7 Gwers ar gyfer Manwerthu Yn Oes E-Fasnach

siop ffasiwn manwerthu fodern.png

Mae E-Fasnach yn cymryd drosodd y diwydiant manwerthu ar y funud. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cadw siopau brics a morter i fynd.

Ar gyfer siopau brics a morter, nid yw'n ymwneud â stocio stocrestr a rheoli cyfrifon a gwerthiannau. Os ydych chi'n rhedeg siop gorfforol, yna mae angen i chi symud i'r lefel nesaf. Rhowch gymhelliant i'r siopwyr rheswm i dreulio eu hamser i ddod i lawr i'ch siop.

1. Darparu Profiad, Nid Cynhyrchion yn Unig

Mae yna lawer mwy i siop frics a morter na chael y cynhyrchion corfforol ar werth yn unig. Rhowch brofiad a rheswm iddyn nhw ddod yn ôl i'ch siop. Dyna pam mae mwy a mae mwy o siopau cysyniad yn cael tyniant ac adeiladu cilfach iddyn nhw eu hunain.

Away yn un siop gysyniadau o'r fath yn Soho. Yma gallwch siopa am gynhyrchion teithio. Mae dwy fynedfa gyferbyn y siop yn teimlo fel dwy siop wahanol sy'n llifo i'w gilydd.

Newid er Gwell

Ni all eich siop gorfforol fforddio edrych yr un peth am flynyddoedd, neu fisoedd hyd yn oed. Mae siopwyr yn cael cynnig llawer iawn o ddata digymell ar-lein. Mae newid edrychiad a theimlad eich siop o bryd i'w gilydd yn rhoi hwb da i draed ac yn y pen draw gwerthiannau.

Gweithio ar ddyluniad a chynllun y siop, a'r cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu. Gall eich siop gorfforol elwa o strategaeth debyg i galendrau cynnwys ar gyfer marchnata digidol.

Stori yn siop yn Efrog Newydd. Mae'r siop yn adnewyddu ei hun ac yn edrych yn newydd bron bob mis. Mae thema newydd bob yn ail fis yn cyfleu dyluniad a gwerth brand. Mae hefyd yn rhoi gwybod i'r cwsmer beth sydd ar werth ac yn hysbysu am ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal y mis hwnnw. Mae eu gwerthiant wedi cynyddu'n ddeublyg dros y 2 flynedd ddiwethaf.

2. Dewch â Phobl ynghyd

Mae trefnu digwyddiadau yn ffordd arall o ddenu cwsmeriaid. Mae dosbarthiadau ffitrwydd, cyrsiau, gweithdai, lansiadau llyfrau a gweithgareddau rhyngweithiol eraill yn ffyrdd gwych o ennyn diddordeb.

Siambr yn siop newydd yn Efrog Newydd sy'n darparu rhifynnau cyfyngedig unigryw a gweithiau celf a dylunio unigryw. Fe wnaethant gynnal derbyniad cinio mewn cydweithrediad â chylchgrawn PIN-UP yn ystod Design Miami. Mae hyn yn helpu i adeiladu cymuned ac yn arwain at gwsmeriaid yn dod yn gwsmeriaid ffyddlon.

3. Rhaid i Dimau Creadigol

Mae darparu profiad ac nid cynhyrchion yn unig yn cymryd creadigrwydd. Rhowch bwys uwch i'r tîm creadigol a marchnata. Sicrhewch fod gennych gynnwys sy'n apelio. Sicrhewch ei fod yn cael ei harneisio i gynyddu gwerthiant. Mae hyn yn cadw'ch brand yn ffres.

Byddwch yn Feiddgar a Rhowch gynnig ar Stwff Newydd

Mae cyflwyno cysyniadau newydd, a gosod erthyglau creadigol yn y siop uwchben. Cymryd risg wedi'i chyfrifo a rhagfynegi data a ymchwiliwyd.

4. Canolbwyntio ar Gysylltiadau Cwsmer

Agwedd unigryw o siopau brics-n-morter yw'r fantais i gwrdd a dylanwadu'n uniongyrchol ar y cwsmeriaid. Gellir gwneud yr hyn y mae gwefan yn ei chael hi'n anodd ei wneud, gyda graffeg hynod greadigol ac ysgrifennu perswadiol, gyda gwên ddymunol a help llaw yn eich siop. Gall hyfforddi'ch staff i wneud y profiad siopa yn gyfeillgar ac yn siriol iawn i'r cwsmer drosoli'ch gwerthiannau mewn ffordd fawr. Unwaith y bydd gennych gwsmeriaid ailadroddus fe allech chi ddod o hyd i'w hoffterau a gweithio yn unol â hynny.

5. Manwerthu Omnichannel Yw'r Trick

Mae e-fasnach yn dwysáu gyda chystadleuaeth torch. O gewri fel amazon, eBay, ac Alibaba i fusnesau newydd fel Boxed, Gwiriwr, a Slack, mae'n farchnad anodd cystadlu ynddo.

