Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

dyluniad e-bost ymatebol

Mae'n eithaf ysgytwol ond mwy o bobl defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost na gwneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl.

Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydym yn dal i fod yn sownd gyda chleientiaid gwe bwrdd gwaith fel Outlook sy'n dibynnu ar HTML hŷn i roi e-bost yn iawn. Bydd cleientiaid e-bost mwy newydd yn gwneud y fersiynau diweddaraf o HTML a CSS yn iawn, gan ganiatáu profiadau e-bost anhygoel. Nid yw'n hawdd anfon e-bost a'i gael yn iawn yn y dewis helaeth o gleientiaid ffonau clyfar, tabledi, gwe a meddalwedd.

Mae'n hanfodol defnyddio peiriant profi fel Litmws (rydym wedi ei gyfuno â'n platfform cyflawni gyda 250ok, partner). Mae e-bost ymatebol yn gyfuniad o HTML, CSS, a HTML newydd sy'n cael ei yrru gan fwrdd. Mae fformatio a hyd yn oed trefn eich cod e-bost yn hanfodol er mwyn sicrhau'r darllenadwyedd mwyaf posibl ar draws gwylwyr gwylio.

Dadlwythwch Templedi E-bost Ymatebol Am Ddim

Os nad yw'ch ESP yn cynnig templed ymatebol, mae yna ychydig o adnoddau ar-lein i gael help gydag e-bost ymatebol:

  • Zurb - wedi cyhoeddi cyfres o dempledi e-bost ymatebol i ffonau symudol.
  • E-bost ar Asid - yn cynnig cyfres o dempledi e-bost am ddim i'ch rhoi ar waith mor gyflym â phosib.
  • Litmws wedi dewis a adeiladwyd gan Stamplia y gallwch ei lawrlwytho gyda'r PSDs cysylltiedig.
  • Mailchimp wedi cyhoeddi rhai templedi ymatebol ar Github. Ac Atebwch wedi ychwanegu eu gwelliannau eu hunain.
  • Adnoddau E-bost Ymatebol - Casgliad o offer ac adnoddau ar gyfer dylunio e-bost ymatebol.
  • Themeforest Mae ganddo ddetholiad helaeth o offrymau taledig anhygoel ynghyd â ffeiliau a chyfarwyddiadau Photoshop.

Gwasanaethau ar gyfer Dylunio E-bost a Chodio Ymatebol

  • Uwyr - os oes angen dyluniad newydd arnoch neu os oes gennych ddyluniad y mae angen ei godio, mae'r bobl yn Uplers wedi gwneud gwaith gwych i ychydig o'n cleientiaid!
  • Highbridge - os oes gennych broblem unigryw y mae angen rhywfaint o gymorth arnoch, peidiwch ag oedi cyn estyn allan!
  • Highbridge - os ydych chi'n gleient Marketing Cloud neu Pardot ac yn edrych i weithredu dyluniad e-bost newydd, templedi, a thempledi e-bost a rennir, rhowch wybod i ni.

Fel marchnatwyr e-bost, mae dyluniad ymatebol wedi bod yn bwnc llosg ers nifer o flynyddoedd gan fod y twf amhrisiadwy hwn wedi casglu stêm. Rydym bellach wedi cyrraedd y pwynt lle mae dyluniad e-bost ymatebol, dyluniad e-bost IS! Yn ffeithlun diweddaraf Instiller, rydym wedi llunio criw o ystadegau trawiadol sy'n tanlinellu pwysigrwydd arlwyo i ddefnyddwyr symudol gyda'ch cyfathrebiadau e-bost.

Steve Painter, Gosodwr

Gosodwr yn Ddarparwr Gwasanaeth E-bost sydd wedi'i adeiladu'n benodol ar gyfer asiantaethau sy'n cynnig datrysiad e-bost cyflawn i ddylunio, anfon ac adrodd ar yr e-bost a anfonwyd ar gyfer eu cleientiaid (maent hefyd yn cynnwys rhai offer cyflawni a monitro enw da).

Mae'r bobl yn Litmus wedi llunio'r erthygl ffeithluniol ac ategol wych hon, Y Canllaw Sut i Ddylunio E-bost Ymatebol.

sut i ffeithlun dylunio e-bost ymatebol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.