Mae'r rhan fwyaf o'r Penderfyniad Prynu yn B2B yn Digwydd Cyn Cysylltu â'ch Cwmni

gwerthiannau b2b

Erbyn i fusnes arall gysylltu â'ch busnes i brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth, maen nhw dwy ran o dair i 90 y cant o'r ffordd trwy eu taith brynu. Mae dros hanner yr holl brynwyr B2B yn cychwyn ar y broses o ddewis eu gwerthwr nesaf trwy wneud rhywfaint o ymchwil anffurfiol ynghylch yr heriau busnes sy'n gysylltiedig â phroblem y maent yn ymchwilio iddi.

Dyma realiti’r byd rydyn ni’n byw ynddo! Nid oes gan brynwyr B2B yr amynedd na'r amser i aros i'ch cynrychiolydd gwerthu allan gyflwyno'ch cynnyrch neu wasanaeth iddynt. Maent eisoes yn ymwybodol o'r broblem ac maent eisoes yn ymchwilio i'r datrysiad. Dylai eich tîm fod yn cynhyrchu cynnwys ategol ac awdurdod adeiladu yn y cyfryngau cymdeithasol a chanlyniadau chwilio fel y gallwch eu dal yn gynharach yn y camau ymchwil. Ou

Gall Gwerthiannau B2B fod yn anodd, ac os ydych chi fel llawer o gwmnïau allan yna, rydych chi'n troelli'ch olwynion yn ceisio cribinio yn y gwerthiannau gyda strategaethau allanol traddodiadol fel galwadau diwahoddiad, sioeau masnach a phost uniongyrchol. Mae'r ffeithlun hwn, Mae Gwerthiannau B2B wedi Newid, yn dangos i chi pam mae marchnatwyr craff yn disodli eu strategaethau gwerthu a marchnata allan yn gyflym gyda dull i mewn. Mae angen i chi gynhyrchu mwy o dennynau a mwy o refeniw yn y pen draw, a bydd yr ffeithlun hwn yn eich cyfeirio at yr offer a all eich cael yn ôl ar y trywydd iawn. O'r Uchafswm Cyfryngau Cymdeithasol.

Hoffai rhai pobl gyflwyno i mewn yn lle marchnata allan. Nid wyf yn credu bod hynny'n gymhariaeth ddilys. Mewn gwirionedd, credaf fod y cyfuniad o ymdrech i mewn ac allan yn lluosi'ch siawns o gau yn fwy effeithlon. Mae gan y cynnwys gylch bywyd gwych hefyd - gall ffeithlun neu bapur gwyn yrru arweinyddion am flynyddoedd, gan alluogi eich tîm gwerthu allan i ganolbwyntio ar adeiladu'r berthynas a chau'r gwerthiant yn hytrach na dim ond hysbysu'r gobaith.

Sut-B2B-Gwerthu-Wedi Newid