Parchwch Fy Awdurdod

awdurdod cartman

Ychydig flynyddoedd yn ôl, rhoddais y gorau i chwilio am gefnogwyr a dilynwyr. Nid wyf yn golygu hynny i ddweud nad oeddwn am barhau i ennill un a ganlyn, rwy'n golygu fy mod wedi rhoi'r gorau i edrych. Rhoddais y gorau i fod yn wleidyddol gywir ar-lein. Rhoddais y gorau i osgoi gwrthdaro. Rhoddais y gorau i ddal yn ôl pan oedd gen i farn gref. Dechreuais fod yn driw i'm credoau a chanolbwyntio ar ddarparu gwerth i'm rhwydwaith.

Ni ddigwyddodd hyn gyda fy nghynulleidfa cyfryngau cymdeithasol yn unig, digwyddodd gyda fy musnes hefyd. Ffrindiau, cleientiaid, partneriaid ... Cerddais i ffwrdd oddi wrth lawer o bobl. Collais rai cyfeillgarwch, llawer o gefnogwyr, a llawer o ddilynwyr - am byth. Ac mae'n parhau. Y noson o'r blaen dywedwyd wrthyf nad oeddwn yn bod yn sifil ar Facebook ac yr oedd ddim yn cŵl. Rwy'n gadael i'r person wybod y gallent roi'r gorau i'm dilyn ar unrhyw adeg.

Y gwir yw, dwi ddim eisiau ymddwyn fel rhywun dwi ddim i geisio twyllo pobl i fy nilyn i. Hefyd, nid wyf yn dilyn pobl eraill yr wyf yn eu gwylio yn apelio at eu canlynol. Fanila ydyn nhw ... a dwi'n hoffi Rocky Road.

Mae pobl yn drysu parch ac awdurdod gyda gallu ac oerni tebyg. Nid wyf am roi ymdrech i fod yn alluog, rwyf am fod yn angerddol ac yn onest. Yn y gweithle, nid wyf am amgylchynu fy hun gyda phobl sy'n dweud ie ... Rwy'n parchu pobl lawer mwy pan fyddant yn rhoi'r gorau i ddawnsio o gwmpas ac yn dweud wrthyf yn wag beth sydd angen i mi ei wneud. Os ydych chi wir eisiau i mi fynd ar ôl y drws, byddwch yn oddefol ymosodol neu'n ddisail. Nid oes ail gyfle.

Pan fyddaf yn meddwl am y bobl rwy'n eu parchu ar-lein, mae rhywbeth yn gyffredin â nhw. Dyma ychydig oddi ar ben fy mhen:

 • Seth Godin - does dim yn rhwystro Seth rhag datgan ei farn. Gwelais ef yn delio â ffan goresgynnol unwaith ac yn syml, tynnodd linell yn y tywod a byth yn caniatáu iddi gael ei phasio.
 • Guy Kawasaki - tua 6 blynedd yn ôl, fe wnes i sylw craff am dîm Folks Guy yn trydar amdano. Saethodd yn ôl ar unwaith a'i gwneud hi'n glir pwy oedd y tu ôl i'r bysellfwrdd.
 • Gary Vaynerchuk - tryloyw, unapologetig ac yn eich wyneb chi - mae Gary bob amser yn dweud wrth ei gynulleidfa beth sydd angen iddyn nhw ei glywed.
 • Jason Falls - Does dim stopio Jason. Cyfnod.
 • Nicole Kelly - y fenyw hon yw'r topiau ... tryloyw, doniol fel uffern, ac - unwaith eto - byth yn dal yn ôl.
 • Chris Abraham - Rwy'n eithaf sicr bod Chris a minnau'n cael yr un ymateb pryd bynnag y gwelwn swydd wleidyddol wedi'i hysgrifennu gan y llall. Nid yw byth yn cefnu arno ac mae'n ddiffuant ac yn angerddol.

Dwi ddim yn siŵr a oes unrhyw un o'r bobl hyn fel fi (dwi'n gwybod am ffaith bod rhai ohonyn nhw'n dirmygu fy ngwleidyddiaeth). Ond does dim ots oherwydd fy mod i parchu eu hawdurdod. Rwy'n gwybod pan fydd angen ateb gonest arnaf, dyma ychydig o'r bobl na fyddent byth yn chwythu mwg. Dydyn nhw ddim yn mynd i friwio geiriau ... maen nhw'n mynd i'w ddweud.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wedi dysgu bod yn gwsmer hapus Nid yw cadwch o gwmpas bob amser. Fodd bynnag, mae cwsmer sy'n cael canlyniadau gwych bob amser yn aros o gwmpas. Nid fy swydd i yw bod yn ffrind i'r cleient, mae i wneud fy swydd. Mae hynny'n gofyn weithiau fy mod yn rhoi crap iddynt pan fydd penderfyniadau gwael yn cael eu gwneud. O ystyried y dewis o fynnu parch a sicrhau canlyniadau NEU gael busnes fy nghleient yn brifo a gofyn iddynt ein tanio - byddaf bob amser yn rhoi'r newyddion drwg iddynt.

