Mae Tanysgrifiadau Cylchlythyr Ar Broffil Twitter Yn Ennill Ar Gyfer Marchnatwyr E-bost A Tanysgrifwyr

Diwygio Tanysgrifiadau Cylchlythyr ar Twitter

Nid yw'n gyfrinach bod cylchlythyrau'n rhoi llinell gyfathrebu uniongyrchol â'u crewyr i'w crewyr, a all ddod ag ymwybyddiaeth a chanlyniadau anhygoel i'w cymuned neu eu cynnyrch. Fodd bynnag, gall adeiladu rhestr e-bost gywir gymryd llawer o amser ac ymdrech i'r anfonwr a'r derbynnydd. 

Ar gyfer anfonwyr, arferion gorau fel cael caniatâd defnyddwyr i gysylltu, dilysu cyfeiriadau e-bost trwy ddulliau optio i mewn sengl neu ddwbl a cadw'ch rhestr e-bost yn gyfredol gall pob un gymryd llawer o amser. Mae'n cymryd amser a threial a chamgymeriad i strategolu'r hyn sy'n gweddu orau i dyfu eich rhestr e-bost.

Fodd bynnag, nid yw pethau'n llawer mwy cyfleus i ddefnyddwyr chwaith. Mae tanysgrifio i restr e-bost heb brynu cynnyrch yn gyntaf na chreu cyfrif yn aml yn golygu tarfu ar yr hyn maen nhw'n ei wneud. Dychmygwch hyn: rydych chi'n gwirio'ch ffôn neu'ch gliniadur i gael eich newyddion pan welwch fod eich hoff ffynhonnell newyddion ar gael ar ffurf e-bost yn ddyddiol. Rydych chi am gael y wybodaeth yn uniongyrchol i'ch mewnflwch, felly cliciwch y ddolen. Ar ôl cael eich ailgyfeirio i ddolen y wefan newyddion, yna mae'n rhaid i chi ddarganfod ble i gofrestru ar gyfer e-byst. A yw'r tanysgrifiad yn cael ei gynnig mewn blwch naidlen? Neu a yw yn y blwch lliwgar ar waelod y dudalen? Ar ôl dirnad y lleoliad hwn (a llwyddo i beidio â thynnu sylw rhai pennawd arall), rydych chi'n mewnbynnu'ch cyfeiriad e-bost, yn gwirio nad robot ydych chi, ac yn clicio i ffwrdd eich caniatâd i danysgrifio.

Diolch byth, gallai'r broses hon gael ei gwneud yn haws ac yn fwy hygyrch i'r defnyddwyr terfynol a'r rhai sy'n gyfrifol am gynhyrchu rhestr e-bost.

Revue Gan Twitter

Yr haf hwn, dechreuodd Twitter redeg peilot ar gyfer defnyddwyr Android. Mae'r cwmni wedi ychwanegu nodwedd newydd at broffil defnyddiwr sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gael mynediad yn haws adolygiad, y platfform cylchlythyr Twitter a gafwyd ym mis Ionawr. Yn y peilot hwn, pan fydd defnyddwyr yn agor proffil Twitter eu hoff grewr neu frand, dim ond mater o ychydig gliciau yw tanysgrifio i'w cylchlythyr Revue - a tanysgrifio cliciwch, gwiriad o'u e-bost poblog (wedi'i ddiffygio i'r e-bost wedi'i gysylltu â'u cyfrif Twitter) cliciwch, ac a optio i mewn cliciwch. Mae hyn yn torri allan lawer o gamau canol y broses tanysgrifio cylchlythyr. 

Un o agweddau gorau'r nodwedd hon yw nad oes raid i ddefnyddwyr adael y platfform cyfryngau cymdeithasol trwy ddolen sy'n eu hailgyfeirio. Os yw'n hawdd ei wneud, mae pobl yn llawer mwy tebygol o ymgysylltu. Yn yr ystyr hwn, efallai na fyddai cynnig tanysgrifiadau i'ch cylchlythyr fel marchnatwr a dod o hyd i'r cynnwys sydd ei angen arnoch fel defnyddiwr erioed wedi bod yn symlach. 

Bydd integreiddio cylchlythyr newydd Revue â Twitter yn ased anhygoel i frandiau a chrewyr cynnwys fel ei gilydd gan ei fod yn caniatáu i gefnogwyr agor llwybr cyfathrebu arall nad ydyn nhw efallai wedi'i ystyried i ddechrau heb yr opsiwn hwn. Bydd yn ei gwneud yn llawer haws i ddefnyddwyr Twitter sydd â llwyfan sefydledig ychwanegu cefnogwyr sydd eisoes yn ymgysylltu'n fawr â'u cynnwys at eu rhestr e-bost.

Mae adeiladwr cylchlythyr Revue hefyd yn caniatáu ichi fewnforio eich porthiant o'ch gwefan allanol fel y gallwch lusgo a gollwng y postiadau yr hoffech eu cynnwys.

Gyda chynnydd mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol, mae defnyddwyr Instagram wedi darganfod ffyrdd unigryw o wneud i'w cyfrifon Instagram weithio gyda marchnata e-bost. Fodd bynnag, gallai Twitter sy'n darparu cyswllt uniongyrchol i ddefnyddwyr gofrestru ar gyfer e-byst olygu ei gwneud hi'n haws i grewyr drosglwyddo cynnwys neu gynnyrch o'u porthiant Twitter i mewnflwch aelod newydd o'r gymuned. Bydd y nodwedd hon yn werthfawr iawn i frandiau a chrewyr drosi eu cyfryngau cymdeithasol yn danysgrifwyr, ac o'r pwynt hwnnw ymlaen mae ganddyn nhw botensial diderfyn ar sut maen nhw'n dewis monetize y rhyngweithiadau hyn trwy e-bost. 

Cofrestrwch Am Revue Am Ddim