Rhowch Eich Calon yn Eich Perthynas

dadmer calon

Mae busnes yn ymwneud â pherthnasoedd yn unig. Perthynas â'ch cwsmeriaid, eich rhagolygon, eich gwerthwyr a'ch cwmni eich hun. Mae perthnasoedd yn anodd. Mae perthnasoedd yn beryglus. Gall rhoi eich calon allan yna ei dorri. Rhaid i chi roi eich calon yn eich perthnasoedd os ydych chi byth yn dymuno iddyn nhw lwyddo, serch hynny.

Mae yna lawer o resymau pam mae perthnasoedd yn methu. Weithiau, yn syml, nid oes ffit. Mae'r rhan fwyaf o'r perthnasoedd amser yn methu oherwydd eu bod yn cael eu trin fel rhai tafladwy ... lle nad yw pob plaid yn gwerthfawrogi'r berthynas yn gyfartal. Mae rhai o'r farn bod perthynas yn 50/50. Os gwnewch eich rhan, fe wnaf fy un i. Perthynas lle nad yw'r ddwy ochr ond yn gwneud hanner yr hyn y maent gallai nid yw bod yn gwneud yn berthynas o gwbl. Nid yw hynny'n rhoi eich calon ynddo.

Mae perthnasoedd yn methu pan na fyddwn yn rhoi 100% i mewn. Mae adeiladu perthynas lwyddiannus yn gofyn i chi ymgysylltu'n llawn. Rhowch 100% i mewn oherwydd eich bod chi'n caru'r hyn rydych chi'n ei wneud, ac rydych chi wrth eich bodd yn gwasanaethu'r parti arall. Bydd unrhyw beth llai yn arwain at fethiant.

Eleni yw'r flwyddyn y mae angen i chi ailfeddwl am eich perthnasoedd a rhoi eich calon ynddynt. Dyma'r flwyddyn i roi 100% i ddarparu cyngor trwy'ch blog. Dyma'r flwyddyn i roi 100% i'ch cwsmeriaid ni waeth faint maen nhw'n ei dalu, pryd maen nhw'n talu, neu a ydyn nhw'n gwerthfawrogi'r hyn rydych chi'n ei wneud. Bydd rhoi eich calon ynddo yn diwallu eich anghenion - nid dim ond eu hanghenion nhw.

Dywed y Rheol Aur i drin eraill fel Chi yn dymuno cael eich trin. Dywedodd rhywun wrthyf fod yna Reol Platinwm ... a hynny i drin eraill fel maent yn yn dymuno cael eich trin. Mae'n bryd trin rhagolygon, cwsmeriaid a gwerthwyr fel maent yn yn dymuno cael eich trin. Rhowch eich calon ynddo.

Mae mesur yn bwysig i weld beth sy'n gweithio, beth mae eich rhagolygon a'ch cleientiaid ei eisiau, a chymhwyso'ch adnoddau yn briodol. Mae'n rhaid i chi roi eich calon ynddo o hyd, er mwyn gwneud iddo weithio. Mae'n rhaid i chi roi 100% yn y perthnasoedd hynny o hyd os ydych chi'n gobeithio iddynt lwyddo.

Eleni yw'r flwyddyn i roi'ch calon i mewn.

2 Sylwadau

  1. 1

    Cariad yw'r allwedd ar gyfer perthynas lwyddiannus. Mewn busnes mae'n bwysig rhoi eich calon ar yr hyn rydych chi'n ei wneud. Adeiladu perthynas dda gyda'ch cwsmeriaid, cydweithwyr ac â'ch cwmni i lwyddo.

    Diolch Syr Douglas.

  2. 2

    Diolch Douglas. Set dda o feddyliau i gael fy ymennydd i fynd (a chalon) y bore yma. Mae bob amser yn gêm berthynas mewn busnes ac mewn bywyd. Rwy'n cytuno'n llwyr. Fy ngorau glas i chi yn y flwyddyn newydd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.