Ad-drefnu, Ailysgrifennu ac Ymddeol Cynnwys

ad-drefnu ailysgrifennu ymddeol

Mae galw mor fawr bob amser am gynnwys newydd fel bod y mwyafrif ohonom yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny ag ysgrifennu cynnwys cymhellol sy'n rhoi gwerth i'n cynulleidfa. Hyn ffeithlun o Marketo ar gynnal cynnwys gwych yn gyngor cadarn.

  • Ad-drefnu - efallai y byddaf yn defnyddio repurpose fel y term am hyn, ond rydym yn aml yn defnyddio ymchwil, straeon a graffeg ar draws sbectrwm o gyfryngau wrth inni ddatblygu cynnwys. Efallai y byddwn yn gwneud rhywfaint o ymchwil ar gyfer gweminar, ond hefyd yn ysgrifennu papur gwyn sy'n cyd-fynd a ffeithlun cynrychioliadol a blogbost i'w hyrwyddo. Nid yw pawb yn treulio cynnwys yr un ffordd, felly mae dweud eich stori a'u optimeiddio ar draws cyfryngau yn hynod effeithiol.
  • Ailysgrifennu - mae gennym rai swyddi ar dechnolegau sydd wedi esblygu mewn gwirionedd. Yn hytrach nag ysgrifennu post newydd ar esblygiad y cynnyrch, rydym nawr yn gwella'r postiadau gwreiddiol ac yn eu diweddaru. Mae yna fantais enfawr i wneud hyn - trwy gynnal cyfanrwydd yr URL, gellir ychwanegu at stats rhannu cymdeithasol a gellir cadw safleoedd peiriannau chwilio nid yn unig ond eu gwella hyd yn oed os yw'r swydd wedi'i optimeiddio'n dda!
  • Ymddeol - roedd yr un hon yn anodd, ond rydyn ni wedi'i gwneud. Roeddem yn hawdd dros 5,000 o swyddi ar y wefan hon ond yn hawdd roedd dros 1,000 o swyddi a oedd yn amherthnasol neu'n hollol hen ffasiwn. Roedd rhai yn ddigwyddiadau o'r gorffennol, eraill yn dechnolegau hen ffasiwn, ac eraill yn gynhyrchion nad oeddent yn bodoli mwyach. Mae'r ffaith eich bod wedi cymryd yr amser i ysgrifennu rhywbeth i'w ddileu yn ddiweddarach yn dod ag ychydig o ddeigryn i'm llygad ... ond byddai'n well gen i pe bai fy nghynnwys yn canolbwyntio ar bynciau sy'n dal yn berthnasol.

Mae'r strategaethau hyn wedi bod yn rhan o raglen gynnal a chadw gyffredinol rydyn ni wedi'i chychwyn sydd wedi arwain at ein traffig organig yn treblu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Efallai y byddwch chi'n meddwl sut y gallech chi ddatblygu cynllun cynnal a chadw ar gyfer eich gwefan sy'n sicrhau bod eich holl gynnwys yn berthnasol ac yn amserol!

y-3-Rs-o-cynnwys-marchnata-infograffig

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.