A yw wedi brifo fi ar gyfryngau cymdeithasol? Mae'n dibynnu beth rydych chi'n ei olygu brifo. Os yw eich mesur llwyddiant yn gyfrifon ffan a dilynwr - yna ie. Nid wyf yn mesur llwyddiant fel hyn. Rwy'n ei fesur yn ôl nifer y cwmnïau rydyn ni wedi'u helpu, nifer yr argymhellion rydyn ni'n eu derbyn ar lafar, nifer y bobl sy'n camu i fyny i ddiolch i mi ar ôl araith, nifer y cardiau diolch sy'n hongian ar ein wal yn gwaith (mae gennym ni bob un!) a nifer y bobl sydd wedi glynu gyda mi dros y blynyddoedd.

Nid oes angen cytundeb na gallu tebyg ar barch ac awdurdod. Mae gen i gleientiaid gwych, gweithwyr gwych, darllenwyr gwych, a mwy o ffrindiau, cefnogwyr a dilynwyr sydd eu hangen arnaf am oes.

Byddwch yn driw i'ch cynulleidfa. Dyna'r unig ffordd i fod yn driw i chi'ch hun.

PS: Os ydych chi'n pendroni pwy nad ydw i'n ei barchu ar-lein ... mae'r rhestr yn eithaf hir. Ar hyn o bryd, brig fy rhestr yw Matt Cutts. Nid yw'n ddim byd personol ... Ni allaf sefyll ei ymatebion gwleidyddol gywir, wedi'u mesur yn ofalus, wedi'u sgriptio i gwestiynau rhy gyffredinol. Rwyf wedi gofyn sawl cwestiwn pwyntiedig i Matt dros y blynyddoedd ond, mae'n debyg, nid yw fy sgôr Klout yn ddigon uchel iddo ymateb byth. Rwy'n ei weld yn sgwrsio'n gyson â phwy yw pwy. Efallai ei fod yn rhywbeth a ddywedais ... nid wyf yn gwybod ac nid wyf yn poeni.

Ychwanegwch at y rhestr hon unrhyw un sy'n parhau i dynnu lluniau ohonyn nhw eu hunain i'w rhannu trwy'r dydd neu'n siarad amdanynt eu hunain yn y trydydd person. Os ydyn nhw'n rhannu eu dyfynbris eu hunain, rydw i wir eisiau eu trywanu yn y gwddf. Dim ond sayin.

3 Sylwadau

 1. 1

  Wel mae'n rhaid i mi ddweud bod eich swydd wedi fy ysbrydoli'n eithaf - o leiaf ddigon i ennyn ymateb. Yn sicr - byddwch yn driw i chi'ch hun. Dyma'r unig ffordd i fwynhau'ch gwaith yn fawr. Un peth yn unig a wnaeth fy siomi ac roedd yn iawn ar y diwedd. Nid ydych chi'n hoffi pobl sy'n rhannu eu dyfynbrisiau eu hunain. Rhyfedd. Rwy'n aml yn deffro yn yr oriau mân gyda meddwl neu ddau dwys, ac mae rhai ohonynt yn fy symud yn fawr. Nawr rwy'n gwybod efallai na fydd eraill yn cael eu symud cymaint, ond byddai'n well gen i glywed yr hyn sydd yn eu calonnau, na darllen pethau sydd wedi cael eu hadfywio gan eraill (yn aml gan enwogion fel y'u gelwir). Dim ond fy meddyliau.

  Simon

  • 2

   Helo @successability: disqus. Nid wyf yn gwrthwynebu dyfynbrisiau gwych gan bobl i gael dyfynbrisiau ... dim ond pan fyddant yn postio'r dyfynbris, gyda dyfyniadau, a'u henw arno i eraill eu rhannu. Ymddangos ychydig yn narcissistic - dim ond fy marn i. Gallwch chi fy nyfynnu ar hynny 😉

 2. 3

  “Dw i ddim eisiau rhoi ymdrech i fod yn alluog, rydw i eisiau bod yn angerddol ac yn onest. ”

  Rwyf wrth fy modd â hyn, fi hefyd. Rwy'n dal i ddarllen erthyglau sy'n awgrymu ansawdd y gynulleidfa dros faint. Mae'n ymddangos bod llawer o bobl lwyddiannus yn cael bod yna bobl ar eu cyfer ac i gadw gyda nhw yn lle ceisio plesio pawb. Post gwych.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.