Tueddiadau Manwerthu a Phrynu Defnyddwyr ar gyfer 2021

Tueddiadau Manwerthu a Thueddiadau GRhG ar gyfer 2021

Os oedd un diwydiant a welsom a newidiodd yn ddramatig y llynedd, manwerthu ydoedd. Cafodd busnesau heb y weledigaeth na'r adnoddau i'w mabwysiadu'n ddigidol eu hunain yn adfeilion oherwydd cloeon a'r pandemig.

Yn ôl adroddiadau, roedd cau siopau manwerthu ar frig 11,000 yn 2020 gyda dim ond 3,368 o allfeydd newydd yn agor.

Sgwrs Busnes a Gwleidyddiaeth

Nid yw hynny o reidrwydd wedi newid y galw am nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG), ond. Aeth defnyddwyr ar-lein lle roedd y cynhyrchion yn cael eu cludo atynt neu roeddent yn storio pickup.

YstodMe yn blatfform ar-lein sy'n galluogi prynwyr manwerthu i ddarganfod cynhyrchion sy'n dod i'r amlwg wrth rymuso cyflenwyr i reoli a thyfu eu brandiau. Maent wedi cynhyrchu'r ffeithlun manwl hwn ar y prif dueddiadau manwerthu a GRhG ar gyfer 2021.

Bydd 22021 yn amser i fusnesau amddiffyn eu hunain yn y dyfodol wrth inni barhau i lywio effeithiau'r pandemig byd-eang. I ddefnyddwyr, cyflenwyr a manwerthwyr, bydd darganfod cynnyrch newydd yn cynnwys hyperfocws ar iechyd a lles a mentrau cynaliadwyedd ac amrywiaeth cynyddol. Bydd pwyslais hefyd ar gyfleustra siopa, cyrchu ymwybyddiaeth leol a phrisiau.

Y Tueddiadau Manwerthu a GRhG Uchaf ar gyfer 2021

Tueddiadau Manwerthu Uchaf

 1. Prynu Pris-ymwybodol - Mae 44% o siopwyr yn cynllunio ar dorri'n ôl ar bryniannau nad ydynt yn hanfodol wrth i gyfraddau diweithdra barhau i godi.
 2. Prynu-Nawr-Talu-Yn ddiweddarach - Bu cynnydd o 20% o flwyddyn i flwyddyn (YoY) ar gyfer pryniannau prynu-nawr-talu-diweddarach - gan gyfrif am $ 24 biliwn mewn gwerthiannau.
 3. Amrywiaeth - Yn yr oes newydd hon o brynwriaeth ymwybodol, mae'r diwydiant yn gweithio ar ddod â chynwysoldeb ac amrywiaeth yn flaenllaw a rhoi cynhyrchion sy'n eiddo i leiafrifoedd yn flaenllaw.
 4. Cynaliadwyedd - Mae defnyddwyr sy'n ymwybodol o'r amgylchedd eisiau i frandiau leihau faint o ddeunydd pacio maen nhw'n ei ddefnyddio.
 5. Siop Fach, Siop Leol - Roedd 46% o ddefnyddwyr yn fwy tebygol o siopa gyda busnesau lleol neu fach y gwyliau olaf hyn na gwyliau blaenorol.
 6. Cyfleus - Mae 53% o ddefnyddwyr yn bwriadu siopa mewn ffyrdd sy'n arbed amser iddynt, hyd yn oed pan nad dyna'r pris isaf.
 7. E-fasnach - Gwelwyd cynnydd o 44% mewn siopa ar-lein, treblu'r gyfradd twf flynyddol yn yr Unol Daleithiau ar gyfer blynyddoedd blaenorol!
 8. Newid Brics a Morter - Roedd 44% o'r 500 o fanwerthwyr gorau â siopau corfforol yn cynnig codi ymyl palmant, llong-i-siop, a Prynu Ar-lein, Pick Up In-Store (BOPIS)

Tueddiadau Ymddygiad Prynu Defnyddwyr

 1. Ymosodiadau Moethus a Phremiwm - Cynyddodd gwerthiannau moethus yn 2020 9% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wrth i bobl a oedd yn gweithio gartref geisio gwella eu hamgylcheddau a maldodi eu hunain.
 2. Maethiad Meddwl a Chorff - mae 73% o siopwyr wedi ymrwymo i gefnogi eu lles; 31% o brynu mwy o eitemau wedi'u teilwra ar gyfer eu hiechyd (gan gynnwys pwysau, iechyd meddwl, imiwnedd, ac ati)
 3. Iechyd Gwter - Mae 25% o ddefnyddwyr byd-eang yn dioddef o faterion iechyd treulio. Mae defnyddwyr yn estyn am gynhyrchion sy'n ei gefnogi ac yn osgoi cynhyrchion nad ydyn nhw.
 4. Bownsio Dillad yn Ôl - Wrth i'r pandemig gilio, mae'r diwydiant yn disgwyl twf o 30% mewn gwerthiannau dillad eleni.
 5. Hwb Seiliedig ar Blanhigion - Gwelwyd twf 231% YoY ym mis Mawrth o werthiannau bwyd ffres wedi'u seilio ar blanhigion wedi'u gyrru gan iechyd, amrywiaeth prydau bwyd, ac argaeledd cynnyrch.
 6. Ffug ffug - Gwelwyd cynnydd o 42% yn chwiliadau Google am ddiodydd di-alcohol!

Tueddiadau Ymddygiad Prynu Defnyddwyr Byd-eang

 1. Iechyd Ataliol - Mae 50% o ddefnyddwyr Tsieineaidd yn bwriadu gwario mwy ar ofal iechyd ataliol, fitaminau ac atchwanegiadau, a bwydydd organig.
 2. Cynnyrch Am Ddim-Os - Roedd twf o 9% mewn cynhyrchion anoddefiad bwyd. Yn Fietnam, er enghraifft, mae poblogrwydd dewisiadau amgen llaeth heb laeth fel mathau o laeth sy'n seiliedig ar gnau.
 3. Fegan - Fe wnaeth 400,000 o Ddefnyddwyr Prydain roi cynnig ar ddeiet fegan yn 2020! Hyrwyddodd 600 o gwmnïau yn y DU Feganuary a lansio 1,200 o gynhyrchion fegan newydd.
 4. Cyrchu Domestig - Roedd 60% o ddefnyddwyr yn Sbaen yn gweld cynhyrchion bwyd o darddiad Sbaenaidd yn ffactor hanfodol mewn pryniannau. Taniodd defnyddwyr yr Almaen duedd prynu lleol ar gyfer cynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol.

Ystod fi ffeithlun V2 CA 22 FEB 01 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.