Pam (a Sut) i Ymgorffori Ail -getio yn eich Strategaeth Ddigidol

aildargedu

Mae ail -getio, yr arfer o weini hysbysebion i bobl sydd wedi ymgysylltu â chi ar-lein o'r blaen, wedi dod yn frawychus o'r byd marchnata digidol, ac am reswm da: mae'n hynod bwerus ac yn hynod gost-effeithiol.

800c HowItWorks RTCore

Gall ail -getio, yn ei amrywiol ffurfiau, fod yn ategu strategaeth ddigidol sy'n bodoli eisoes, a gall eich helpu i gael mwy allan o'r ymgyrchoedd rydych chi eisoes yn eu cynnal. Yn y swydd hon byddaf yn ymdrin ag ychydig o ffyrdd y gall marchnatwyr drosoledd retargetio i chwyddo pŵer y sianeli maen nhw eisoes yn eu defnyddio. Ond yn gyntaf, dyma ychydig mwy o gefndir ar y dechnoleg ei hun:

Sut a Pham Mae Ail -getio yn Gweithio

Yn ei ffurf symlaf, aildargedu'r yn defnyddio cwci porwr syml, anhysbys i weini hysbysebion yn unig i bobl sydd wedi ymweld â'ch gwefan ond wedi gadael heb brynu. Mae mor effeithiol oherwydd ei fod yn canolbwyntio'ch hysbysebion ar bobl sy'n gyfarwydd â'ch cynnyrch neu wasanaeth ac sy'n debygol o fod â diddordeb ynddo. Mae hyn yn caniatáu ichi gynyddu trosiadau ymhlith partïon â diddordeb ac i gadw costau'n isel trwy arbed eich doleri ad ar gyfer eich cynulleidfa fwyaf cymwys.

Gellir cymhwyso'r un dechnoleg hefyd i amrywiol ryngweithiadau cwsmeriaid eraill, megis agor e-bost, a gall fod yn gyflenwad anhygoel o effeithiol ar gyfer offer marchnata eraill rydych chi'n eu defnyddio i estyn allan at gleientiaid newydd neu ryngweithio â'r rhai cyfredol.

Ail -getio ar gyfer Marchnatwyr Chwilio

Os ydych chi'n neilltuo cyllideb sylweddol i Chwiliad PPC, dylid ail -getio bron yn sicr at eich arsenal digidol. Hysbysebion chwilio yw un o'r ffyrdd mwyaf pwerus o yrru traffig cychwynnol i'ch gwefan, ond faint o'r traffig hwnnw sy'n trosi ar yr ymweliad cyntaf? Os ydych chi fel y mwyafrif o farchnatwyr, nid yw mwyafrif sylweddol o'r bobl rydych chi'n dod â nhw i'ch gwefan yn trosi ar unwaith, os ydyn nhw'n trosi o gwbl. Dyma lle mae ail -getio yn dod i mewn. Mae ail -getio yn eich helpu i gynyddu trosiadau ymhlith y rhagolygon gwerthfawr sydd wedi ymweld â'ch gwefan, ond heb brynu.

Os ydych chi'n dibynnu'n drwm ar chwiliad PPC, rydych chi'n talu arian da i ddod â phobl i'ch gwefan, a gall ail -getio eich helpu chi i wneud y mwyaf o'r gwariant hwnnw. Os ydych chi'n defnyddio tudalennau glanio pwrpasol ar gyfer eich traffig chwilio taledig, mae'n anhygoel o syml ail-bostio ymwelwyr o'ch tudalen (nau) glanio hefyd.

Ail -getio ar gyfer Marchnatwyr Cynnwys

Un o'r heriau mwyaf i marchnatwyr cynnwys yn troi darllenwyr rheolaidd yn gwsmeriaid. Er bod marchnata cynnwys yn ffordd anhygoel o effeithiol i annog ymweliadau gwe newydd, mae ROI positif yn aml yn anodd iawn ei gyflawni. Gall annog llofnodion e-bost ac ychwanegu gwerth yn gyson helpu, ond efallai na fydd yn ddigon bob amser. Os ydych chi'n gyrru traffig i'ch cynnwys yn llwyddiannus, ond nad ydych chi'n gweld y trawsnewidiadau yr hoffech chi, gall ail -getio helpu.

Gallwch ail-bostio ymwelwyr sy'n mynd i'ch gwefan i ddarllen eich cynnwys, a'u hannog i wirio ein tudalennau cynnyrch a gwasanaeth. Mae cynnwys yn adeiladu cynulleidfa berthnasol ar gyfer eich busnes, a gall ail -getio eich helpu i drosi'r gynulleidfa honno'n gwsmeriaid.

Ail -getio ar gyfer Marchnatwyr E-bost

Mae marchnata e-bost yn offeryn stwffwl i lawer o farchnatwyr digidol. Os ydych chi'n canolbwyntio ar e-bost, efallai na fydd yn amlwg sut y gall teclyn hysbysebu arddangos fel ail -getio helpu i bob pwrpas, ond ail -getio e-bost yw'r offeryn perffaith ar gyfer marchnatwyr e-bost.

Mae ail -getio e-bost yn caniatáu ichi gyflwyno hysbysebion arddangos i unrhyw un sy'n agor e-bost, p'un a ydynt yn clicio drwodd ai peidio. Dychmygwch a allai pawb sy'n agor eich e-byst weld eich brand wrth bori'r we yn nes ymlaen? Dyna'n union y gall retargetio e-bost ei wneud. Dim ond heb ddisbyddu'ch rhestrau y gallwch chi anfon cymaint o negeseuon e-bost, ac mae ail -getio e-bost yn rhoi cyfle i aros o flaen eich derbynwyr e-bost heb eu gorlethu â negeseuon e-bost gormodol.

Os ydych chi'n betrusgar i gychwyn ymgyrch arddangos oherwydd eich bod eisoes yn cynnal ymgyrchoedd marchnata llwyddiannus, efallai na fydd modd cyfiawnhau'ch ofnau. Gall ail -getio eich helpu i gael mwy allan o'r sianeli rydych chi eisoes yn eu defnyddio, pa bynnag sianeli all fod.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.