Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Amharodd rhagofalon a wnaed gan gwmnïau yn ystod y pandemig y gadwyn gyflenwi, ymddygiad prynu defnyddwyr, a'n hymdrechion marchnata cysylltiedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Yn fy marn i, digwyddodd y newidiadau mwyaf i ddefnyddwyr a busnes gyda siopa ar-lein, dosbarthu cartref, a thaliadau symudol. Ar gyfer marchnatwyr, gwelsom newid dramatig yn yr enillion ar fuddsoddiad mewn technolegau marchnata digidol. Rydym yn parhau i wneud mwy, ar draws mwy o sianeli a chyfryngau, gyda llai o staff - yn ei gwneud yn ofynnol i ni bwyso'n drwm ar dechnoleg i fesur, graddio a thrawsnewid ein sefydliadau yn ddigidol. Bu'r trawsnewid yn canolbwyntio ar awtomeiddio mewnol a phrofiad cwsmeriaid allanol. Gwelodd cwmnïau a oedd yn gallu colyn ac addasu'n gyflym gynnydd amlwg yng nghyfran y farchnad. Mae cwmnïau nad ydynt wedi dal i gael trafferth i ennill y gyfran o'r farchnad a gollwyd ganddynt yn ôl.

Dadbacio Tueddiadau Marchnata Digidol 2020

Mae'r tîm yn M2 On Hold wedi tywallt trwy'r data ac wedi datblygu ffeithlun sy'n canolbwyntio ar 9 tueddiad gwahanol.

Mae marchnata digidol yn esblygu'n gyson gan ei fod yn un o'r diwydiannau cyflymaf ledled y byd. Er gwaethaf hyn, mae tueddiadau pennawd yn dod i'r amlwg ac yn dangos i ni'r grymoedd allweddol sy'n gyrru'r farchnad. Mae'r blog hwn yn ail-ddal rhagolygon tueddiadau 2020 gyda chanllaw cyfeirio ffeithlun. Ochr yn ochr ag ystadegau a ffeithiau, gadewch inni edrych ar naw tueddiad y 12 mis diwethaf ar draws llwyfannau, technoleg, masnach a chynhyrchu cynnwys.

