Adolygu Fi! Blogio am Ddoleri

Adolygu Fi!Post Noddedig: AdolygiadMe

Pan ymddangosodd PayPerPost ac ReviewMe gyntaf, roeddwn yn eithaf siomedig. Roeddwn i wir yn teimlo fel pe bai 'blogio am ddoleri' yn mynd i gymryd tro am y gwaethaf. Heno sylwais ar ychydig o bostiadau ar flogiau eraill bod ReviewMe mewn gwirionedd yn defnyddio eu system eu hunain i dalu blogwyr i adolygu eu hunain. Daliodd fy sylw felly fe wnes i arwyddo i edrych arno.

Mae'n gysyniad diddorol. Yn seiliedig ar amlygiad eich blog (Alexa, Technorati, RSS, ac ati), darperir swm doler i'ch blog y byddwch yn cael ei dalu pan fyddwch yn cwblhau adolygiad. Hynny yw, cewch iawndal yn seiliedig ar nifer y bobl sy'n darllen eich blog. Ddim yn syniad drwg. Rwy'n credu y gallai hyn fod yn ddull hyfryd iawn i hysbysebwyr. Mwy am hynny ...

Nid yw ReviewMe yn mynnu eich bod chi'n ysgrifennu adolygiad cadarnhaol! Hynny yw, gallwch chi fod yn hollol onest. Mae'n debyg y bydd hynny'n denu hysbysebwyr â chynhyrchion gwych, ond mae ReviewMe yn mynd i yrru'r hysbysebwyr diegwyddor i ffwrdd. Hei! Mae hynny'n dda i'r ddau ohonom, ynte? Y peth olaf rydw i eisiau ei wneud yw crwydro i bobl sy'n darllen fy mlog i geisio gwneud cwpl o bychod. Byddai hynny'n peryglu fy narllenwyr ac mae hynny'n rhywbeth rydw i wedi'i roi mewn LOT o amser yn ceisio ei adeiladu. Nid oes gen i enw mawr na biliwn o ddoleri, felly dwi'n amser bach. Mae pobl yn tueddu i gravitate tuag at y bechgyn mawr.

Y peth arall rwy'n ei edmygu yw eu bod nhw eisiau i chi fod yn glir mai post blog yr ydych chi'n cael iawndal amdano:

Rhaid i chi ddatgelu bod y swydd yn swydd â thâl mewn rhyw ffordd. Dyma rai syniadau: “Post Noddedig:”, “Mae'r canlynol yn adolygiad taledig:” “Hysbyseb:”.

Felly o safbwynt busnes, rwy'n parchu gwasanaeth ReviewMe ac yn dymuno'n dda iddyn nhw! Mae yna adegau y byddaf wir yn cael trafferth ceisio meddwl am bost i'w roi i fyny, ond rwy'n sownd rhwng craig a lle caled. Os na fyddaf yn postio bob dydd, rwy'n gweld tuedd mewn traffig ar i lawr. Os byddaf yn postio bob dydd, gwelaf draffig yn cynyddu. Cynnwys YN frenin gyda fy mlog. Yr hyn nad ydw i eisiau ei wneud yw gwastraffu'ch amser yma, serch hynny. Felly, rydw i wedi anghofio'r swyddi ar ddiwrnodau penodol pan nad oedd gen i unrhyw beth adeiladol i'w ychwanegu at ein sgwrs.

Rydw i'n mynd i roi cynnig ar ReviewMe am ychydig ... nid fel ffynhonnell refeniw, ond rydw i'n mynd i weld a all lenwi'r 'gwagleoedd' hynny lle dylwn i bostio am rywbeth ond does gen i ddim digon i fynd ymlaen. Byddaf yn onest gyda chi Folks, hefyd, a gadael i chi wybod beth mae'n digwydd. Nid wyf am roi ein perthynas mewn perygl!

O ran y gwasanaeth, mae'n eithaf syml. Mae'n rhaid i mi ddweud bod y wefan yn ddryslyd fel uffern, serch hynny! Mae yna adran hysbysebwr ac adran blogger. Mae'n eithaf syml i ddarganfod pa ochr i'r llinell rydych chi arni, ond nid yw'r wefan wedi'i sefydlu felly. Mae yna ddewislen lorweddol, bwydlen chwith, yna opsiynau o fewn yr ardal gynnwys, dewislen troedyn…. Rwy'n dal i gofio gweld fy safle i yno yn rhywle ond alla i ddim darganfod sut i gyrraedd yn ôl yno !!

Felly… cynnyrch gwych, defnyddioldeb lousy. Fy nghyngor i fyddai i'r bobl yn ReviewMe fapio'r holl brosesau busnes y byddai hysbysebwyr neu blogwyr yn eu cymryd trwy'r wefan ... cofrestru, ychwanegu blog, ychwanegu adolygiad, sefydlu taliadau, ac ati ac yna dylunio'r rhyngwyneb o amgylch hynny hierarchaeth a phrosesau busnes. Rwy'n credu y byddwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr rhwng tudalennau a phrosesau'r hysbysebwr a'r blogiwr. Mae cael y botymau uwchben ei gilydd ychydig yn rhyfedd ac nid yw'n reddfol.

Wel, dyna ni! Dyma fy Adolygiad cyntaf ar ReviewMe… o ReviewMe! Gobeithio eich bod chi'n gwerthfawrogi fy ngonestrwydd.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.