Cynnwys MarchnataDadansoddeg a PhrofiFideos Marchnata a GwerthuOffer MarchnataChwilio Marchnata

Sut A Pham I Gofrestru Cyfeiriad E-bost Dosbarthu ar gyfer Cyfrif Google Corfforaethol

Pan ddechreuaf weithio gyda chwmni am y tro cyntaf, gofynnaf iddynt roi caniatâd llawn i mi gael mynediad i'w cyfrifon Google. Mae hyn yn fy ngalluogi i ymchwilio a gwneud y gorau ar draws eu hoffer Google - gan gynnwys Search Console, Rheolwr Tag, Analytics, ac Youtube. Yn amlach na pheidio, mae'r cwmni'n drysu ychydig ynglŷn â phwy sy'n berchen ar y gmail cyfrif. Ac mae'r chwilio'n dechrau!

Yn gyntaf, does dim rhaid i chi wneud hynny cofrestru cyfeiriad gmail ar gyfer eich Cyfrif Google ... gallwch gofrestru unrhyw gyfeiriad e-bost. Dim ond nad yw Google yn darparu'r opsiwn hwn yn ddiofyn. Dyma lun yn agos pan wnaethoch chi benderfynu gwneud hynny creu cyfrif ar gyfer eich busnes (Youtube yn yr achos hwn):

Creu Eich Cyfrif Google

Pan gliciwch Defnyddiwch fy nghyfeiriad e-bost cyfredol yn lle, gallwch gofrestru a gwirio'ch cyfeiriad e-bost corfforaethol.

Pam na ddylai'ch cwmni ddefnyddio cyfeiriad Gmail

Rwy'n argymell yn gryf bod eich sefydliad yn osgoi defnyddio cyfeiriad Gmail ac, yn lle hynny, yn cofrestru gyda chyfeiriad e-bost corfforaethol. Dyma ychydig o senarios pam fy mod yn rhedeg i mewn yn gyson:

  • Mae eich Cyfarwyddwr Marchnata yn creu a {companyinneach@gmail.com cyfrif ac adeiladu sianel Youtube wych. Flynyddoedd yn ddiweddarach, mae contractwr yn mynd i optimeiddio'r sianel ... ond ni all y Cyfeiriadur Marchnata ddod o hyd i'r cyfrinair. Weithiau nid ydyn nhw hyd yn oed yn cofio'r cyfeiriad e-bost y gwnaethon nhw ei gofrestru a'i ddefnyddio. Ni all unrhyw un fynd i mewn i'r cyfrif nawr ... felly maen nhw'n cefnu arno ac yn gwneud cyfrif newydd.
  • Mae eich gweithiwr yn creu a Google Analytics cyfrif gyda'u cyfeiriad gmail personol. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, maent yn dod â'u cyflogaeth i ben gyda'r cwmni ac ni all unrhyw un gael mynediad i'r cyfrif mwyach.
  • Mae eich cwmni'n creu a Sianel Youtube gan ddefnyddio cyfrif {companyinneach@gmail.com ac i wneud pethau'n hawdd, maen nhw'n gyfrinair syml. Wedi hynny, caiff y cyfrif ei hacio a'i ddefnyddio i rannu cynnwys amhriodol.
  • Mae eich cwmni'n creu a Chwilio Consol cyfrif gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost {companyinneach@gmail.com. Mae Search Console yn dod o hyd i ddrwgwedd ar y wefan ac yn delio'r eiddo o'r peiriannau chwilio. Gan nad oes unrhyw un yn monitro'r cyfrif gmail mewn gwirionedd, nid oes unrhyw un yn cael ei hysbysu ac mae'r wefan yn parhau i ledaenu meddalwedd maleisus a safleoedd - ynghyd â gwifrau - yn sychu.
  • Mae eich cwmni'n creu a Busnes Google eiddo gan ddefnyddio cyfrif {companyinneach@gmail.com. Mae ymwelwyr yn parhau i adolygu a gofyn cwestiynau ... ond nid oes unrhyw un yn monitro'r cyfrif felly nid oes unrhyw un yn ymateb. Mae'ch cwmni'n colli gwelededd yn y pecyn map, nid yw'n ymateb i adolygiadau negyddol, ac rydych chi'n parhau i golli busnes.

Pam ddylai'ch cwmni ddefnyddio rhestr ddosbarthu

Mae gen i hefyd argymhelliad i'r holl gleientiaid rydw i'n gweithio gyda nhw i greu a rhestr ddosbarthu yn hytrach na chyfeiriad e-bost pwrpasol at y diben hwn. Mae rhestr ddosbarthu yn ddefnyddiol iawn - yn enwedig os ydych chi mewn sefydliad mawr. Mae gan gwmnïau adnoddau mewnol ac allanol sy'n aml yn troi drosodd ... gan gynnwys arweinyddiaeth.

Cyfeirir rhestrau dosbarthu i flychau derbyn unigolion lluosog. Er enghraifft, efallai y byddaf yn argymell rhestr ddosbarthu marketing@{companyinneach.com sy'n ymgorffori fy nhîm marchnata mewnol ac allanol arnynt. Fel hyn, mae sawl senario yn gweithio'n dda:

  • Trosiant y Gweithiwr - Wrth i adnoddau mewnol droi drosodd, bydd unrhyw un arall ar y rhestr ddosbarthu yn parhau i dderbyn cyfathrebiadau marchnata o'r cyfrif, yn gallu newid y cyfrinair os oes angen, a byth yn rhedeg i mewn i faterion.
  • Argaeledd Gweithwyr - Gan fod adnoddau mewnol allan ar gyfer gwyliau ac amser salwch, mae pawb arall ar y tîm yn parhau i dderbyn cyfathrebiadau.
  • Cyfrinair Cryf - Gellir defnyddio cyfrinair cryf. Rydym hyd yn oed yn ymgorffori dilysiad dau ffactor trwy gyfrif neges destun a rennir neu gais cadarnhau e-bost.
  • Contractwyr Tanwydd - Os oes angen i chi ddiswyddo contractwr ar unwaith, gallwch wneud hynny. Tynnwch e-bost y contractwr o'r rhestr ddosbarthu a newid y cyfrinair ar y cyfrif ar unwaith. Nawr ni allant gyrchu'r cyfrif mwyach. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio pob eiddo Google a sicrhau nad ydyn nhw wedi darparu mynediad iddynt eu hunain o fewn rheolaeth defnyddwyr.

Oes gennych chi eiddo Google wedi'i gofrestru i a @ Gmail.com cyfeiriad ebost? Byddwn yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru cyfeiriad e-bost corfforaethol ar gyfer Cyfrif Google a newid perchnogaeth ar unwaith i bob eiddo sydd gennych.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol