ReferralCandy: Llwyfan Cyfeirio E-Fasnach Cyflawn y Gallwch Ei Lansio Mewn Munudau

ReferralCandy: Llwyfan Cyfeirio a Chysylltiedig ar gyfer Llwyfannau E-Fasnach

Am yr ychydig wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn rhannu ein lansiad llwyddiannus o wefan ein cleient lle gallwch prynu ffrogiau ar-lein. Un strategaeth yr oeddem am ei defnyddio oedd adeiladu rhaglen atgyfeirio ar gyfer cwsmeriaid, marchnatwyr cyswllt, a dylanwadwyr.

Rhai o'n hanghenion:

 • Roeddem am gael gweithio gydag ef Shopify fel y gallem gynnwys gostyngiad ar gyfer y derbynnydd.
 • Roeddem am iddo drin taliad i'r cwsmer, cyswllt, neu ddylanwadwr a gynhyrchodd yr atgyfeiriad. Fel hyn gallem fanteisio ar lafar gwlad yn ogystal â dylanwadwyr proffesiynol a oedd yn dymuno ymuno.
 • Roeddem am iddo gael a Klaviyo integreiddio fel y gallwn anfon dolenni cyswllt at bawb sydd wedi tanysgrifio i'w cyfathrebiadau marchnata.
 • Roeddem eisiau proses gofrestru syml nad oes yn rhaid i ni ei chymeradwyo a'i monitro â llaw.

Yr ateb y gwnaethom ymchwilio iddo, ei ddarganfod, a'i weithredu o fewn munudau oedd CyfeirioCandy. Roeddem hyd yn oed yn gallu addasu'r brandio i edrych yn wych ar y siop Closet52. Ar ôl i chi brynu, rydyn ni'n rhoi cyfle i'r defnyddiwr gofrestru. Fe wnaethom hefyd rag-frandio delweddau cymdeithasol ar gyfer pan fydd cwsmeriaid yn rhannu â Twitter, Facebook, neu lwyfannau eraill.

Byddwch hefyd yn gweld y CyfeirioCandy teclyn yn y gornel chwith isaf ... pan fyddwch yn ei lansio, gallwch weld pa mor syml yw ymuno!

 • Widget Atgyfeirio ReferralCandy ar gyfer Shopify
 • Widget Atgyfeirio Candy Atgyfeirio ar gyfer Shopify (Agored)

AtgyfeirioCandy Trosolwg

CyfeirioCandy yn gais rhaglen atgyfeirio a adeiladwyd ar gyfer siopau e-fasnach. Dyma drosolwg fideo:

Nodweddion CyfeirioCandy Cynnwys

 • Integreiddio Awtomatig - Cysylltwch eich un chi ar unwaith Shopify or BigCommerce siop i ddechrau
 • Integreiddio E-bost Syml - Yn syml, gludwch god olrhain ReferralCandy ar dudalen ddesg dalu eich siop
 • Integreiddio Datblygwr Custom - Opsiynau uwch fel integreiddio JS ac Integreiddio API i gael mwy o hyblygrwydd
 • Integreiddio App Tanysgrifio – Cysylltwch apiau trydydd parti fel ReCharge, PayWhirl a Bold
 • Marchnata E-bost - Rhowch hwb i'ch perfformiad e-bost gydag ychwanegiad atgyfeirio i'ch cylchlythyrau
 • Dadansoddeg - Anfonwch fewnwelediadau am ffynonellau traffig a phrif atgyfeirwyr i'ch apiau dadansoddeg
 • Aildargedu'r – Adeiladwch gynulleidfa o arweinwyr ymroddedig iawn sy'n gweld eich cynnig atgyfeirio
 • Prisio Syml - Mae gan y platfform ffi sefydlog a phrisiau comisiwn graddedig sy'n llai po fwyaf o werthiannau sydd gennych!

CyfeirioCandy Klaviyo Integreiddio

Roeddem yn gallu rhoi blociau cynnwys deinamig o fewn Klaviyo, hefyd. Ar bob un o'r blociau, bydd angen i chi gael opsiwn arddangos a fydd yn dangos y bloc dim ond os yw'r cyswllt atgyfeirio yn bodoli ar gyfrif y tanysgrifiwr. Felly, os yw'r Cyswllt Atgyfeirio yn bodoli ar y tanysgrifiwr hwn, bydd y bloc yn cael ei arddangos o fewn eu e-bost a bydd y dolenni'n cael eu personoli. Dyma'r Rhesymeg Sioe/Cuddio:

person|lookup:'Referral Link - ReferralCandy'

A dyma'r holl ddolenni y gallwch eu hymgorffori yn eich e-byst Klaviyo:

 • Porth Cyfeirio:

{{ person|lookup:'Referral Portal Link - ReferralCandy' }}

 • Dolen Cyfeirio

{{ person|lookup:'Referral Link - ReferralCandy' }}

 • Cyswllt Cyfeirio â Olrhain

{{ person|lookup:'Referral Link with Tracking - ReferralCandy' }}

 • Cynnig Cyfeirio Ffrind

{{ person|lookup:'Referral Friend Offer - ReferralCandy' }}

 • Gwobr Cyfeirio

{{ person|lookup:'Referral Friend Offer - ReferralCandy' }}

Rydym wedi sefydlu ReferralCandy i ddarparu $10 am bob gwerthiant a gyfeiriwyd i'r cyfeiriwr a gostyngiad o 20% i bwy bynnag y maent yn rhannu eu dolen arferol ag ef. Ac roeddem yn gallu ei osod i isafswm taliad allan o $100 fel nad ydym yn talu tunnell o ffioedd trafodion. Mae ein cerdyn credyd ar ffeil yn cael ei godi'n awtomatig pan fyddant yn cael eu comisiwn. Neis a hawdd!

Cofrestrwch Ar GyferCandy Atgyfeirio

Datgeliad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt trwy'r erthygl hon.