Cofiwch fi?

Mae GoDaddy yn Cofio Fi

Rwy'n ofnadwy gydag enwau. Hoffwn pe gallwn osod eich cwci yn fy ymennydd felly mae'n cofio bob tro y byddaf yn eich gweld yn gyhoeddus. Mae'n debyg mai dyna un ffordd y mae cyfrifiaduron yn fwy “deallus” na bodau dynol. Ond, oherwydd y gwendid ysgubol hwn ynof, mae argraff fawr arnaf pan all eraill fy nghofio mor hawdd ar ôl dod ar draws un cyfle yn unig. Mae'n sgil. Ydych chi'n gwybod beth ddim yn creu argraff arnaf: pan fydd pobl yn ei ffugio. Mae hyn yn rhy gyffredin yn fy eglwys, lle mae pawb yn gwisgo tagiau enw. Wrth gwrs, gyda 700 o bobl yn bresennol, mae yna lawer o gipolwg byr ar fy mrest cyn ail-ddod i gysylltiad llygad a dweud, “Helo, Nick!” gyda gwên wedi'i phaentio. Dwi ddim yn argraff.

Nawr, gyda'r cyfyngiadau uchod yn y meddwl dynol, mae'n hollol esgusodol nad yw fy nghyd-gynulleidfaoedd yn cofio fy enw. Felly beth sydd ddim yn esgusodol? Pan na all cyfrifiadur. Mae technoleg yn llawer rhy hawdd i'w defnyddio i gofio pobl am i wefannau fethu arni. Serch hynny, mae llawer yn dal i wneud. A, beth sy'n waeth, ydy e mewn gwirionedd mwy rhwystredig pan na all gwefan fy nghofio mewn gwirionedd na phan na all person wneud hynny.

Yn gyntaf, cymerwch hoff westeiwr pawb (neu, o leiaf gynnal hysbysebion) GoDaddyMae GoDaddy yn Cofio FiRwy'n gwsmer GoDaddy. Rwyf wedi bod ers blynyddoedd. A, mor braf ohonyn nhw i gofio fy enw pan fydda i'n ymweld. Bob tro y byddaf yn cychwyn sesiwn newydd yn GoDaddy.com, rwy'n cael fy nghyfarch â “Croeso, Nicholas.” Maen nhw hyd yn oed yn dweud wrtha i fod gen i ychydig o barthau yn dod i ben, ac yn cynnig rhai bargeinion sydd (dwi'n tybio) wedi'u dewis yn seiliedig ar fy ymddygiad prynu.

Swydd dda ... bron. Mae'n wir, maen nhw wedi cofio fy enw. Ond, nid ydyn nhw'n fy nhrin yn wahanol o ganlyniad. Rydw i wedi ysgrifennu GoDaddy gyda'r gŵyn hon mewn gwirionedd: pan fyddaf yn arddangos, rydych chi'n fy nhrin fel nad ydw i'n gwsmer. Mae'r llywio yn holl gynnwys cyn-werthu. Os wyf am gyrraedd fy mharthau, fy safleoedd a gynhelir, fy nghyfrif, ac ati, dyfalwch beth sy'n rhaid i mi ei wneud: cliciwch y ddolen “nid chi” a mewngofnodwch o'r newydd. Sydd, gyda llaw, ddim yn arddangos ffurflen fewngofnodi newydd ar yr un dudalen. Na, mae'n hyperddolen fyw i dudalen newydd y mae'n rhaid ei llwytho.

Nawr, gallaf werthfawrogi'r angen i amddiffyn gwybodaeth sy'n gofyn am fewngofnodi. Ac, yn wir, rwy'n falch eu bod nhw'n gwneud hynny. Fodd bynnag, LinkedIn wedi llwyddo i ddod o hyd i ffordd feistrolgar o'ch cofio chi-mewn gwirionedd eich cofio chi - ac eto'n dal i amddiffyn yr hyn sydd angen ei amddiffyn y tu ôl i fewngofnodi.

Pan gyrhaeddaf LinkedIn.com, gallaf weld popeth yr wyf yn disgwyl ei weld o ystyried fy mod yn ddefnyddiwr cofrestredig ac maent mewn gwirionedd yn fy nghofio. Gallaf lywio yn ddi-dor. Nid coffa ffug mohono. Fodd bynnag, Os byddaf yn ceisio postio, diweddaru, neu newid unrhyw ddata, maent yn torri ar draws fi gyda deialog mewngofnodi cyflym, sydd mewn gwirionedd yn cofio fy enw defnyddiwr. Felly, dim ond un maes cyflym i'w lenwi, taro i mewn, ac rwy'n parhau ymlaen yn ddi-dor.

Rydw i wedi bod yn gweithio i wella cofio fy nghwsmeriaid fy hun hefyd. Wrth fy safle, rydyn ni wedi bod yn cynnig cofio cwsmeriaid ers amser maith. Gwiriwch y blwch a byddwn yn cofio'ch tystlythyrau mewngofnodi i chi. Ond, yn ddiweddar dysgais tric newydd gan fy ffrind Mack Earnhardt efallai yr hoffech chi gyflogi. Os daw sesiwn rhywun i ben, neu os byddant yn ymweld â dolen sy'n gofyn am fewngofnodi yn gyntaf, cyn eu cicio allan i'r sgrin fewngofnodi, storiwch newidyn sesiwn gyda'r gyrchfan yr oeddent yn mynd amdani. Yna, ar ôl mewngofnodi'n llwyddiannus, maen nhw'n cael eu hailgyfeirio'n iawn lle roedden nhw am fynd. (Diolch, Mack)

Y ffordd orau o wybod sut i osod eich gwefan i gofio ymwelwyr yw bod yn ymwelydd mynych eich hun. Defnyddiwch y wefan fel y byddai eich cwsmeriaid, i weld beth sy'n gweithio a beth sydd ddim. Ni allaf ddychmygu bod staff GoDaddy yn defnyddio eu gwefan eu hunain mewn gwirionedd i reoli eu parth eu hunain - mae'n debyg mai'r rheswm pam nad yw eu proses rwystredig wedi sylwi. Ar y llaw arall, mae'n debyg bod LinkedIn yn weithgar iawn gyda'u teclyn eu hunain. Ydych chi'n cerdded yn esgidiau eich cwsmeriaid? Cofiwch sut brofiad yw teimlo'n angof.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Os ydych chi'n credu bod eu TOS yn rhydd, darllenwch fy un i. Geesh, mae'n rhyfeddod mae unrhyw un yn ei brynu gen i. (wps, a oedd hynny'n allanol)

  3. 3

    Y broblem gyda nhw yw y gallant fynd â'ch parth yn y bôn heb unrhyw waith papur cyfreithiol. Darllenwch nodaddy.com am rai o'r straeon arswyd ar fusnesau a gollodd eu henw parth am ddim rheswm.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.