10 Cam at Reoli Cyfathrebu Argyfwng

Ergyd Sgrin 2014 02 19 yn 10.18.58 PM

A ydych erioed wedi gorfod delio ag argyfwng yn ymwneud â'ch cwmni? Wel, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Gall cyfathrebu argyfwng fod yn llethol - o'r oedi wrth ymateb i'r hyn rydych chi i fod i'w ddweud wrth bob un o'r cyfeiriadau cymdeithasol sy'n dod i mewn i benderfynu a yw'n argyfwng go iawn ai peidio. Ond yng nghanol yr anhrefn, mae bob amser yn bwysig cael cynllun.

Buom yn gweithio gyda'n platfform monitro cymdeithasol noddwyr yn Meltwater i ddatblygu'r ffeithlun gwych hwn ar y 10 Cam at Reoli Cyfathrebu Argyfwng. Mae eu harbenigedd ynghyd â'r feddalwedd maen nhw wedi'i hadeiladu wedi rhoi mewnwelediadau gwych i'r tîm ar sut i ddelio ag argyfwng cymdeithasol neu PR. Yn bwysicaf oll, cyn i chi wneud unrhyw beth, mae angen i chi anadlu, anadlu allan ac ailadrodd. Tawelwch a chanolbwyntiwch ar y camau nesaf.

 1. Anadlu, Exhale, Ailadrodd - Peidiwch ag ymateb ar frys nac yn emosiynol. Mae cwmnïau yn aml yn cloddio twll dyfnach eu hunain pan nad ydyn nhw'n cynllunio eu hymateb.
 2. Rhowch gylch o amgylch y wagenni a seinio'r larwm - Ymgynnull y tîm, eu briffio ar yr hyn a ddigwyddodd, ac aros i ymateb nes bod gennych gynllun gweithredu clir.
 3. Ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd - Beth ddigwyddodd? Beth mae'r cyhoedd yn meddwl ddigwyddodd? Sut mae'r cyhoedd wedi ymateb? Pa sianeli sydd angen sylw?
 4. Deall effaith busnes - Sut fydd eich penderfyniadau yn effeithio ar enw da'r busnes, refeniw ac brand?
 5. Gwrandewch - Defnyddiwch offer monitro cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol i wirio pwls ymateb y cyfryngau a'ch cymuned.
 6. Penderfynu ar Swydd a Negeseuon Corfforaethol - Nawr eich bod chi'n gwybod beth ddigwyddodd a'r effaith ar fusnes, bydd gennych chi syniad clir o'r sefyllfa i'w chymryd.
 7. Gwneud Penderfyniadau ar Sianeli Dosbarthu - Yn seiliedig ar leoli a negeseuon, pennwch y sianelau cyflenwi gorau, yr hyn y dylai eich tîm ymateb iddo, a sut y dylent ymateb.
 8. Cael y GAIR ALLAN - Cael eich neges allan.
 9. Monitro Ymateb ac Ymateb yn ôl yr Angen - Nid ydych chi wedi gwneud eto. Nawr mae angen i chi fonitro'r ymateb a pha gamau sydd angen eu cymryd nesaf yn seiliedig ar ymateb y cyfryngau a theimlad y cyhoedd.
 10. Dysgu o'r Broses - Byddwch chi'n dysgu rhywbeth newydd, waeth sut mae pethau'n mynd.

Er gwaethaf y pwyslais cynyddol y mae cwmnïau'n ei roi ar strategaethau ymateb i argyfwng, mae'n ymddangos nad yw llawer o gwmnïau'n gallu dilyn daliadau sylfaenol cyfathrebu argyfwng: bwrw ymlaen â'r stori, cymryd camau pendant, darparu diweddariadau mynych a gonest, a pheidio â bwrw bai ar bartïon eraill.

Prifysgol Maryville, Awgrymiadau Cyfathrebu Argyfwng ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiadau Cyhoeddus

Edrychwch ar yr infograffig isod i gael cynllun gêm gwych ar gyfer cyfathrebu argyfwng, ac mae croeso i chi rannu eich profiadau isod!

Camau Cyfathrebu Argyfwng Infograffig

2 Sylwadau

 1. 1

  Awgrymiadau gwych! Cymwynasgar iawn!
  Credaf mai sail rheoli argyfwng yw defnyddio teclyn gwrando cymdeithasol da (h.y. Brand24) Diolch i hyn byddwch yn gwybod yn gyntaf pan fydd rhywun yn dweud amdanoch chi a'ch bod yn gallu ymateb yn y ffordd iawn. Mae'n hanfodol y dyddiau hyn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.