Ailddirwyn: Sut i Wneud copi wrth gefn o'ch siop Shopify neu Shopify Plus yn Awtomatig

Sut i Gwneud copi wrth gefn yn awtomatig o Shopify neu Shopify Plus

Mae'r ychydig wythnosau diwethaf wedi bod yn eithaf cynhyrchiol gyda chleient diwydiant ffasiwn yr ydym yn lansio gwefan uniongyrchol-i-ddefnyddwyr ar ei gyfer. Dyma'r ail gleient rydyn ni wedi'i gynorthwyo gyda Shopify, y cyntaf oedd gwasanaeth dosbarthu.

Gwnaethom helpu'r cleient hwn i adeiladu a brandio cwmni, datblygu eu strategaeth cynnyrch a marchnata, adeiladu eu ShopifyPlus safle, ei integreiddio i'w ERP (A2000), wedi'i integreiddio Klaviyo ar gyfer ein negeseuon SMS ac e-bost, integreiddiwyd desg gymorth, llongau a systemau treth. Mae wedi bod yn dipyn o ymgymeriad gyda thunnell o ddatblygiad ar gyfer nodweddion personol ledled y wefan.

Mae Shopify yn system eithaf helaeth, gyda nodweddion POS, siop ar-lein, a hyd yn oed siopa symudol trwy eu app Shop. Yn rhyfeddol, serch hynny, nid oes gan hyd yn oed Shopify Plus - eu datrysiad menter - gopïau wrth gefn ac adferiad awtomataidd! Diolch byth, mae yna lwyfan anhygoel sydd wedi'i integreiddio'n llawn trwy Ap Shopify sy'n gofalu am eich copïau wrth gefn bob dydd i chi ... fe'i gelwir Rewind.

Ailddirwyn copïau wrth gefn Shopify

Mae dros 100,000 o sefydliadau eisoes yn ymddiried yn Rewind a hwn yw'r prif wasanaeth wrth gefn ar gyfer Shopify. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae:

  • Gwneud copi wrth gefn o'ch siop - Cefnogwch bopeth, o luniau cynnyrch unigol i fetadata i'ch siop gyfan.
  • Arbedwch Amser ac Arian - Mae copïau wrth gefn CSV â llaw yn cymryd llawer o amser ac yn gymhleth. Mae Rewind yn gwneud copi wrth gefn o'ch data yn awtomatig, gan ddarparu diogelwch data set-it-and-forget-it.
  • Adfer Data Beirniadol mewn Cofnodion - Peidiwch â gadael i wrthdaro meddalwedd, ap bygi, neu ddrwgwedd fwyta i mewn i'ch llinell waelod. Mae Rewind yn caniatáu ichi ddadwneud camgymeriadau a dychwelyd i fusnes yn gyflym.
  • Hanes y Fersiwn ar flaenau eich bysedd - Aros yn cydymffurfio ac yn barod i archwilio. Tawelwch meddwl trwy gopïau wrth gefn o ddata diogel ac awtomataidd yw'r fantais gystadleuol sydd ei hangen ar eich busnes.

Sut i Wrth Gefn Shopify gyda Ail-wneud copïau wrth gefn

Dyma drosolwg fideo o'r platfform.

Mae'ch data yn cael ei storio'n bell o bell a'i amgryptio'n ddiogel ... dyna werth na allwch roi tag pris arno. A dweud y gwir, mae pris Rewind yn hynod o braf. Bydd Rewind yn cynnal copi wrth gefn parhaus, gan gynnwys metadata. Adfer unrhyw beth o ddelwedd sengl i'ch siop gyfan - dewiswch y dyddiad pan oedd popeth yn gweithio, a tharo adfer!

gyda Rewind, gallwch ddewis y dyddiad i adfer eich thema, blogiau, casgliadau arfer, cwsmeriaid, tudalennau, cynhyrchion, delweddau cynnyrch, casgliadau craff, a / neu'ch themâu.

Dechreuwch Treial Ail-weindio 7 Diwrnod Am Ddim

Datgeliad: Rydyn ni'n aelod cyswllt ar gyfer Rewind, Shopify, a Klaviyo ac yn defnyddio ein cysylltiadau cyswllt yn yr erthygl hon.