Ble mae manwerthwyr yn gwario eu doleri hysbysebu?

manwerthu

Mae'n ymddangos bod rhai sifftiau dramatig yn digwydd o ran manwerthu gan ei fod yn ymwneud â hysbysebu. Mae technolegau digidol yn cynnig cyfleoedd mesuradwy sy'n sbarduno mwy o ganlyniadau - ac mae manwerthwyr yn cymryd sylw. Ni fyddwn yn camddehongli'r canlyniadau hyn fel meddwl eu bod yn farchnata traddodiadol yn erbyn marchnata digidol. Mae'n fater o soffistigedigrwydd. Mae hysbysebu ar y teledu, er enghraifft, yn tyfu yn ei allu i dargedu gwylwyr ar sail rhanbarth, ymddygiad ac amseru.

Mae meddylfryd perfformiad yn treiddio i farchnatwyr manwerthu nawr. O ganlyniad, rydym yn gweld y cynnydd mwyaf mewn hysbysebu ar-lein y gellir ei dargedu, ar unwaith. Randy Cohen, llywydd Canfyddiadau Hysbysebwyr

Mae'r profiad digidol hefyd yn gwella'r profiad manwerthu, fel y'i rhyddhawyd yn ddiweddar yn Adroddiad Diwydiant Manwerthu 2016 InMoment. Efallai y dylid symud rhai o'r gwariant hysbysebu i brofiad y defnyddiwr ar-lein. Ymhlith y canfyddiadau mae:

  • Mae defnyddwyr yn gwario dwywaith cymaint yn y siop pan fyddant wedi cael cymorth gan aelod o staff
  • Gwariant defnyddwyr Mae 2.2 gwaith yn fwy pan fyddant yn ymweld â gwefan y brand tra yn y siop
  • Mae gwariant defnyddwyr yn cynyddu bedair gwaith pan fydd siopwyr yn cael eu cyflogi gan staff a gwefan brand. Po fwyaf o gymorth y mae defnyddiwr yn ei gael, yn ddigidol neu'n ddynol, y mwyaf y mae'n barod i'w wario.

Mae gweld dirywiad mewn treuliau marchnata e-bost yn peri imi feddwl tybed a yw costau marchnata e-bost wedi gostwng neu fod y cylch o sianeli wedi ehangu, gan arwain at symud cyllidebau gwastad i ffwrdd o e-bost i sianeli eraill sydd angen sylw. Mae marchnata e-bost yn sylfaen i unrhyw strategaeth ddigidol manwerthu neu fasnach, felly gobeithio nad yw manwerthwyr yn lleihau eu hymdrechion marchnata e-bost mewn gwirionedd.

Un o'r cwestiynau mwy diddorol, yn fy marn i, oedd a ddylai siop adwerthu fod yn defnyddio a asiantaeth arbenigedd manwerthu. Roedd yr ymateb yn hynod negyddol. Gall hyn dynnu sylw at fater gwahanol mewn gwirionedd, gallu asiantaethau i gadw i fyny â thechnoleg a thueddiadau defnyddwyr. Mae llawer o asiantaethau wedi lansio gan arbenigo mewn data mawr, cyfryngau cymdeithasol, profiad symudol, omnichannel, a chyfryngau digidol sy'n gwthio blaen marchnata - y tu hwnt i'r diwydiant manwerthu.

Dyma'r ffeithlun o AdWeek, Hysbysebwyr Manwerthu Edrych Ymlaen:

Ystadegau Hysbysebu Manwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.