Gall Tip Bach o Ymchwil Effeithio'n Ddramatig ar Gyfranddaliadau Cymdeithasol a Gyrru Gwerthiannau

Amos Exteriors - Contractwr Toi Greensburg

Er bod llawer o fusnesau bach cefnu ar Facebook, Rwyf bob amser yn ddiddorol pan welaf rywbeth annisgwyl yn digwydd yno i gleient. Credwch fi, oni bai eu bod yn talu i hyrwyddo swyddi ... nid wyf yn gosod disgwyliadau yn rhy uchel. Mae un o fy nghleientiaid yn gwmni gwasanaethau cartref teuluol sy'n gwasanaethu ledled talaith Indiana. Maen nhw wedi bod yma ers 47 mlynedd ac mae ganddyn nhw enw da anhygoel.

Yn ddiweddar, fe wnaeth storm genllysg daro dinas ychydig y tu allan i Indianapolis, o’r enw Greensburg. Amos Allanol wedi bod yn gwneud busnes yn Greensburg ers degawdau ac aeth y tîm marchnata a gwerthu allan i rym llawn i gwsmeriaid gwasanaeth yn ogystal â chael y gair allan i gymdogion a allai fod â difrod i do neu seidin eu cartref. Dywedodd y tîm wrthyf am y daith ac anfon criw o luniau fy ffordd. Dwi erioed wedi bod yn Greensburg felly roeddwn i eisiau bod yn siŵr ein bod ni'n taenellu unrhyw sôn am y ddinas gyda rhywfaint o wybodaeth leol i adeiladu perthynas â'r bobl yno yn well.

Pan edrychais i fyny Greensburg, cefais fy swyno pan welais ei fod yn cael ei ddisgrifio fel y “Tree City”. Nid y coed dan sylw oedd y coedwigoedd gerllaw, mewn gwirionedd mae'n goed yn tyfu ar ben twr Llys Sirol Decatur ers yr 1870au! Ychydig yn fwy yn cloddio, a darllenais erthygl bod y coed wedi'u tynnu ar un adeg a'u bod yn dal i dyfu'n ôl. Fe wnes i weithio gyda Jana, eu cyfarwyddwr marchnata ar grefftio blogbost byr ar yr ymweliad ... ac fe chwythodd i fyny!

Mae eu cyhoeddiad wedi'i gynnal ar WordPress ac wedi'i integreiddio i gyhoeddi eu porthwyr cyfryngau cymdeithasol. Felly gadewch i ni ailadrodd ... post cyhoeddedig ar dudalen Facebook. Bydd yr holl arbenigwyr yn dweud wrthych nad oes unrhyw ffordd y byddai swydd fel honno yn cael unrhyw fath o dynniad ar Facebook, iawn? Anghywir!

Dewch i ddarganfod, mae yna ychydig o ddadlau yn ymwneud â'r coed. Mae llawer o frodorion yn credu bod y coed yn lmae arge-tooth yn aspens, hawliad a gefnogir gan Sefydliad Smithsonian. Fodd bynnag, mae astudiaeth fwy diweddar gan goedwigwyr Prifysgol Purdue wedi dangos bod y goeden bresennol yn mwyar Mair. Dechreuodd dadl ar y goeden ar y post Facebook, gan ennyn diddordeb dros 50 o bobl!

Nid oedd yr holl sylwadau yn wych - fe wnaeth rhai troliau daro'r sgwrs hefyd. Fodd bynnag, cafodd y rhan fwyaf o'r sylwadau negyddol eu gwrthweithio gan gwsmeriaid ffyddlon Amos Exteriors - gan wneud i'r cwmni edrych hyd yn oed yn well! Pan gychwynnodd y swydd, gwelodd y VP Marketing Marketing Chris Sheets y cyfle a rhoddodd hwb i'r swydd ar unwaith. Arweiniodd ei hwb at y cyrhaeddiad o 2,500 o bobl i ehangu i 5,800 o ddinasyddion Greensburg arall, gyda 175 ohonynt yn clicio yn ôl i'r wefan i gael mwy o wybodaeth.

Yn anad dim, llwyddodd Amos Exteriors i drefnu llond llaw yn fwy o archwiliadau to.

Canlyniadau Gyriannau Ymchwil

Rydyn ni'n ymchwilio i bob erthygl rydyn ni'n ei chyhoeddi ar wefan pob cleient. Mae ymchwil wedi effeithio ar farchnata cynnwys ein cwsmer, marchnata chwilio a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Wrth gwrs, roeddwn i eisiau gyrru rhywfaint o sylw chwilio lleol gyda'r swydd hon trwy ddiffinio rhai tirnodau daearyddol, y cod zip, a hyd yn oed rhai gweithiau diwylliannol. Fodd bynnag, wrth ymchwilio i'r ddinas, darganfyddais stori fach cŵl i'w rhannu hefyd. Ychwanegwch y llun gyda'r tîm sy'n gwenu o Amos Exteriors ac mae'n gyfuniad perffaith - gan ddod â'r cyfan at ei gilydd i bobl ei ddarganfod ar Facebook.

Peidiwch â rhoi'r gorau i Facebook eto ... gweithiwch ychydig yn galetach ar gynnwys unigryw a byddwch yn gweld y canlyniadau rydych chi eu heisiau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.