M2 On Hold, 9 Tuedd Marchnata Digidol 2020

Tueddiadau Marchnata Digidol

 1. Chatbots AI-Powered - Mae prosiectau Gartner y bydd chatbots yn pweru 85% o ryngweithiadau gwasanaeth defnyddwyr ac mae defnyddwyr yn addasu'n dda, gan werthfawrogi'r gwasanaeth 24/7, ymateb ar unwaith, a chywirdeb atebion syml i gwestiynau. Byddwn yn ychwanegu bod cwmnïau soffistigedig yn mabwysiadu chatbots sy'n trosglwyddo'r sgwrs yn ddi-dor i'r unigolyn priodol yn fewnol i gael gwared ar rwystredigaeth gyda'r profiad.
 2. Personoli - Wedi mynd yw dyddiau Annwyl %% FirstName %%. Mae llwyfannau e-bost a negeseuon testun modern yn darparu awtomeiddiadau sy'n cynnwys segmentu, cynnwys rhagfynegol yn seiliedig ar ddata ymddygiadol a demograffig, ac yn ymgorffori deallusrwydd artiffisial i brofi a gwneud y gorau o negeseuon yn awtomatig. Os ydych chi'n dal i ddefnyddio marchnata swp a chwyth un i lawer, rydych chi'n colli allan ar dennynau a gwerthiannau!
 3. EFasnach Brodorol ar y Cyfryngau Cymdeithasol - (A elwir hefyd yn Cymdeithasol Masnach or Siopa Brodorol) Mae defnyddwyr eisiau profiad di-dor ac yn ymateb gyda doleri pan fydd y twmffat trosi yn ddi-dor. Bron pob platfform cyfryngau cymdeithasol (yn fwyaf diweddar TikTok) yn integreiddio llwyfannau e-fasnach yn eu galluoedd rhannu cymdeithasol, gan alluogi masnachwyr i werthu'n uniongyrchol i gynulleidfaoedd trwy lwyfannau cymdeithasol a fideo.
 4. GDPR yn Mynd yn Fyd-eang - Mae Awstralia, Brasil, Canada a Japan eisoes wedi pasio rheoliadau preifatrwydd a data i gynorthwyo defnyddwyr gyda thryloywder a deall sut i amddiffyn eu data personol. Yn yr Unol Daleithiau, pasiodd California y Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA) yn 2018. Mae cwmnïau wedi gorfod addasu a mabwysiadu diogelwch cynhwysfawr, archifo, tryloywder, a rheolaethau ychwanegol i'w platfformau ar-lein mewn ymateb.
 5. Chwilio Llais - Efallai y bydd chwilio llais yn cyfrif am hanner yr holl chwiliadau ar-lein ac mae chwilio llais wedi ehangu o'n dyfeisiau symudol i siaradwyr craff, setiau teledu, bariau sain a dyfeisiau eraill. Mae cynorthwywyr rhithwir yn dod yn fwy a mwy cywir gyda chanlyniadau personol, wedi'u seilio ar leoliad. Mae hyn yn gorfodi busnesau i gynnal eu cynnwys yn ofalus, ei drefnu, a'i ddosbarthu ym mhobman y mae'r systemau hyn yn ei gyrchu.
 6. Fideo Ffurf Hir - Mae sylw byr yn rhychwantu yn chwedl ddi-sail a allai fod wedi brifo marchnatwyr yn sylweddol dros y blynyddoedd. Fe wnes i hyd yn oed syrthio amdani, gan annog cleientiaid i weithio ar amlder cynyddol pytiau o wybodaeth. Nawr rwy'n cynghori fy nghleientiaid i ddylunio llyfrgelloedd cynnwys yn ofalus sy'n drefnus, yn drylwyr, ac yn darparu'r holl fanylion sy'n angenrheidiol i hysbysu prynwyr. Nid yw fideo yn ddim gwahanol, gyda defnyddwyr a phrynwyr busnes yn cymryd fideos sy'n fwy na 20 munud o hyd!
 7. Marchnata Trwy Apiau Negeseuon - Oherwydd ein bod bob amser yn gysylltiedig, gall negeseuon amserol o negeseuon perthnasol ysgogi mwy o ymgysylltiad. P'un a yw'n app symudol, hysbysiad porwr, neu hysbysiadau ar y safle ... mae negeseuon wedi cymryd drosodd fel prif gyfrwng cyfathrebu amser real.
 8. Realiti Estynedig a Realiti Rhithiol - AR & VR yn cael eu hymgorffori mewn apiau symudol a phrofiadau cwsmeriaid porwr llawn. P'un a yw'n fyd rhithwir lle rydych chi'n cwrdd â'ch cleient nesaf neu'n cyd-wylio fideo ... neu'n ap symudol i weld sut y bydd dodrefn newydd yn edrych yn eich ystafell fyw, mae cwmnïau'n adeiladu profiadau eithriadol sydd ar gael o gledr ein llaw.
 9. Cudd-wybodaeth Artiffisial - AI ac mae dysgu trwy beiriant yn helpu marchnatwyr i awtomeiddio, personoli a gwneud y gorau o brofiad cwsmeriaid fel erioed o'r blaen. Mae defnyddwyr a busnesau yn tyfu'n flinedig o'r miloedd o negeseuon marchnata sy'n cael eu gwthio arnyn nhw bob dydd. Gall AI ein helpu i gyflwyno negeseuon mwy pwerus, gafaelgar pan fyddant yn fwyaf effeithiol.

Yn yr ffeithlun isod, darganfyddwch y naw prif duedd o 2020. Mae'r canllaw hwn yn dadbacio sut mae'r tueddiadau hyn yn dylanwadu ar y farchnad a'r cyfleoedd twf y maen nhw'n eu cyflwyno nawr. 

Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

11 Sylwadau

 1. 1

  Yn ddiau, mae eich blog yn ffynhonnell wych o ffeithluniau anhygoel. Yn ogystal, mae pob erthygl o'ch blog wedi'i hysgrifennu'n broffesiynol a'i chyfansoddi'n dda.
  Diolch am rannu ffeithluniau gwybodus!

 2. 2
 3. 3
 4. 4

  Ydw, Y gwir yw fy mod yn ceisio cyd-fynd â'm meddyliau honedig bob blwyddyn ar yr hyn a fydd yn amsugno
  ac yn bwysig yn afal busnes agenda ac e-fasnach am y flwyddyn
  ymlaen.

 5. 5

  Swydd addysgiadol iawn. Mae hon yn wirioneddol yn swydd wych. Rydych chi wedi ychwanegu llawer o wybodaeth yn eich blog. Diolch am rannu'r wybodaeth werthfawr hon. Mae'n ddefnyddiol iawn ac yn addysgiadol hefyd.

 6. 6
 7. 7

  Douglas Infograffig Gwych a Defnyddiol! Nawr rwy'n gwybod bod yn well gan bron i wneuthurwyr penderfyniadau mewn busnes byd-eang ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eu holl bethau gwaith. Diolch am Rhannu!

 8. 8
 9. 10
  • 11

   Helo John, rwy'n credu bod tueddiadau 2014 yn onest yn brif ffrwd nawr, wedi'u gyrru ymlaen gan bobl sy'n gweithio gartref ac yn siopa o'u dyfeisiau symudol.

   Fe wnaethoch chi fy ysgogi i ddiweddaru'r swydd hon ar gyfer 2021 gyda ffeithlun gwych a manylion gan M2 On Hold.

   Cheers!
   Doug

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.