Retarget ar Facebook gydag AdRoll Retargeting

ail -getio fbx

Mae ail -getio ar Facebook yn gweithio yn union fel unrhyw un arall aildargedu'r strategaeth. Os yw ymwelydd yn cefnu ar eich gwefan heb drosi, gall ail -getio ar Facebook arddangos Ad Facebook neu ychwanegiad yn uniongyrchol ym mhorthiant Facebook News (beta) pan fydd yr ymwelydd ar Facebook yn ddiweddarach. Bydd ail -getio yn gyrru rhai o'r ymwelwyr hynny yn ôl i'ch gwefan fel y gallant gwblhau'r trosiad.

Gydag AdRoll, gall hysbysebwyr ddefnyddio eu data parti cyntaf i ail-bostio ymwelwyr gwefan ar Facebook. Mae cleient cyffredin AdRoll wedi cael enillion 16x ar eu gwariant ad ar y Cyfnewid Facebook, gan wneud ymgyrchoedd newydd yn gyflenwad anhygoel i ail -getio traddodiadol. Mae cleient cyffredin AdRoll wedi cael a Dychweliad 16x ar eu gwariant ad, gan yrru rhai niferoedd anhygoel yn ychwanegol at ymdrechion ail -getio traddodiadol.

Mae adroddiadau cychwynnol gan Facebook yn datgelu bod hysbysebion porthiant (beta) Facebook News yn cael perfformiad hyd yn oed yn well - 20 i 40 gwaith yn uwch CTR na hysbysebion Cyfnewid Facebook safonol.

5 Awgrym ar gyfer Ail-farchnata Facebook

  1. Gofynion Creadigol - Rhowch deitl byr a bachog gyda ffeil 100px x 72px .jpg neu .gif.
  2. Edrychwch Eich Gorau - Gall profi ffontiau, lliwiau, delweddau ac alwadau i weithredoedd wneud gwahaniaeth rhwng CTR isel ac un uchel. Cylchdroi creadigol o leiaf bob 2-3 wythnos i atal blinder hysbysebion: Gall y ffenestr cylchdroi amrywio yn dibynnu ar eich capiau amledd a nifer y defnyddwyr yn y rhestr defnyddwyr.
  3. Gafaelwch yn eu sylw - Rhedeg gwahanol hyrwyddiadau a phrofion am ddim, gostyngiadau, promos undydd, neu raglenni teyrngarwch i yrru cefnogwyr neu werthiannau Facebook ychwanegol. Mae atalnodi a gramadeg yn allweddol i dynnu sylw eich defnyddiwr.
  4. Beth i'w wneud - Annog ymgysylltiad trwy ofyn cwestiynau yn y teitl, Cyfalafu geiriau sy'n tynnu sylw fel AM DDIM or GWERTHU. Rhowch bwyntiau ebychnod a dyfyniadau a fydd yn chwyddo'r galw i weithredu. Dewiswch ddelweddau a lliwiau sy'n edrych yn fyw yn erbyn glas / gwyn Facebook. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwrw rhwyd ​​eang trwy brofi cymaint o hysbysebion â phosib.
  5. Beth i beidio â gwneud - Defnyddiwch fyrfoddau neu jargon a allai fod yn anghyfarwydd â'r cyhoedd. Rhowch logos oni bai bod eich brand yn adnabyddus iawn. Adeiladu hysbysebion Facebook fel hysbysebion arddangos cyffredinol - rhowch gyd-destun a pharchwch fyrder. Creu galwad i weithredu gwan. Anghofiwch fod eich cwsmeriaid ar Facebook i gymdeithasu.

Cofrestrwch ar gyfer a treial am ddim gydag AdRoll heddiw, nid oes ganddynt isafswm, dim uchafsymiau a dim contractau tymor hir.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.