7 Strategaethau ar gyfer Cynyddu Gwariant Cwsmer yn Eich Allfa Manwerthu

Depositphotos 51602417 s

Ym myd manwerthu, strategaeth yw popeth. Mae gwariant ynghlwm yn uniongyrchol â thechnegau marsiandïaeth manwerthu ac mae hynny'n golygu bod angen i berchnogion siopau fod yn greadigol os mai eu cenhadaeth yw cynyddu gwariant cwsmeriaid i'r eithaf. Yn ffodus, mae yna nifer o dactegau sydd wedi'u profi gyda'r pŵer i gael eich cwsmeriaid i wario mwy, ac yn amlach - ac rydyn ni ar fin gadael i chi fynd i mewn ar rai cyfrinachau masnach fel y gallwch chi ddod o hyd i'r hwb gwerthiant holl bwysig hwnnw i'ch storfa.

  1. Effaith impulse - Mae impulse yn beth pwerus - ac os gall eich nwyddau manwerthu gynhyrchu ymdeimlad o frys, mae gwerthiannau i gyd bron yn sicr. Eich pryniannau impulse adran - y dylid ei darganfod ar y llwybr i'r man gwerthu - yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer pryniannau llai ac atodol sy'n cynnig ychwanegiad fforddiadwy, munud olaf at eu basged siopa.
  2. Rhith gwerthu - mae'r effaith werthu yn dechneg nwyddau oesol y profwyd ei bod yn effeithio ar werthiannau. Nid yn unig y bydd eitemau 'gwerthu' - waeth beth fo unrhyw ostyngiadau go iawn neu ganfyddedig - yn gwerthu fel cacennau poeth gyda'r hyrwyddiad amser-cyfyngedig cywir yn unig, ond mae hyd yn oed y cysyniad syml o werthiant yn ddigon i yrru gwariant ar gynhyrchion ledled y siop. Gwerthu neu ddim gwerthu.
  3. Diwylliant swmp - un ffordd glyfar o gynyddu gwariant cwsmeriaid fesul ymweliad â'ch siop yw trwy fanteisio ar ddiwylliant swmp. Trwy gyflwyno'ch cynhyrchion fel rhan o gasgliad mwy o eitemau, a hyrwyddir fel cyfle i arbed arian, bydd cwsmeriaid yn neidio ar y cyfle i gael eu dwylo ar y set gyfan os oes arbediad iddynt trwy wneud hynny.
  4. Mapio ymylon - Dylai cynhyrchion ymyl uchel gael y prif leoliad y maent yn ei haeddu - a thrwy gadw at y gorchmynion marsiandïaeth manwerthu, gallwch fod yn sicr o elwa ar yr ymylon hynny. Mae gosod eitemau ymyl uchel ger y fynedfa i'ch siop yn gwarantu y byddan nhw'n cael eu sylwi - ac yn cynyddu'r siawns y byddan nhw'n llenwi basgedi gwag eich cwsmeriaid hyd yn hyn.
  5. Pwer synhwyraidd - Mae cyflwyno elfen ychwanegol i'ch siop yn ffordd effeithiol o yrru gwerthiannau mwy. Mae synnwyr arogli eich cwsmeriaid yn allweddol i'w hymddygiad prynu, gyda chynhyrchion fel nwyddau wedi'u pobi a blodau yn actifadu chwarennau poer wrth eu gosod ger y fynedfa. Mae gallu apelio at synhwyrau'r defnyddiwr yn rhoi dimensiwn ychwanegol i'ch profiad siopa - ac yn sbarduno pryniannau byrbwyll yn effeithiol iawn.
  6. Mynediad cyfyngedig - Y ffordd orau i warantu i'ch cwsmeriaid brynu'ch cynhyrchion yw gwarantu yn gyntaf eu bod yn eu gweld. Un tric marsiandïaeth manwerthu clasurol yw cadw hanfodion bob dydd yng nghefn iawn y siop, gan sicrhau y bydd cwsmeriaid yn teithio o un ochr i'r siop i'r llall cyn iddynt ddod o hyd iddynt. Fel hyn, ni fyddant yn gadael yr adeilad heb lygad o'ch rhestr eiddo.
  7. Llinell y golwg - Mae llinell llygad eich cwsmeriaid yn brif ddylanwad ar eu hymddygiad prynu - a dylai fod yn ystyriaeth allweddol yn eich strategaeth nwyddau. Dylid rhoi cynhyrchion tocynnau mawr ar y llinell llygad, gan sicrhau eu bod yn cael eu gweld heb fod angen arddangosfeydd hyrwyddo afradlon. Nid ydych chi am i siopwyr orfod gweithio i ddod o hyd i'ch cynhyrchion - felly cymerwch y mesurau angenrheidiol i sicrhau mai'r unig le maen nhw'n edrych yw'r union le maen nhw i fod.

Os ydych chi ar ôl y gyfrinach i werthiannau, rydych chi wedi dod o hyd iddo. Hyn rhestr wirio gynhwysfawr yw'r allwedd i fasnachu manwerthu aerglos, gan warantu bod eich siop wedi'i mapio am elw - gan eich gadael i eistedd yn ôl a medi'r buddion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.