Ateb: Casglu, Rheoli, A Chyhoeddi Eich Adolygiadau Cwsmeriaid a Theclynnau Tysteb

Llwyfan Rheoli Adolygu Repuso

Rydym yn cynorthwyo nifer o fusnesau lleol, gan gynnwys cadwyn dibyniaeth ac adferiad aml-leoliad, cadwyn deintyddion, a chwpl o fusnesau gwasanaethau cartref. Pan wnaethom ymuno â'r cleientiaid hyn, cefais fy synnu'n onest gyda nifer y cwmnïau lleol nad oes ganddynt y modd i geisio, casglu, rheoli, ymateb i, a chyhoeddi eu tystebau a'u hadolygiadau cwsmeriaid.

Byddaf yn datgan hyn yn ddiamwys… os bydd pobl yn dod o hyd i'ch busnes (defnyddiwr neu B2B) yn seiliedig ar eich lleoliad daearyddol, mae'r buddsoddiad mewn a llwyfan rheoli adolygu yn llawer gwell na'r busnes a ddaw yn ei sgil! Beth yw enghreifftiau o hyn? Chwiliadau fel y canlynol:

Bydd y chwiliadau daearyddol hyn i gyd yn arwain at becyn mapiau yn cael ei arddangos ar dudalen canlyniadau chwilio.

Beth yw Pecyn Mapiau?

Pan fydd defnyddwyr neu fusnesau yn chwilio am adnodd lleol, maent yn cael tudalen canlyniadau peiriannau chwilio (SERP) sy'n cael ei ddominyddu gan y pecyn map. Mae'r pecyn mapiau yn rhan o'r SERP sy'n rhestru'r busnesau sydd wedi'u lleoli o'ch cwmpas ac yn eu rhestru yn ôl eu perthnasedd, amlder adolygiadau, pa mor ddiweddar yw adolygiadau, a'u graddfeydd.

Mae'r pecyn mapiau yn Nodyn yn cael ei effeithio gan optimeiddio peiriannau chwilio eich gwefan (SEO), eich strategaeth gynnwys, eich strategaeth gymdeithasol, neu eich strategaeth hysbysebu. Mae'r pecyn mapiau yn cael ei reoli'n llwyr gan restr busnes cywir a graddfeydd cyson dda!

Felly, os ydych chi'n fusnes lleol ac nad yw'ch ymgynghorydd marchnata neu asiantaeth wedi gweithredu rheolaeth adolygu ... maen nhw'n gwneud anghymwynas â chi.

Adrannau SERP - PPC, Pecyn Map, Canlyniadau Organig

Beth Yw Rheoli Adolygiad?

Mae llwyfannau rheoli adolygu yn darparu'r holl wasanaethau angenrheidiol i chi:

  • Casglu adolygiadau - Casglwch adolygiadau gan gwsmeriaid cyfredol trwy anfon dolen adolygu atynt trwy e-bost neu neges destun ar ôl i'r prosiect neu wasanaeth ddod i ben.
  • Casglu adolygiadau o'r gorffennol – Casglu adolygiadau gan gleientiaid blaenorol nad ydynt wedi cyflwyno adolygiad. Mae'r ceisiadau hyn yn cael eu twyllo o bryd i'w gilydd ac dro ar ôl tro fel eich bod yn parhau i gasglu adolygiadau yn gyson yn hytrach nag mewn un ymgyrch enfawr (a fyddai'n ymddangos yn annaturiol i beiriant chwilio).
  • Rhannu adolygiadau – Pan fydd adolygiad gwych cychwynnol yn cael ei ysgrifennu, anogwch y cwsmer i rannu'r adolygiad ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
  • Adolygu rhybuddion – Rhoi gwybod i’ch tîm mewnol am yr adolygiad a gyflwynwyd a’i gyfeirio am yr ymateb priodol. Os yw'n negyddol, gallwch estyn allan i geisio datrys y mater. Os yw'n bositif, gallwch ddiolch i'r person am gymryd yr amser.
  • Prawf cymdeithasol – Pan fydd darpar brynwr yn ymweld â'ch gwefan, maen nhw'n chwilio amdano prawf y gellir ymddiried yn eich cwmni. Gall cael teclynnau neu dudalen adolygu ar eich gwefan ysgogi'r darpar brynwr i estyn allan. Heb brawf cymdeithasol, fel arfer nid yw prynwyr yn trafferthu. Mae platfform rheoli adolygu gwych yn darparu paneli a ffenestri naid y gallwch eu cael ar draws eich tudalen i brofi bod eich busnes yn gwneud gwaith gwych.

Trosolwg o Llwyfan Rheoli Adolygu Repuso

Repuso yn blatfform rheoli adolygu sydd â'r holl nodweddion hanfodol a swyddogaethau sydd eu hangen ar eich busnes i gasglu, rheoli a chyhoeddi eich adolygiadau:

  1. Casglu - Repuso yn monitro eich holl sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer adolygiadau gan eich cwsmeriaid. Gellir casglu adolygiadau hefyd trwy widgets gwefan Repuso.
  2. Trefnu - Dewiswch eich hoff adolygiadau yn y Repuso dangosfwrdd i'w harddangos yn y teclynnau. Mynnwch wybod a gwnewch hyn mewn amser real trwy'r app Repuso!
  3. Arddangos – Cynyddwch drosiad eich gwefan trwy ddangos yr adolygiadau a ddewiswyd yn Repuso's teclyn symudol neu ar-lein ar eich tudalennau pwysicaf.

Mae teclynnau adolygu tysteb cwsmeriaid yn cynnwys adolygiadau rhestr, bathodynnau arnofio, llithrydd, fflach, teclyn arnofio, grid adolygu, adolygiadau mewnol, llithryddion adolygu lluniau, a mwy.

Repuso yn integreiddio ac yn monitro'r holl brif lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac adolygu, gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Zendesk, iTunes, Google Play, Delighted, Google Business, GetApp, Capterra, G2, Thumbtack, Trustpilot, Tripadvisor, Yellow Pages, Airbnb, Healthgrades, Vrbo, Booking.com, GetYourGuide, Expedia, Zillow, Houzz, HomeAdvisor, Angi, BBB, OpenTable, a Realtor.com.

Creu Cyfrif Repuso

Ymwadiad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Repuso ac rwy'n cysylltu â chleientiaid lluosog, gan gynnwys fy nghwmni, yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.