21 Telerau Marchnata i Argraffu / Cythruddo'ch Cydweithwyr

snob

snobRoeddwn i'n eistedd gartref yn dal i fyny ar rywfaint o ddarllen heno. Rwy'n ddyn eithaf syml felly pryd bynnag y byddaf yn taro rhywfaint o derminoleg newydd, byddaf yn aml yn clicio drosodd i Wikipedia i ddarganfod beth yw'r hec rydw i'n ei darllen. Rydw i hefyd yn codi yno mewn blynyddoedd ... felly ar ôl i mi ddarllen beth ydyw, rydw i'n rholio fy llygaid ac yn mynd yn ôl i ddarllen.

Y rheswm pam fy mod i'n rholio fy llygaid yw bod awduron (yn enwedig awduron marchnata) bob amser yn teimlo gorfodaeth i orfod dyfeisio geiriau newydd i ni eu dysgu ac i ddisodli'r hen eiriau diflas. Mae'n debyg ei fod yn gwneud iddyn nhw deimlo'n ddoethach wrth i ni gilio i annigonolrwydd.

Dyma rai o'r termau hynny:

 1. Cyfryngau taledig - Roedden ni'n arfer galw hyn hysbysebu.
 2. Cyfryngau a Enillwyd - Roedden ni'n arfer galw hyn ar lafar gwlad.
 3. Cyfryngau Perchnogaeth - Roedden ni'n arfer galw hyn cysylltiadau cyhoeddus.
 4. Traffig - Roedden ni'n arfer galw hyn cylchrediad or gwylwyr.
 5. Gamogiad - Roedden ni'n arfer galw hyn gwobrwyo, teyrngarwch, bathodyn or systemau pwynt. Mae bathodynnau Sgowtiaid Bach tua 1930, nid Folks newydd mo hwn.
 6. ymgysylltu - Roedden ni'n arfer galw hyn darllen, gwrando, Neu gwylio (ac yn ddiweddarach… yn gwneud sylwadau)
 7. Cynnwys Marchnata - Roedden ni'n arfer galw hyn ysgrifennu.
 8. Galw i Weithredu - roedden ni'n arfer galw hwn yn hysbyseb baner. Nid oedd dim ond oherwydd ei fod ar ein gwefan ein hunain yn golygu bod angen enw newydd arnom.
 9. Cyflymiad - roedden ni'n arfer galw hyn hyrwyddo.
 10. Graff - (ee. Graff Cymdeithasol) roeddem yn arfer egluro hyn fel perthynas.
 11. Awdurdod - roedden ni'n arfer galw hynny poblogrwydd.
 12. Optimize - roedden ni'n arfer galw hyn gwella.
 13. Curadu - roedden ni'n arfer galw hyn trefnu.
 14. Cardiau sgorio - roedden ni'n arfer galw'r rhain dashboards.
 15. Dadansoddeg - roedden ni'n arfer galw'r rhain adroddiadau.
 16. Diweddarwyd: Pobl - roedden ni'n arfer galw'r rhain segmentau yn seiliedig ar broffiliau ymddygiadol neu ddemograffig a ddatblygodd darparwyr data.
 17. Infographics - roedden ni'n arfer galw'r rhain pictograffau, weithiau lluniau data, Neu posteri. Byddem yn hongian y rhai cŵl yn ein ciwbiclau (er .. gweithfannau).
 18. Berf - roedden ni'n arfer galw'r rheini geiriau.
 19. Whitepaper - rydyn ni newydd alw'r rheini papurau. Dim ond mewn gwyn y daethant.
 20. Dyneiddiad - doedden ni ddim yn arfer galw hynny'n unrhyw beth .. roedden ni'n arfer gorfod ateb y ffôn neu'r drws yn bersonol.
 21. Ychwanegwyd: Marchnata Cyd-destun - Roeddem yn arfer galw hwn yn gynnwys deinamig neu wedi'i dargedu.

Mae yna rai geiriau gwych eraill hefyd ... hybrid, ymasiad, cyflymder, democrateiddio, traws-sianel, templedi, agregu, syndiceiddio, cyflymu…

Mae angen i'r dynion hyn gefnu ar y Google+, cael rhywfaint o gwsg, a'i fudo i lawr i'r eirfa gradd 8th rydyn ni'n ei chofio mewn gwirionedd. Pam fod angen i bobl newid bob amser? Efallai ei alw trwy rywbeth newydd yn golygu ein bod ni wedi esblygu rywsut? (Dydw i ddim yn ei brynu, ydych chi?).

Rwy'n credu bod y rhan fwyaf o gwmnïau'n dal i gael trafferth gyda brandio syml neu raddio o wefan crappy, heb ots a ymgyrch cyfryngau cyflym a enillwyd gan hybrid y mae ei chyflymder yn cael ei chwyddo gan ymgysylltiad dyneiddiol.

