Rhestr Wirio E-bost: 13 Cam Cyn i Chi Glicio Anfon!

cliciwch anfon

cliciwch anfonRydym yn cyhoeddi heck o e-bost bob wythnos ac mae ein darllenwyr wedi ffrwydro i dros 4,700 o danysgrifwyr! Roeddwn i eisiau rhannu ein cynghorion a'r rhestr wirio rydyn ni'n mynd drwyddi bob wythnos cyn clicio'r botwm anfon hwnnw.

 • A yw eich cynnwys teilwng, perthnasol, disgwyliedig, a gwerthfawr i'r tanysgrifiwr? Os nad ydyw - yna peidiwch â'i anfon!
 • Ar ôl i chi anfon yr e-bost, fel rheol dim ond dwy elfen y mae'r person sy'n ei dderbyn yn eu gweld ... y cyntaf yw o ble mae'r e-bost. A yw eich o enw yn gyson â phob anfon? A oes modd adnabod eich cyfeiriad e-bost?
 • Yr ail elfen yw eich llinell pwnc. A yw'n cic ass? A yw'n llinell bwnc sy'n tynnu eu sylw i mewn ac yn gwneud iddynt fod eisiau agor yr e-bost i ddarllen y cynnwys gwych oddi mewn? Os nad ydyw, bydd Folks yn syml yn ei ddileu ar y pwynt hwn.
 • Os oes gennych ddelweddau, a ydych chi'n defnyddio tagiau alt i ysgrifennu testun amgen a fydd yn gyrru'r darllenydd i lawrlwytho'r delweddau neu'n gallu gweithredu heb ddelweddau?
 • A yw eich cynllun yn hawdd ei ddarllen ar a ddyfais symudol? Mae cymaint â 40% o'r holl negeseuon e-bost yn cael eu darllen nawr ar ddyfais symudol ac mae'r nifer yn parhau i dyfu bob blwyddyn. Os oes gennych e-bost eang gyda thestun hir, bydd y darllenydd yn mynd yn rhwystredig wrth symud yn ôl ac ymlaen. Mae taro dileu yn llawer haws.
 • Os ydych chi'n anfon e-bost ar ffurf HTML, a oes dolen braf yn y pennawd i bobl glicio a gweld yr e-bost mewn porwr?
 • A wnaethoch chi wirio'r e-bost am sillafu, gramadeg ac osgoi telerau a allai gael eich hidlo i'r dde i mewn i ffolder E-bost Sothach?
 • Beth ydych chi am i'r darllenydd ei wneud ar ôl iddo ddarllen yr e-bost? A wnaethoch chi ddarparu gwych galw-i-weithredu iddynt gymryd y camau hynny?
 • A oes unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallwch ofyn i'r darllenydd amdani a fydd yn eich helpu chi targed a segment y cynnwys rydych chi'n ei anfon allan? Pam na wnewch chi ofyn am un darn o wybodaeth ym mhob e-bost?
 • A wnaethoch chi profwch yr e-bost ar restr gyda a heb ddata i weld sut mae llinynnau personoli a chynnwys deinamig yn arddangos? A weithiodd yr holl gysylltiadau?
 • Ydych chi ar unwaith cyrraedd y pwynt neu ddihoeni trwy baragraffau marchnata annifyr yn siarad? Mae pobl yn brysur - stopiwch wastraffu eu hamser!
 • Ydych chi'n darparu modd i bobl optio allan o'ch cyfathrebiadau e-bost? Os na - mae gwir angen i chi fynd gyda chaniatâd gwych darparwr e-bost.
 • Ydych chi'n darparu ffordd i bobl rhannu'r cynnwys naill ai trwy botwm anfon at ffrind neu fotymau rhannu cymdeithasol? Ac os ydyn nhw'n rhannu - a oes gan eich tudalen lanio opsiwn tanysgrifio arni?

Rwy'n tanysgrifio ac yn dad-danysgrifio o negeseuon e-bost trwy'r amser. Rydw i bob amser yn rhoi budd yr amheuaeth i gwmni pan fyddaf yn tanysgrifio ond cyn gynted ag y byddaf yn cael mwy a mwy o negeseuon e-bost oddi arnyn nhw oherwydd nad ydyn nhw o unrhyw werth ... Rwy'n dad-danysgrifio ac yn nodweddiadol dwi byth yn mynd i wneud busnes eto gyda'r cwmni. Os ydych chi'n mynd i wthio neges i rywun - byddwch yn gwrtais a pharchus o'u hamser a chyhoeddwch e-bost gwych!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.