Sgorio a Chymhwyster Arweiniol Cyfryngau Cymdeithasol

Ergyd Sgrin 2014 10 19 am 12.22.17 AM

Rydw i wedi bod yn ceisio dal i fyny gyda fy ffrindiau yn Dechrau'n Rhyngweithiol ers ychydig fisoedd bellach ... bu grwgnach ledled y diwydiant bod eu gwelliannau platfform diweddaraf yn anhygoel. Stopiodd Andy Skirvin y swyddfa a cherdded trwy'r platfform ac fe wnaeth fy chwythu i ffwrdd yn llwyr.

Cyhyd ag y gallaf gofio, rwyf wedi bod yn pregethu bod cyfryngau cymdeithasol yn fwyhadur ar gyfer eich marchnata ... a dylid ei ymgorffori mewn strategaeth aml-sianel i'w sbarduno'n llawn. Mae Right On Interactive wedi adeiladu platfform anhygoel sy'n defnyddio'r data anhygoel y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ei ddarparu, sy'n caniatáu ichi sgorio rhagolygon ag ef yn unol â hynny, ac yn darparu methodoleg syml i chi ar gyfer segmentu ac awtomeiddio cyfathrebu i ragolygon sy'n benodol i'r cam prynu y maent ynddo.

Cyfradd Ymateb Cronnus-Ymateb.JPGEfallai mai ymgysylltiad cymdeithasol darpar â'ch cwmni yw'r ddolen goll yr oedd ei hangen arnoch i osod disgwyliadau ar ble maent yn y cylch prynu. Efallai eu bod wedi ymweld â'ch gwefan ... ond nid oeddent yn barod i brynu eto. Mae'r cyfryngau cymdeithasol, tanysgrifiadau bwyd anifeiliaid ac e-bost yn fodd i'r gobaith aros mewn cysylltiad nes eu bod yn barod i brynu.

Trwy arsylwi ar eu hymddygiad ... dilyn, hoff, trydar, ail-drydar, gwirio i mewn ... gall cyfryngau cymdeithasol helpu i symud y gobaith i'r cam nesaf yn y cylch prynu. Mae'r gallu i ddarparu llwybr a symud rhagolygon trwy bob cam meithrin yn cynyddu nifer yr arweinwyr cymwys a ddarperir gan eich tîm gwerthu yn sylweddol. Mae gan gleientiaid Right On Interactive pedair gwaith eu harweinwyr cymwys gan ddefnyddio eu meddalwedd marchnata cylch bywyd cwsmeriaid.

Yr anhawster, wrth gwrs, yw agregu a sgorio'r holl gynnwys hwnnw! Mae Right On Interactive wedi gwneud hyn mewn rhyngwyneb clyfar sy'n caniatáu i'ch cwmni ddefnyddio'ch presennol CRM (h.y. Salesforce) a CSA (h.y. ExactTarget). Mae eich data yn cael ei fatio, ei sgorio, ac mae ymgyrchoedd a ysgogwyd yn cael eu gweithredu'n awtomatig o'u system.

Sgorio Ymgysylltu Right On Interactive

Sampl Sgorio Ymgysylltu.JPG

Ymgyrch Right On Interactive a Chyflawni Tactegau

Ymgyrchoedd Rhaglenni Tactegau awtomeiddio.JPG

Nid oes gan y mwyafrif o gwmnïau'r adnoddau sydd eu hangen i feithrin a symud cwsmeriaid yn effeithiol trwy eu piblinell werthu ... felly ar ffracsiwn o gost gwerthwr neu farchnatwr, mae'r platfform yn gwneud synnwyr perffaith.

  1. Diffiniwch y camau a'r meini prawf giât ar gyfer eich cylch bywyd cwsmer.
  2. Cydgrynhoi “seilos” lluosog mewn cronfa ddata farchnata broffesiynol.
  3. Datblygu proses ar gyfer marchnata i feithrin arweinwyr a chwsmeriaid yn systematig.
  4. Darparu pwysau a gwerthoedd ar gyfer sgoriau proffil ac ymgysylltu.
  5. Alinio rhaglenni marchnata, ymgyrchoedd a thactegau yn seiliedig ar “ble maen nhw yn y berthynas”.
  6. Ewch y tu hwnt i fetrigau meddal a mesur ROI.
  7. Ymgorffori cyfryngau cymdeithasol i gau'r ddolen.

Dechrau'n Rhyngweithiol hefyd wedi darparu enghreifftiau i gwsmeriaid yn y gynhadledd Connections ddiweddaraf:

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.