Gwella Eich Presenoldeb Google SERP Gyda'r Pytiau Cyfoethog hyn

Pytiau Cyfoethog SERP SERP

Mae cwmnïau'n treulio tunnell o amser yn gweld a ydyn nhw'n rhestru wrth chwilio ac yn datblygu cynnwys a gwefannau anhygoel sy'n gyrru trosiadau. Ond strategaeth allweddol a gollir yn aml yw sut y gallant wella eu mynediad ar a tudalen canlyniad peiriant chwilio. Mae p'un a ydych chi'n graddio neu nid yn unig yn bwysig os yw'r defnyddiwr chwilio yn gorfod clicio drwyddo mewn gwirionedd.

Er y gall teitl gwych, meta disgrifiad, a phermalink wella'r siawns hynny ... gall ychwanegu pytiau cyfoethog i'ch gwefan yrru cyfraddau clicio drwodd yn sylweddol. Dychmygwch, er enghraifft, eich bod chi'n chwilio am gynnyrch penodol ar-lein ac mae rhestr o gofnodion yno. Os yw brand hanner ffordd i lawr y dudalen yn cynnwys delwedd, prisio, argaeledd, neu adolygiad ... efallai y bydd yn rhaid i chi glicio ar y cofnod hwnnw yn hytrach na'r rhai uchod.

Tudalen lanio yw SERP gyda'r bwriad o ymchwilio neu brynu. Rhan allweddol o'ch strategaeth chwilio organig ddylai fod i weithredu a gwella'ch gwelededd ar y tudalennau canlyniadau chwilio hynny ... a pytiau cyfoethog yw eich dull o wneud hynny.

Adnoddau Snippet Cyfoethog Google

Gallwch gyfeirio ato Schema.org ar sut i weithredu pytiau cyfoethog yn llawn - dyna'r safon y mae Google yn ei defnyddio. Mae tair ffordd o gynnwys y data hwn ar eich gwefan, yn ôl Google:

 • JSON-LD - nodiant JavaScript wedi'i ymgorffori mewn a tag in the page head or body. The markup is not interleaved with the user-visible text, which makes nested data items easier to express, such as the Country of a PostalAddress of a MusicVenue of an Event. Also, Google can read JSON-LD data when it is dynamically injected into the page’s contents, such as by JavaScript code or embedded widgets in your content management system.
 • Microdata - Manyleb HTML cymunedol agored a ddefnyddir i nythu data strwythuredig o fewn cynnwys HTML. Fel RDFa, mae'n defnyddio priodoleddau tag HTML i enwi'r priodweddau rydych chi am eu datgelu fel data strwythuredig. Fe'i defnyddir yn nodweddiadol yng nghorff y dudalen, ond gellir ei ddefnyddio yn y pen.
 • RDFa - Estyniad HTML5 sy'n cefnogi data cysylltiedig trwy gyflwyno priodoleddau tag HTML sy'n cyfateb i'r cynnwys sy'n weladwy i'r defnyddiwr yr ydych am ei ddisgrifio ar gyfer peiriannau chwilio. Defnyddir RDFa yn gyffredin yn adrannau pen a chorff y dudalen HTML.

Profwch Eich Pytiau Cyfoethog

Pytiau Cyfoethog Google

Marchnata Darparodd Mojo y rhestr hon o Google Rich Snippets yn eu ffeithlun, 11 Ffyrdd o Ddefnyddio Pytiau Cyfoethog Google i Wella'ch Canlyniadau Chwilio. Dyma restr o'r pytiau cyfoethog:

 • Adolygiadau - gellir ei ddefnyddio i arddangos adolygiadau a graddfeydd ar gyfer cynhyrchion neu fusnesau mewn canlyniadau chwilio.
 • Ryseitiau - gellir ei ddefnyddio i arddangos mwy o fanylion am rysáit, fel cynhwysion, amser coginio, neu hyd yn oed galorïau.
 • Pobl - gellir arddangos gwybodaeth fel lleoliad, teitl swydd, a'r cwmni mewn canlyniad chwilio am berson unigol - gan gynnwys ei lysenw, llun, a'i gysylltiadau cymdeithasol.
 • Busnes - manylion am fusnes neu sefydliad fel lleoliad, rhif ffôn, neu hyd yn oed eu logo.
 • cynhyrchion - gellir marchnata tudalennau cynnyrch i arddangos gwybodaeth fel pris, cynigion, graddfeydd cynnyrch, ac argaeledd.
 • Digwyddiadau - gall digwyddiadau ar-lein, cyngherddau, gwyliau, cynadleddau ddarparu mwy o fanylion gan gynnwys dyddiadau, lleoliadau, delweddau, a phrisiau tocynnau.
 • Cerddoriaeth - gwybodaeth artistiaid gan gynnwys eu delweddau, albymau, a hyd yn oed ffeil sain wedi'i hymgorffori i wrando arni.
 • fideo - gellir arddangos llun bawd a botwm chwarae, gan gynyddu cyfraddau clicio drwodd 41%.
 • apps - lawrlwytho a gwybodaeth ychwanegol am lwyfannau meddalwedd a chymwysiadau symudol.
 • Briwsion bara - darparu hierarchaeth o'ch gwefan fel y gall defnyddiwr peiriant chwilio ryngweithio i fyny'r afon o erthygl benodol i gategori neu is-gategori.

Os ydych chi wir eisiau gweld golwg fanwl ar bytiau cyfoethog - darllenwch Pytiau cyfoethog Google y dylech chi eu gwybod [guide + infographic]. Ysgrifennodd Frantisek Vrab ganllaw anhygoel o fanwl gyda manylion cod, rhagolygon a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

28 Pytiau Cyfoethog Google Fe ddylech chi eu Gwybod

Un pyt sydd wedi'i ddirprwyo yw'r tag awdur. Mae'n anffodus (yn fy marn i) i Google gael gwared ar hyn gan fy mod yn credu ei fod wedi darparu gwelededd llawer gwell i bobl ar yr erthyglau a ysgrifennwyd ganddynt ar draws y we.

pytiau cyfoethog google wedi'u graddio

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.