Mae gwerthiannau e-fasnach manwerthu yn yr UD yn rhagwelir y bydd yn tyfu o 396.7 biliwn o ddoleri'r UD yn 2016 i dros 684 biliwn o ddoleri'r UD yn 2020. Er mai dim ond cyfran fach o'r holl werthiannau manwerthu yw gwerthiannau ar-lein o hyd - tua 8.4%. Mae 42% o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn UDA wedi prynu eitemau ar-lein o leiaf unwaith y mis.

Llyfrau ac electroneg yw'r ffefrynnau ar gyfer siopwyr ar-lein. Mae e-fasnach mewn cyfnod lle nad yw dull unigol yn gweithio. Manwerthu Omnichannel yw'r dull gorau ar ei gyfer.

Dysgu Ehangu

Siopa symudol yw'r duedd nesaf mewn e-fasnach. Yn 2016, amcangyfrifir bod tua 136 miliwn o ddefnyddwyr wedi prynu o leiaf unwaith o'u dyfeisiau symudol. Rhagwelir y bydd y rhif hwn yn cyrraedd 162.8 miliwn erbyn 2019. Os ydych chi'n fanwerthwr e-fasnach, mynnwch ap yn fuan.

6. Defnyddiwch Eich Manteision

Yn wahanol i siop gorfforol, nid yw e-fasnach wedi'i gyfyngu gan arwynebedd llawr. Felly defnyddiwch natur ddeinamig a rhithwir y model busnes hwn.

Dyfodiad data analytics yn hwb i'r e-fasnach sy'n gwneud rhyfeddodau i fusnes mewn sawl ffordd. Gallai Dadansoddeg Data yrru manwerthu E-fasnach yn y parthau canlynol:

  1. Rheoli Gadwyn Gyflenwi: data ar gyfer cynhyrchion sy'n cychwyn o'r warws i'r cwsmer.
  2. Canfod Twyll Masnachol / Cwsmer: Mae yna algorithmau sy'n gadael i fasnachwyr ragweld twyll a'u hosgoi.
  3. Dadansoddwyr Masnachol: Mae angen llwybrau newydd ar fanwerthwyr ar-lein yn gyson i ehangu. I osod y pris iawn o'i gymharu â gwerth y farchnad, mae hyn yn ddefnyddiol.
  4. Optimeiddio Prisiau: Gweithredu argymhellion prisiau ar draws sawl platfform manwerthu ar-lein. Mae'n gwneud hyn trwy broses awtomataidd sy'n ymateb i symudiadau'r farchnad a chystadleuwyr heb fawr o ymyrraeth ddynol. Mae cwmnïau fel Intelligence Node wedi datblygu technoleg gan ddefnyddio data mawr sy'n gysylltiedig â deallusrwydd cystadleuol ac olrhain prisiau gyda dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial.
  5. Systemau a Argymhellir: Mae angen pensaernïaeth dda i lywio trwy'r siop mewn amgylchedd rhithwir. Mae Systemau a Argymhellir yn gweithredu fel glasbrint ar gyfer hynny.
  6. Dadansoddeg Penodol i Gynnyrch: Mae dod o hyd i batrymau ymhlith arferion prynu a phori yn werthfawr i e-fasnach wella catalogau cynnyrch a phrofiad y defnyddiwr.
  7. Dadansoddeg Marchnata Ar-lein: Mae hyn yn gweithio ar gynnig am hysbysebion ar Google. Maen nhw'n arwain optimeiddio ac yn cynyddu'r cyfraddau clicio drwodd a chyfraddau trosi.

7. Peidiwch â thanamcangyfrif Gair y Genau

Mae cael eich cwsmeriaid yn dweud pethau da amdanoch chi wrth eu ffrindiau yn hynod bwerus. Sicrhewch nad ydych yn ei danamcangyfrif. Rhowch brofiad da iddyn nhw a dewch o hyd i ffyrdd o sicrhau eich bod chi'n cadw eu barn amdanoch chi mor gadarnhaol â phosib.

Dylanwadwyr blogwyr a marchnata cysylltiedig

Marchnata cynnwys yw'r duedd gyfredol mewn hysbysebu. Ehangwch eich brand trwy gynnwys neu gall syrthio ar ei hôl hi.

Mae defnyddio dylanwadwyr a blogwyr yn ffordd wych o gyrraedd eich cynulleidfa darged. Mae'n bachu sylw heb swnio fel cae gwerthu. Mae marchnata cysylltiedig yn ddull arall o ledaenu'ch dylanwad ar-lein.

Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Mae cael presenoldeb ar-lein yn anghenraid os ydych chi am aros ar y blaen ym maes e-fasnach. Erbyn hyn mae cwmnïau'n cynhyrchu tua $ 2.4 miliwn bob munud trwy e-fasnach. Allan o hynny, mwy na $ 40,000 o sianeli i mewn o Facebook, Twitter, a Pinterest.

Mae millennials ar y brig o ran demograffeg oedran o ran siopa ar-lein. Edrych a swnio'n apelio at eich cynulleidfa darged ar gyfryngau cymdeithasol

Mae yna lawer o ddulls gallwch chi ddilyn ar gyfer marchnata cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Darganfyddwch beth yw'r opsiynau a beth sy'n gweithio i chi. Dyna'r ffordd orau i gael eich busnes i ffynnu.

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.