8 Tueddiadau mewn Technoleg Meddalwedd Manwerthu

Tueddiadau Technoleg Meddalwedd Manwerthu

Mae'r diwydiant manwerthu yn ddiwydiant enfawr sy'n cyflawni nifer o dasgau a gweithgareddau. Yn y swydd hon, byddwn yn trafod y prif dueddiadau mewn meddalwedd manwerthu. Heb aros llawer, gadewch inni symud tuag at dueddiadau. 

  • Opsiynau Talu - Mae waledi digidol a gwahanol byrth talu yn ychwanegu'r hyblygrwydd i daliadau ar-lein. Mae'r manwerthwyr yn cael ffordd hawdd ond diogel i fodloni gofynion talu'r cwsmeriaid. Yn y dulliau traddodiadol, dim ond arian parod a ganiatawyd fel y dull talu a greodd lawer o anhawster i'w gynnal, yn ddiweddarach dechreuodd y defnydd o gardiau debyd a chardiau credyd a oedd yn hawdd ond yn broses aml-gam a llafurus. Yn y cyfnod modern mae'r holl bontydd wedi croesi ac mae pobl wedi dechrau dewis waledi digidol i storio eu harian a gwneud taliadau. Mae hyn yn helpu i gyflymu'r taliadau ar gyfer y cwsmeriaid ac ar yr un pryd, mae'r manwerthwyr yn cael buddion ffioedd trafodion is. 
  • Ymwybyddiaeth Gymdeithasol - Mae cwsmeriaid hefyd yn parhau i bryderu ynghylch y gweithgareddau cymdeithasol, a'r ymwybyddiaeth a wneir gan y cwmni. Mae'r manwerthwyr yn aros dan bwysau i gynnal gweithgareddau ecogyfeillgar. Mae'r unedau busnes yn penderfynu cwtogi'r defnydd o blastig, cemegolion, lledr, ffwr, a llawer mwy i aros yn eco-gyfeillgar. Mae llawer o unedau busnes yn dewis pecynnu bioddiraddadwy i helpu natur. 
  • Dadansoddeg Rhagfynegol - Mae'r diwydiant manwerthu yn gweithio gyda digonedd o ddata ac wedi dod yn seiliedig ar ddata. Gall y data amcangyfrifedig yn y dyfodol helpu'r busnesau i wneud penderfyniadau doethach a dadansoddi amrywiaeth o feysydd megis dynameg ac adroddiadau prynu, ymddygiad defnyddwyr, tueddiadau, a dadansoddi eu taith. Gall patrymau ymddygiad a gweithgareddau cwsmeriaid helpu i leihau’r cynhyrchion nad ydynt yn prynu a hybu gwerthiannau eraill trwy edrych ar ddewisiadau a diddordebau’r cwsmer. Gellir deall patrymau gostyngiadau’r cyflenwyr hefyd a gellir prynu yn unol â hynny i gael y cynnig gorau.
  • Ceisiadau Gwe - Nid oes angen lawrlwytho cymwysiadau symudol ar gyfer cymwysiadau sy'n seiliedig ar borwr sy'n ymwybodol o leoliad ac maent yn ddatrysiad gwych gan eu bod yn darparu ystod eang o fuddion megis eu diweddaru'n hawdd, cefnogaeth sylfaen debyg, fframwaith cyfeillgar, ymatebol iawn, nid oes angen ansawdd uchel arnynt. rhyngrwyd, mae pob un yn hawdd ei ddefnyddio gan beiriannau chwilio a hefyd yn cefnogi'r hysbysiadau. 
  • Cudd-wybodaeth Artiffisial - Mae negeseuon a robotiaid craff yn helpu busnesau trwy storio'r holl ddata ariannol ac mae'r systemau hyn yn gallu darparu argymhellion wedi'u personoli, dod o hyd i gynhyrchion cywir, llywio hawdd, dewisiadau cwsmeriaid, a llawer mwy. 
  • Cymorth Llais - Mae defnyddwyr yn defnyddio cynorthwywyr llais yn eu taith siopa ar-lein gydag Amazon Alexa, google home, Siri a llawer mwy fel cymdeithion mewn car a chynorthwywyr cartref. Mae manwerthwyr yn dewis y dechnoleg hon ac ar gyfer chwilio llais ar sail manwerthu. Mae cynorthwywyr llais yn tueddu i fod yn fwy dibynadwy gan eu bod yn gyflymach ac yn hawdd eu cyrraedd gan ddarparu ffordd ddi-law o weithio. Daw hyn hefyd â chyfyngiadau anhawster wrth gynhyrchu canlyniad chwilio, pori anodd oherwydd rhestr fawr o ganlyniadau chwilio ac ychydig o rai eraill.
  • Olrhain Rhestr - Mae angen i fanwerthwyr reoli llawer o weithgareddau gyda'i gilydd bob amser ac mae angen offer rheoli a llawer mwy o nodweddion arnynt i reoli a chadw golwg ar y rhestr eiddo. Mae'r nodweddion diweddaraf sydd ar gael yn y meddalwedd manwerthu yn cynnwys cadwyni cyflenwi awtomataidd, systemau rheoli, rhagweld gwerthiannau, canfod gwrthrychau stoc, dadansoddeg amser real, a llawer mwy. Gall y rhain i gyd helpu i leihau llawer o faich manwerthwyr trwy reoli llawer o weithgareddau ar-lein. 
  • Chwilio Gweledol -  Mae chwilio gweledol yn un cyfle busnes mwy tueddol a gyflwynwyd yn ddiweddar. Mae'r chwiliad gweledol yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i'r cynhyrchion yr oeddent wedi bod yn chwilio amdanynt ers amser maith. Mae hyn yn dod â defnyddwyr yn agosach i'w prynu gan fod y canlyniadau chwilio yn cyfateb yn berffaith i'w gofynion. 

Dyma ychydig o'r prif dueddiadau mewn meddalwedd manwerthu a gyda'r newidiadau mewn technoleg a'r diweddariadau, mae mwy o dueddiadau'n cael eu hychwanegu'n barhaus yn y diwydiant. I gael rhestr o'r technolegau meddalwedd manwerthu sydd â'r sgôr uchaf a'r sgôr uchaf, edrychwch ar Techimply.

Meddalwedd Manwerthu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.