Mae Ymatebion yn Lansio Dewis Rhyngweithio

dewis unedig

Wrth i gwmnïau technoleg marchnata mawr uno a chaffael cymwysiadau eraill yn eu cymysgedd cynnyrch, yn aml mae bwlch yn y gallu i'r cwsmer osod hoffterau cyfathrebu. Os ydych chi eisiau e-bost, rydych chi'n mynd i un safle, os ydych chi eisiau rhybuddion symudol, un arall ... os yw'n SMS o hyd. Yn ôl Forrester, 77% o ddefnyddwyr eisiau gallu penderfynu sut y dylai busnesau allu cysylltu â nhw.

Am y tro cyntaf, Ymatebion yn cynnig y gallu i farchnatawyr gasglu a rheoli dewisiadau yn hawdd ar draws pwyntiau cyffwrdd digidol a chorfforol, gan liniaru'r risg o ddirwyon a chyngawsion costus, i gyd o fewn un platfform technoleg.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae brandiau mawr sydd ag enw da wedi cael eu taro â chyngawsion yn ceisio degau o filiynau o ddoleri i'w marchnata i gwsmeriaid heb ganiatâd. Mae'r camgymeriadau costus hyn yn digwydd oherwydd nad oes gan farchnatwyr y dechnoleg gywir i uno a rheoli dewisiadau a chaniatâd cwsmeriaid yn rhagweithiol ar draws pob pwynt rhyngweithio, o e-bost i ap symudol i'r pwynt gwerthu. Mae Responsys Interact Preference yn galluogi marchnatwyr i gasglu'r data hwn yn y ffordd iawn, yna ei gymhwyso mewn cyfuniad â data proffil arall, megis hanes prynu a demograffeg, i gyflwyno negeseuon sydd nid yn unig yn hynod unigololedig, ond sydd hefyd i'w croesawu. Steve Krause, Uwch Is-lywydd Rheoli Cynnyrch yn Responsys

Ymatebion Rhyngweithio Dewis yn caniatáu i farchnatwyr wneud hynny

  • Datblygu golwg unedig ar hoffterau a chaniatâd ar draws pob sianel - Mae gan y mwyafrif o gwmnïau sawl ffynhonnell o ddata dewis cwsmeriaid wedi'u storio ar draws amrywiaeth o gronfeydd data.
  • Casglu dewisiadau ble bynnag mae defnyddwyr - p'un a ydyn nhw'n siopa mewn siop, yn ymgysylltu â brand ar Facebook, neu'n pori gwefan symudol, gall defnyddwyr rannu'n hawdd ac yn effeithiol sut yr hoffent i frandiau gyfathrebu â nhw.
  • Lleihau'r risg cydymffurfio - Mae Responsys Interact Preference yn gwarantu cywirdeb caniatâd cwsmeriaid ac yn storio'r wybodaeth honno mewn ystorfa ganolog y gellir ei harchwilio, gan weithredu fel un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer dewisiadau cwsmeriaid.

Ar y cyd â'r data ymddygiadol, demograffig a chymdeithasol cyfoethog mae Responsys eisoes yn ei ddatgelu i farchnatwyr, mae Responsys Interact Preference yn cwblhau proffil y cwsmer - gan wella mewnwelediad i hunaniaethau dilys defnyddwyr a grymuso marchnatwyr i adeiladu perthnasoedd dwfn, parhaol a phroffidiol â'u cwsmeriaid.

Un sylw

  1. 1

    Diolch am yr erthygl hon! Rwy'n credu ei bod yn wirioneddol wych y bydd y gallu i gasglu a rheoli dewisiadau yn hawdd ar draws pwyntiau cyffwrdd digidol a chorfforol yn rhywbeth o'r gorffennol cyn bo hir!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.