein gilydd. Ddydd Llun byddaf yn gwneud yr amser i ffarwelio â fy ffrind.

Angladd Matt yw dydd Llun 6/21, 12PM, Mynedfa Gogledd Mynwent Crown Hill. (Plot seremoni bedd 223)

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Cafodd Matt a minnau apwyntiad i ddod at ein gilydd i gael coffi ddydd Iau. Roedd yn gyffrous am fy llyfr newydd, ac roeddwn i'n mynd i gyflwyno copi iddo yn bersonol.

    Roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n rhyfedd na ddangosodd, gan ystyried ei frwdfrydedd arferol. Rwy'n cyfrifedig mae'n rhaid ei fod wedi clymu gyda rhywbeth a byddwn yn cylch yn ôl yr wythnos nesaf.

    Mae'n ddrwg gennym ein bod wedi colli ei gilydd, Matt. Fe ddof i ffarwelio ddydd Llun.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.