A bod yn onest, mae'n debyg fy mod i'n euog hefyd. Mae gen i asiantaeth gyfryngau newydd, nid cwmni marchnata. Mae'n wirioneddol fwy o asiantaeth farchnata i mewn… Ond mi wnes i gamblo y bydd yna bob amser cyfryngau newydd, Ond i mewn gallai gael ei ddisodli gan ryw derm newydd gwirion fel aciwt.

Rydych chi'n gwybod, yn hytrach na aflem.

15 Sylwadau

 1. 1

  Ac eithrio roeddwn i'n meddwl bod “marchnata cynnwys” yn “gwerthu ysgrifennu.” Neu yn fwy penodol “gwerthu pethau a ysgrifennwyd eisoes.”

  Mae'n gas gen i gyfaddef hynny, ond rydw i wedi defnyddio o leiaf 7 o'r rhain 1) heb feddwl amdano neu 2) gydag wyneb hollol syth.

  • 2

   Erik - dwi'n eu defnyddio nhw hefyd! Yn anffodus, mae angen i ni gadw i fyny â'r derminoleg ddiweddaraf a'i defnyddio. Neu fel arall rydyn ni'n edrych fel nad ydyn ni wedi esblygu!

 2. 3

  Gwnaeth yr erthygl hon i mi wenu, wedi bod yn defnyddio rhai o'r termau hyn ers blynyddoedd a rhai ddim o gwbl ... eto! Mae segmentu a segmentau marchnad bob amser wedi bod yn derm marchnata yn sicr .. yn sicr yn un rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio am yr 20 mlynedd diwethaf beth bynnag!

  • 4

   Helo Paula!

   Rwy'n cofio pan ddyfeisiwyd mathau o ymddygiad ac yn syml gwnaethom “ymholiadau” ac addasu'r ymgyrchoedd i'r 'mathau' hynny. Ni allaf gofio ei alw'n segmentu yn ôl bryd hynny - er efallai ei fod wedi bod o gwmpas! Yna yn ddiweddarach fe wnaethon ni eu galw nhw'n “bersonas” ... efallai y byddai hynny wedi bod yn un gwell i'w restru!

   Diolch!

  • 5
   • 6

    Diolch Douglas, mae'n rhaid i fy fave yn y rhestr newydd fod yn Awdurdod yn disodli Poblogrwydd, dim ond rhoi ystyr hollol newydd o ddyfnder gwybodaeth, a all fod yn wir neu beidio, ond mae'n swnio'n wych! 🙂

 3. 7

  Mae chwilio am swydd yn cael ei ystyried yn ymgyrch farchnata, nid yn ceisio am swydd. Ni welais “frandio personol” a arferai gael ei alw’n “gymwysterau” wrth gyfeirio at ddarpar ymgeisydd am swydd. Mae gan bawb heddiw “frand” a arferai fod yn “hunaniaeth” neu “sgiliau allweddol” neu “brif gryfderau.” O, un arall yw “dogfennau marchnata” a elwid gynt yn ailddechrau neu bio y cyfeirir atynt bellach fel proffil “[ar-lein].” Mae “swydd” yn “gyfle” ac mae “problem” yn “her.” Gorffennodd “personél” yn “adnoddau dynol” a drawsnewidiodd yn “gaffael talent.” Ac felly mae'n mynd… ..

 4. 8
 5. 10

  Mae'n ddoniol ac yn wir iawn yn y rhan fwyaf o achosion! Ond credaf fod marchnatwyr yn ceisio siarad ar iaith sy'n ddealladwy gan eu cwsmeriaid a'r “cyhoedd marchnata cyffredinol”. Mae fel system sygnal fodern.

 6. 12

  Roeddwn yn cwrdd ag asiant ddoe sydd â diddordeb mewn blogio a marchnata ar-lein. Dywedodd wrthyf fy mod yn siarad yn union fel y bobl a sefydlodd ei safle blog. Ewch â mi i feddwl lle mae fy angerdd go iawn …… marchnata. Rwy'n dyfalu ar ôl darllen cymaint o wybodaeth am bynciau sy'n ymwneud â marchnata, dim ond codi'r eirfa heb sylwi arni.

 7. 13
 8. 14
 9. 15

  Hei Doug,
  Un ymgynghorydd blowhard Rwy'n croesi llwybrau gyda hoff ddefnydd o'r gair 'bifurcation' ym mhob trydydd brawddeg. Ni allaf ddweud 'yna rydym yn eu rhannu'n ddau grŵp.' Rwy'n dyfalu y gallwch chi godi mwy pan nad yw pobl yn eich deall chi.
  Byddwn yn anghytuno â 'galwad i weithredu.' Mae gen i lyfrau ysgrifennu copi o'r 1920au sydd â phenodau sy'n ymroddedig i grefftio galwadau cymhellol i weithredu. Nid oes gan unrhyw un sy'n ei ddefnyddio fel rhywbeth sy'n gyfystyr â 'banner ad' gefndir marchnata difrifol.
  Jim

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.