Peidiwch â thanamcangyfrif Effaith Siop Brics a Morter

Twf Siop Manwerthu

Yn ddiweddar fe wnaethon ni rannu rhai enghreifftiau o sut Menter IoT Gall (Rhyngrwyd Pethau) gael effaith enfawr ar werthiannau siopau adwerthu. Roedd fy mab yn rhannu stori newyddion gyda mi ar fanwerthu a nododd rai ystadegau eithaf llwm ynghylch agor a chau siopau adwerthu.

Er bod y bwlch o gau yn parhau i gynyddu, mae'n bwysig cydnabod bod y wlad hon yn parhau i agor mwy a mwy o allfeydd manwerthu. Mae hyd yn oed Amazon, y llofrudd manwerthu, fel y'i gelwir, yn gweithio gyda manwerthwyr ac yn agor ei siopau ei hun. Pam? Profiad y cwsmer. Y gwir yw bod defnyddwyr America yn dal i fod eisiau cyffwrdd â'r cynhyrchion maen nhw'n eu prynu yn ogystal â gadael y siop gyda nhw - a dim ond gydag allfa adwerthu y gallwch chi gael hynny.

Yn wahanol i'r mwyafrif o farnau, mae siopau brics a morter yn dal i fodoli ac nid ydynt yn mynd i unman ar unrhyw adeg yn fuan. Na, nid naratif emosiynol mo hwn sy'n anwybyddu'r realiti yn gyfleus, ond mae'n adlewyrchiad o farn defnyddwyr a sut mae'r farchnad adwerthu draddodiadol (all-lein) wedi bod yn perfformio yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, er gwaethaf presenoldeb siopau adwerthu ar-lein yn tyfu bob blwyddyn. . Rutgers University

Mae amcangyfrifon ar gyfer 2018 yn dal i ragamcanu y bydd dros 91.2% o'r holl werthiannau'n digwydd mewn siop adwerthu, gan adael dim ond 8.8% o'r gwerthiannau sy'n digwydd ar-lein

Cafodd yr ffeithlun hwn ei greu gan Baglor yn y Celfyddydau Ar-lein Prifysgol Rutgers mewn Gweinyddu Busnes rhaglen, ac yn dangos yr ystadegau a sut mae siopau adwerthu yn addasu gyda gwell gwasanaeth i gwsmeriaid, profiad y cwsmer, technoleg symudol, realiti cymysg, ac awyrgylch storfa. Efallai y byddwch eisoes yn gweld y trawsnewidiad yn digwydd, lle mae siopau'n edrych yn debycach o lawer i ystafelloedd arddangos nag ystafelloedd storio.

Ystadegau Siop Manwerthu Brics a Morter

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.