Perthnasol: Technoleg deallusrwydd e-bost byw

reelevant

Mae gan y diwydiant e-bost ddwy broblem fawr gyda'i ddefnydd parhaus o bostiadau torfol:

  1. Personoli - Nid yw anfon yr un neges, ar yr un pryd, at eich holl danysgrifwyr e-bost yn cael y neges gywir i'r amser cywir i'r derbynnydd cywir. Pam fyddai Marianne, 24 oed, yn derbyn yr un cynigion â Michael, 57 oed, pan mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn pethau gwahanol iawn? Gan fod pob derbynnydd yn unigryw, felly hefyd pob neges. Mae e-byst wedi'u personoli yn darparu cyfraddau trafodion chwe gwaith yn uwch, ond mae 70% o frandiau yn methu â'u defnyddio yn ôl MarketingLand.
  2. Sylw - Amseru yw'r broblem arall gyda phostio torfol. Hyd yn oed os yw cynnwys yr e-bost wedi'i bersonoli, anfonir pob e-bost ar yr un pryd at bob derbynnydd. Mae hyn er gwaethaf bod gan bob tanysgrifiwr wahanol ffyrdd o fyw, arferion, neu hyd yn oed barthau amser. Trwy anfon ar yr un pryd, mae'n anochel y bydd y cwmni'n colli llawer o bobl a allai fod â diddordeb yn y cynnig ond a gafodd y tu allan i ffenestr ymgysylltu. Yn ôl Mailchimp, gall optimeiddio amser anfon arwain at welliant o 22% mewn ymgysylltiad.

Marchnata e-bost o hyd yw'r hoff sianel a restrir gan gwsmeriaid i dderbyn hyrwyddiadau gan frandiau y maent yn eu hoffi. Mae cwmnïau'n gwybod hynny felly maen nhw'n dal i anfon llawer o negeseuon e-bost ond gyda'r gystadleuaeth yn y blwch derbyn yn mynd yn gyflymach bob dydd, mae diffyg perthnasedd e-byst yn niweidio'r enillion ar fuddsoddiad y brandiau sy'n ei anfon.

Datrys y Broblem Postio Torfol

Mae marchnatwyr wedi ceisio personoli eu hymgyrchoedd marchnata e-bost trwy fewnosod enwau cyntaf y tanysgrifwyr yn y neges neu yn y llinell bwnc. Y syniad yma oedd gwneud i'r derbynnydd deimlo bod yr e-bost wedi'i ddrafftio a'i anfon ato / iddi yn unig. Fodd bynnag, nid yw derbynwyr yn cael eu twyllo mor hawdd â hynny ... yn enwedig pan nad yw'r cynnwys e-bost wedi'i deilwra ar eu cyfer.

Mae gan farchnatwyr fwy o ddata ar bob tanysgrifiwr heddiw nag a gawsant erioed. Yn anffodus, naill ai nid ydyn nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio'n llawn neu mae ganddyn nhw offeryn sy'n ddigon pwerus i'w sbarduno. Efallai nad marchnatwyr fu'r mater, dim ond llwyfannau e-bost clasurol sydd ar gael. Perthnasol wedi datblygu cynnyrch pwerus, ond greddfol sy'n caniatáu i dimau marchnata ddefnyddio'r data hyn i anfon yr e-byst cywir, ar yr adeg iawn, at bob tanysgrifiwr.

Perthnasol yn dechnoleg gwybodaeth e-bost fyw sy'n dadansoddi cyd-destun agor ac ymddygiad pob derbynnydd i gyflwyno'r neges ar yr amser gorau ac arddangos y cynnwys mwyaf perthnasol mewn amser real.

Cynnwys perthnasol-byw

Ym mhob agoriad o'r e-bost, mae Reelevant yn newid cynnwys y neges mewn amser real ar gyfer pob derbynnydd yn dibynnu ar y ddyfais, y lleoliad, a'r tywydd mewn man ac amser penodol. Bydd gwefan e-fasnach ffasiwn, er enghraifft, yn gallu ffurfweddu ei hymgyrch i arddangos cotiau glaw a pants os yw'n bwrw glaw pan fydd y derbynnydd yn agor yr e-bost, a chrysau-T a siorts os yw'n heulog pan fydd y derbynnydd yn agor yr e-bost hwn eto.

Mae Reelevant yn sefyll allan o bostio torfol trwy anfon e-byst yn awtomatig ar wahanol adegau ar gyfer pob tanysgrifiwr. Er mwyn nodi'r amser gorau i ymgysylltu â phob un ohonynt, mae algorithmau'r platfform yn dadansoddi eu hymddygiad a'u harferion gyda phob e-bost a gânt. Po fwyaf o negeseuon e-bost a anfonir, y mwyaf craff y mae'r cais yn ei gael.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.