Ystafell Gymdeithasol: Rheolaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Mentrau Aml-leoliad

Ystafell Gymdeithasol Reputation.com

Enw da.com wedi lansio Ystafell Gymdeithasol, datrysiad rheoli cyfryngau cymdeithasol a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer mentrau mawr, aml-leoliad sy'n integreiddio'r rhychwant cyfan o ymgysylltu â chwsmeriaid ar y we, o adolygiadau ar-lein ac arolygon cwsmeriaid i wrando cymdeithasol a rheolaeth gymunedol.

Mae mentrau mawr yn ei chael hi'n anodd ymgysylltu'n ystyrlon â chwsmeriaid mewn cymunedau lleol ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol. At hynny, mae'r cyfryngau cymdeithasol fel arfer wedi'u hynysu oddi wrth gymwysiadau rheoli arolygon cwsmeriaid ac adolygu ar-lein.

“Yr her gyda'r offer cyfryngau cymdeithasol presennol yw nad ydyn nhw wedi'u hadeiladu ar gyfer mentrau. Ni allant raddfa ar gyfer llawer o leoliadau, ac yn aml mae llif gwaith cyfyngedig ar gyfer adolygu a chymeradwyo. Mae Ystafell Gymdeithasol newydd Reputation.com yn darparu datrysiad cynhwysfawr a graddadwy wedi'i lunio'n benodol i fodloni gofynion lleol a chanoledig. A dyma'r unig ateb sy'n integreiddio cyfryngau cymdeithasol, arolygon cwsmeriaid a rheoli adolygiadau mewn un platfform, gan roi ffordd i fentrau adeiladu a chynnal enw da ar-lein a chyflymu twf. " Pascal Bensoussan, Prif Swyddog Cynnyrch yn Reputation.com

Mae Suite Cymdeithasol Reputation.com yn darparu datrysiad cwbl integredig i ddal adborth cwsmeriaid ar draws pob sianel ar y we, i helpu mentrau i ymateb i broblemau dybryd a gweithredu'n effeithiol cyn i faterion droelli i argyfwng. Mae Social Suite yn galluogi busnesau i:

  • Gwrando ac Ymateb: Trwy fonitro mwy na 80 miliwn o wefannau yn ogystal â gweithgaredd cymdeithasol ar draws amrywiol lwyfannau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Instagram a Google+), mae Social Suite yn galluogi mentrau i ddal adborth yn hawdd, ymateb mewn amser real ac ymgysylltu'n gadarnhaol â chymunedau cymdeithasol.
  • cydweithio: Gall pencadlys a thimau lleol gydweithio ar gyhoeddi gyda llifoedd gwaith syml i sicrhau cydymffurfiaeth brand a chymeradwyaeth gyflym, a phecynnu cynnwys mewn ymgyrchoedd lleol, rhanbarthol neu seiliedig ar ddiddordeb.
  • Cyhoeddi: Gall mentrau gynyddu effaith eu cynnwys cymdeithasol i'r eithaf trwy gyhoeddi'n awtomatig ar amseroedd a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Gall busnesau bostio cynnwys sy'n ennyn diddordeb yn lleol trwy ap symudol rheng flaen Reputation.com.
  • Dadansoddi ac Adrodd: Mae'r datrysiad yn darparu mewnwelediadau ymgyrchu gweithredadwy trwy olrhain ymgysylltiad a chyrhaeddiad, gan nodi'r swyddi sy'n perfformio orau ar gyfer rhoi hwb fel swyddi taledig.
  • Gwella Profiad: Mae mentrau'n gallu nodi materion gweithredol cylchol sy'n rhwystro boddhad cwsmeriaid yn well, ac yn gwneud gwelliannau gweithredol i wella profiad a gyrru busnes cylchol.

Yn wahanol i atebion ymgysylltu â chwsmeriaid eraill, mae Reputation.com yn darparu opsiynau i ddirprwyo cyhoeddi cymdeithasol i sawl blaen siop, rheoli'r holl gyhoeddi cymdeithasol yn ganolog neu gymryd dull cyhoeddi hybrid. Mae APIs i Facebook ac Instagram yn galluogi ymgysylltiad cymdeithasol a gwelededd dyfnach. APIs uniongyrchol gyda Google Fy Fusnes gwella gwelededd mewn Chwilio a Mapiau.

Cael Demo

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.