Ail-ddylunio E-bost: 6 Nodwedd sydd Angen Ail-feddwl

Ail-ddylunio e-bost

Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae e-bost wedi bod o gwmpas ers rhwng 30 a 40 mlynedd. Mae ei werth yn amlwg, gyda chymwysiadau'n rhychwantu agweddau cymdeithasol a phroffesiynol ar fywyd. Yr hyn sy'n amlwg hefyd, fodd bynnag, yw pa mor hen ffasiwn yw technoleg e-bost mewn gwirionedd. Mewn sawl ffordd, mae e-bost yn cael ei ôl-ffitio i aros yn berthnasol i anghenion cynyddol defnyddwyr heddiw.

Ond pa mor aml allwch chi dincio gyda rhywbeth cyn i chi gyfaddef efallai bod ei amser wedi mynd heibio? Pan ddechreuwch archwilio peryglon e-bost a nodi meysydd i'w gwella, byddwch yn dechrau sylweddoli pa mor wahanol fyddai 'e-bost 2.0' pe bai'n cael ei adeiladu a'i lansio heddiw. Pa nodweddion fyddai'n cael eu cynnwys neu eu gwella? A beth fyddai'n cael ei adael allan? A fyddai ei ddyluniad newydd yn addas ar gyfer cymwysiadau eraill?

Pe baem yn ail-greu e-bost heddiw, dyma chwe sylfaen a fyddai’n gweithredu fel y platfform e-bost newydd. Nid wyf yn gwybod amdanoch chi, ond pe gallwn ddefnyddio'r system hon, byddwn yn un gwersyllwr hapus a mwy effeithlon ...

Dim mwy o gyfeiriadau e-bost

Mae ein mewnflwch yn hollol anniben. A dweud y gwir, yn ôl Grŵp Radicati, Mae 84% o'r e-bost a dderbyniwyd heddiw yn sbam. Oherwydd bod hyn yn eithaf syml: mae cyfeiriadau e-bost ar agor. Y cyfan sydd ei angen ar unrhyw un yw eich cyfeiriad e-bost a'ch 'voila' - maen nhw yn eich blwch derbyn. Yn E-bost 2.0, byddai system yn seiliedig ar ganiatâd sydd ag un dynodwr sengl. A byddai'r dynodwr hwn yn aros mor breifat â rhif ffôn symudol rhywun.

Mewnflwch wedi mynd

Ar ôl i ni gael y dull 'adnabod' a chaniatâd ar gyfer defnyddwyr yn iawn, gallwn gael gwared ar y blwch derbyn. Yep, y blwch derbyn. Byddai e-bost 2.0 yn gwasanaethu busnesau a chwsmeriaid yn well pe bai pob 'sgwrs' neu bob edefyn neges yn osgoi bwced 'dal pawb', aka'r blwch derbyn. Byddai pibell uniongyrchol rhwng busnes ac aelodau ei gynulleidfa yn welliant i'w groesawu'n fawr.

Rhyngweithio diogel

Mae natur agored cyfeiriadau e-bost a morglawdd sbam hefyd yn golygu ein bod wedi dod yn gyfarwydd â firysau, ymdrechion gwe-rwydo a sgamiau. Heb unrhyw uniondeb, gwaharddir unrhyw beth nag y gellir ei 'godi yn ôl'. Felly, gydag e-bost 2.0, byddem am allu talu biliau, llofnodi dogfennau cyfrinachol ac aseinio dros eiddo deallusol. Ni allai hyn ddigwydd oni bai bod sianel ddiogel, wedi'i hamgryptio'n llawn yn cael ei hagor rhwng yr anfonwr a'r derbynnydd, gan sicrhau na chaiff ei gwadu.

Cyfathrebu amser real ag atebolrwydd

Pan anfonwch neges e-bost, beth sy'n digwydd iddo? A yw'n cael ei groesi, ei ddal gan yr hidlydd sbam, ei ddarllen, ei anwybyddu? Y gwir yw; nid ydych yn gwybod. Gydag e-bost 2.0, bydd atebolrwydd ac adrodd yn flaenllaw ac yn ganolog. Yn debyg iawn i sut mae tecstio yn gweithio, bydd ein e-bost y dyfodol yn seiliedig ar negeswyr ac yn annog rhyngweithio uniongyrchol amser real. Bob amser ymlaen a bob amser yn effeithlon.

Symudedd

Mae twf cyflym symudol yn awgrymu ei bod yn debyg ei bod hi'n bryd cael platfform sydd wedi'i ddylunio'n benodol gyda defnydd symudol mewn golwg. Mae bywyd yn symud yn gynt o lawer nag y gwnaeth 30 mlynedd yn ôl a chyda hynny, wedi mynd mae e-byst hir a graffeg HTML ffansi nad oes unrhyw bwrpas iddynt. Mae'n well gan bobl gyfathrebu gan ddefnyddio ychydig eiriau yn unig, fel arfer trwy blatfform sgwrsio. Felly byddai'n rhaid i e-bost 2.0 sicrhau gwell cysylltiadau; yn fyr, yn amserol ac wedi'i gynllunio i'w ddarllen ar ffôn symudol ni waeth ble mae'r derbynnydd yn y byd.

Ffobia ymlyniad

Er y gallai hyn gyfeirio at gymaint yn ein bywydau, mae'r cyfeiriad penodol hwn at y ffeiliau sydd ynghlwm wrth yr e-bost a anfonwyd ein ffordd. Mae'r Americanwr cyffredin yn treulio tua chwe munud y dydd yn chwilio am atodiadau a ffeiliau. Mae hynny'n cyfateb i dri diwrnod o gynhyrchiant coll y flwyddyn. Heb os, byddai E-bost 2.0 yn deall pa atodiadau yr oeddem yn eu derbyn ac yn eu rheoli yn unol â hynny. Ffeiliwch yr un yma, symudwch yr un yma. Banerwch yr un hon i'w thalu ac ati.