Sut all Manwerthwyr elwa ar y Cyfle E-Fasnach Rhyngwladol y Nadolig hwn?

gwyliau manwerthu

Gyda'r farchnad fyd-eang ar gyfer e-fasnach drawsffiniol bellach yn cael ei gwerthfawrogi £ 153bn ($ 230bn) yn 2014, a rhagwelir y bydd yn ymchwyddo i £ 666bn ($ 1 triliwn) erbyn 2020, ni fu'r cyfle busnes i fanwerthwyr y DU erioed yn fwy. Mae defnyddwyr rhyngwladol yn gynyddol ffafrio siopa o gysur eu cartrefi eu hunain ac mae hyn hyd yn oed yn fwy deniadol yn ystod y gwyliau, gan ei fod yn osgoi'r torfeydd mawr a'r straen y mae siopa Nadolig yn ei olygu.

Ymchwil gan Mynegai Digidol Adobe yn awgrymu bod tymor yr ŵyl eleni bellach yn cynrychioli 20% o'r gwariant ar-lein ledled y byd. Gyda'r Nadolig yn cynnig darn enfawr o refeniw i fanwerthwyr, mae angen i frandiau uchelgeisiol sicrhau bod ganddyn nhw'r prosesau cywir ar waith i fanteisio ar y cyfle ar-lein - nid yn unig gartref, ond dramor.

Mae e-fasnach ryngwladol yn addo llawer iawn o botensial refeniw i fanwerthwyr gan ei fod yn cynnig gallu digynsail i frandiau dyfu busnesau yn rhyngwladol yn gyflym, gan eu galluogi i gynnig eu nwyddau i gwsmeriaid mewn marchnadoedd tramor, heb yr angen am bresenoldeb corfforol. Ymrwymiad i ddarparu profiad siopa di-dor fydd ysgogiad gwerthiant ar-lein byd-eang y Nadolig hwn.

Y broblem yw, mae llawer o fanwerthwyr yn aml yn ei chael hi'n anodd cyfateb gwerthiannau mamwlad trawiadol mewn marchnadoedd rhyngwladol. Mae hyn oherwydd rhwystrau trawsffiniol amrywiol i e-fasnach megis cyfraddau cludo uchel, dyletswyddau mewnforio anhysbys, enillion aneffeithlon, ac anawsterau wrth gefnogi arian lleol a dulliau talu. Mae'r materion hyn yn cymryd pwysau newydd yn hinsawdd gystadleuol y Nadolig lle bydd gwasanaeth cwsmeriaid gwael yn anfon siopwyr i rywle arall.

Rheol allweddol masnach ryngwladol yw, er mwyn bod yn llwyddiannus, rhaid i gwsmeriaid fwynhau profiad siopa gwych waeth beth yw eu lleoliad. Ni ddylai manwerthwyr byth drin cwsmeriaid trawsffiniol fel ail ddosbarth. Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid rhyngwladol yn ymgysylltu, mae angen i fanwerthwyr sicrhau bod eu cynigion rhanbarthol yn syml, yn lleol ac yn dryloyw.

Mae'r pedair ystyriaeth ganlynol yn anghenraid:

  • Meddu ar opsiynau cludo lluosog ar gyfraddau rhesymol. Yn gysylltiedig â hyn, mae darparu proses ffurflenni syml a di-risg yn hanfodol i bob cwsmer gan ei fod yn eu gosod yn hyderus i brynu ar-lein gyda chi.
  • Cynigiwch yr arian lleol; nid oes llawer o bethau yn fwy annymunol i siopwyr ar-lein na'r angen i gyfrifo'r gost yn eu harian cyfred eu hunain wrth bori, heb sôn am ansicrwydd cyfradd cyfnewid.
  • Ceisiwch bob amser wneud meddwl y cwsmer yn gartrefol. Osgoi unrhyw bethau annisgwyl cas posibl i gwsmeriaid (ee taliadau tollau a ffioedd trin gan y cludwyr) trwy fod yn flaenllaw ynghylch y costau hyn.
  • Yn y rhan fwyaf o achosion, ceisiwch osgoi cyfieithu cynnwys eich gwefan neu adeiladu gwefannau lleol. Mae angen buddsoddiad uchel ar gyfer y tasgau hyn ac fel rheol maent yn cynhyrchu enillion isel, felly, daliwch y gorau i unrhyw gamau nes eich bod wir wedi profi'ch hun o fewn y farchnad.

Ni all brandiau fforddio anwybyddu'r cyfle e-fasnach trawsffiniol y Nadolig hwn. Er mwyn cyflawni hyn, nid yw o reidrwydd yn gofyn am fuddsoddiad amser ac adnoddau enfawr yn fewnol chwaith; gall manwerthwyr ddod o hyd i bartner byd-eang i wasanaethu eu hanghenion yn well a chwrdd â disgwyliadau gwerthiant rhyngwladol, gan wneud y ROI o fynd yn fyd-eang yn gadarnhaol

Mae partneriaid technoleg yn hoffi Byd-eang-e yn gallu cefnogi manwerthwyr i ddarparu profiad e-fasnach ryngwladol ddi-dor a chynnig i gwsmeriaid y lefel o wasanaeth sy'n hanfodol yn y farchnad adwerthu gystadleuol. Heb sicrwydd profiad lleol, amseriadau cywir ar gyfer dosbarthu neu gywirdeb ynghylch cyfanswm cost y gwerthiant, bydd manwerthwyr yn dod yn ddi-stop ac yn gweld eu defnyddwyr yn cefnu ar bryniannau neu'n symud i safle cystadleuydd mewn mater o gliciau - nid risg yr ydych am gymryd gyda hi eich cwsmeriaid y Nadolig hwn!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.