Os ydych chi mewn Gwerthu neu Farchnata, Mynnwch Adnewyddu Nawr!

ap adnewyddu

Mae'n digwydd bob wythnos. Rwy'n cael e-bost gan werthwr neu obaith ac rydym yn gweithio dyddiad i siarad. Rwy'n edrych ar eu gwefan ac yn gweld a yw'n ffit ai peidio. Efallai y byddaf hyd yn oed yn cysylltu â nhw ymlaen LinkedIn i ddysgu ychydig mwy amdanynt. Mae'r dyddiad wedi'i bennu, derbynnir y gwahoddiad calendr ac rwy'n symud ymlaen.

Mae ychydig wythnosau'n mynd heibio ac mae rhybudd yn ymddangos gyda pherson. Nid wyf yn adnabod yr enw, felly edrychaf ar y parth y mae eu cyfeiriad e-bost ohono. Os ydw i'n lwcus, eu cwmni nhw yw e. Os nad ydw i, dwi'n cael fy sgriwio. Rwy'n edrych ar eu gwefan ac mae'n jogs fy nghof ac yn awr rwy'n darganfod pwy oeddent a beth oeddent ei eisiau. Os ydw i'n lwcus.

Nid oes gen i gof da (mae'n wyddoniaeth!) Felly mae angen cliwiau fel hyn arnaf. Weithiau, byddaf yn nodi rhai nodiadau yn Evernote, weithiau ar y digwyddiad calendr, ar adegau eraill hyderaf y byddaf yn cofio ... ond nid wyf yn gwneud hynny. Ar adegau prin mae'r person yn cerdded yn fy swyddfa a does gen i ddim syniad pwy ydyn nhw na pham maen nhw yno felly dwi'n chwarae'r ddawns ... gofynnwch iddyn nhw am yr hyn maen nhw'n gweithio arno, sut mae pethau'n mynd, ac ati ... unrhyw beth i ceisiwch loncian fy nghof.

Mae yna iachâd o'r diwedd! Adnewyddu yn gymhwysiad symudol a gwe sy'n eich galluogi i chwilio am rywun a chael golwg ar eu proffil ac unrhyw gyfathrebiadau y gallech fod wedi'u cael gyda nhw - p'un ai trwy e-bost neu gymdeithasol.

Gorau oll, mae'r cais hefyd yn dod gyda rhybuddion cyn ac ar ôl i chi. Wedi cael cyfarfod mewn 15 munud? Fe gewch chi nodyn yn dweud wrthych chi pwy ydyw, am beth y gwnaethoch chi siarad â nhw ddiwethaf, ac mae hyd yn oed yn caniatáu ichi wneud nodiadau amdanynt. Mae'n sylfaen wybodaeth i bobl fel fi sy'n cael amser caled yn cofio unrhyw un heblaw am eu ci (Gambino).

Mae'n wych. Mae'n brydferth. Mae'n gweithio. Cofrestrwch nawr a gallwch gysylltu eich cyfrifon e-bost, eich cyfrifon cymdeithasol a hyd yn oed Evernote.

Rydw i'n mynd i edrych yn llawer llai o gywilydd y tro nesaf y byddwch chi'n trefnu cyfarfod gyda mi!

Diweddariad: Adnewyddu ar gyfer Lansio Salesforce!

Gwych gweld bod Refresh wedi integreiddio eu datrysiad yn uniongyrchol i Salesforce, offeryn gwych i werthwyr gael gafael ar wybodaeth am eu harweinwyr, eu partneriaid a'u cwsmeriaid.

Adnewyddu ar gyfer Salesforce

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.