Adnoddau yn erbyn dyfeisgarwch

Adnoddau

Digwyddais ar draws fideo o Tony Robbins at TED roedd hynny'n eithaf ysbrydoledig. Ffoniodd un o'i linellau yn wir gyda mi yn bersonol:

Adnoddau yn erbyn dyfeisgarwch

Un o'r swyddi mwyaf boddhaus a gefais erioed oedd bod yn Ymgynghorydd Integreiddio ar ei gyfer ExactTarget. Ar y pryd, roedd gan ExactTarget ryngwyneb rhaglennu cymwysiadau eithaf cyfyngedig (API) ond roedd ein cwsmeriaid yn tyfu mewn soffistigedigrwydd ac awtomeiddio. Roedd pob diwrnod yn gyfarfod â chleient a oedd â phroblem gymhleth iawn, a fy swydd oedd datrys y broblem gan ddefnyddio ein API syml.

Llawer o fy llwyddiant ar y pryd oedd fy mod i bob amser yn cyfrifodd ffordd i gyflawni'r nod terfynol. Os bydd y API ddim yn cefnogi dull penodol, byddwn yn defnyddio cyfuniadau o ddata a galwadau i'w oresgyn. Weithiau roedd yr atebion yn eithaf dyfeisgar (ac yn cymryd ymddiriedaeth ymennydd i'w datrys). Roeddem yn arfer gyrru rhai o gnau'r staff cynhyrchu oherwydd byddai ein datrysiadau'n gwneud miliynau o API galwadau i gyflawni'r dasg.

Yn allweddol i'm llwyddiant parhaus yw mai anaml y byddaf yn dweud 'na', os bu erioed. Weithiau mae angen i chi addasu'r llwybr i gyrraedd y gyrchfan. Mae llwybr yn adnodd. Os nad yw'n bodoli, mae angen i chi fod yn ddyfeisgar ac adeiladu eich un chi!

Ddim yn cael adnoddau yn esgus i beidio â chyflawni pethau. Dyfeisgarwch yw'r gallu i ddod o hyd i fodd i gyflawni rhywbeth, waeth beth fo'r adnoddau!

Dyma gyflwyniad llawn Tony Robbins ar TED. Rhybudd: Mae'n defnyddio rhai esboniadau lliwgar iawn.

Diolch i Angela Maiers am y darganfyddiad!