Lleihau Cartiau wedi'u Gadael Y Tymor Gwyliau hwn: 8 Awgrym i Werthu Effaith

Du Dydd Gwener

Gwyliais a fideo rheolwr Targed yn sefyll ar ben ei ddesg dalu, yn traddodi araith gyffrous i'w staff cyn agor y drws i siopwyr Dydd Gwener Du, gan ralio'i filwyr fel pe bai'n eu paratoi ar gyfer brwydr.

Yn 2016, roedd yr anhrefn a oedd yn Ddydd Gwener Du yn fwy nag erioed. Er bod siopwyr wedi gwario $ 10 ar gyfartaledd yn llai nag y gwnaethant y llynedd, roedd tair miliwn yn fwy o siopwyr Dydd Gwener Du yn 2016 nag yn 2015, yn gyrru $ 3.34bn (cynnydd o 33%) mewn gwerthiannau.

Fodd bynnag, yn drugarog i'r staff a oedd yn gorfod brwsio eu hunain am y gwarchaeau, dewisodd nifer cynyddol o siopwyr brynu ar-lein, yn hytrach nag mewn siopau brics a morter. Yn 2015, prynodd tua 103 miliwn o bobl ar-lein yn ystod Dydd Gwener Du, o'i gymharu â 102 miliwn yn y siop. Eleni, mae'r shifft hon wedi dod yn fwy amlwg fyth, gyda dros 108 miliwn o siopwyr yn prynu ar-lein, a 99.1 miliwn yn bragu'r bargeinion yn bersonol yn ôl y NRF.

Yn benodol, mae symudol wedi dod i'r amlwg fel enillydd Dydd Gwener Du 2016, gyda manwerthwyr gan gynnwys Amazon, Walmart, a Target yn adrodd eu diwrnod prysuraf ar gyfer traffig symudol. Hyd yn oed cyn i'r dydd Gwener ddod i ben, roedd manwerthwyr wedi riportio record $ 771 miliwn mewn refeniw o ddyfeisiau #mobile

Yn well fyth, adroddir bod cyfraddau trosi wedi cynyddu gan 16.5% ers 2015, gyda chyfraddau gadael cartiau yn gostwng 3%. Er y gallech feddwl bod hyn yn rheswm i dorri allan y Prosecco a llongyfarch eich hun ar swydd sydd wedi'i chyflawni'n dda, mae angen rhywfaint o bersbectif: yn 2016, collodd manwerthwyr 69% o hyd o siopwyr ar-lein Dydd Gwener Du a gefnodd ar eu pryniant.

Nid oes unrhyw sefydliad yn hoffi gadael arian ar y bwrdd, ac mae ceisio ei adennill yn cyflwyno ras yn erbyn amser - wedi'r cyfan, nid oes llawer o gwsmeriaid yn debygol o barhau â phrynu drud unwaith y bydd Dydd Gwener Du wedi mynd heibio. At hynny, nid yw rhai o'r cymhellion disgownt arferol yn berthnasol yn yr achos hwn. Gyda hynny mewn golwg, dyma ychydig o awgrymiadau i fynd at adfer cart yn ystod y tymor Gwyliau hwn.

  1. Byddwch yn glyfar: Dylai meddalwedd marchnata amser real fod yn fan cychwyn i chi. Gyda'r dechnoleg hon, mae hyn yn caniatáu ichi lunio negeseuon e-bost gyda 'blociau craff' - adrannau o gynnwys wedi'i bersonoli sy'n eich galluogi i fewnosod baneri, amseryddion cyfrif i lawr, argymhellion arfer a phrawf cymdeithasol yn eich negeseuon adfer a ysgogwyd.
  2. Olrhain amser real: Gydag amser yn hanfodol, mae gallu monitro gadael cartiau fel mae'n digwydd yn hanfodol. Er y gall rhai dulliau gymryd cryn amser i'ch rhybuddio am roi'r gorau (gan aros i sesiwn ddod i ben, er enghraifft), defnyddiwch feddalwedd a all olrhain gadael mewn amser real, gan sbarduno e-bost adfer sy'n cynnwys cynnwys eu basged ar unwaith.
  3. Gwneud eu dychweliad yn hawdd: Os ydych chi eisiau'r cwsmer yn ôl, gwnewch hi'n hawdd iddyn nhw. Mae cynnwys eu trol, ynghyd â delwedd ddeniadol o'u cynnyrch, yn mynd heb ddweud, ac felly hefyd pe bai galwad amlwg i weithredu a fydd yn eu cael yn ôl yn gyflym i daith y cwsmer i godi lle y gadawsant.
  4. Gwnewch hi'n bersonol: Gall nodyn atgoffa ysgafn gyda chyfarchiad personol a / neu argymhellion wedi'u personoli i ategu eu trol nid yn unig eu temtio yn ôl ond hefyd annog pryniannau byrbwyll ychwanegol.
  5. Creu ymdeimlad o frys: Os nad yw meddwl miliynau o siopwyr eraill sy'n chwilio am fargeinion ar yr un pryd yn ddigon i ysgogi pryniant, gallai e-bost adfer sy'n dangos eich lefelau stoc cyfredol forthwylio'r cartref realiti.
  6. Atgoffwch nhw pam mae ganddyn nhw flas da: A oedd gan y siopwr ail feddyliau? Atgyfnerthu eu penderfyniad gyda thystebau cleientiaid cadarnhaol neu adolygiadau defnyddwyr i helpu i'w hannog yn ôl.
  7. Gwneud eu bywydau yn haws: Mae taliadau dosbarthu annisgwyl yn aml yn cael eu nodi fel achos dros adael cartiau - gallai costau postio sylweddol atal cynnig Gwyliau rhag bod yn gymaint o fargen. Yn dal i fod, mae neges adfer cart yn gyfle da i atgoffa siopwyr o unrhyw opsiynau clicio a chasglu neu ddosbarthu amgen rydych chi'n eu cynnig.
  8. Dileu unrhyw amheuaeth: Gyda'r cyfle i arbed arian, bydd y demtasiwn i ysgogiad yn uwch na'r arfer. Fodd bynnag, gall byrbwylltra arwain yn gyflym at edifeirwch a gadael cyn prynu. Rhowch sicrwydd mewn neges adfer sy'n tynnu sylw at eich polisi dychwelyd, unrhyw arian yn ôl yn gwarantu rydych chi'n ei gynnig ac os ydych chi'n cyflawni am ddim.

O safbwynt defnyddiwr, mae'n hawdd cydymdeimlo â rhai o'u rhesymau posibl dros fechnïaeth ar werthiant. Gydag amser (a lefelau stoc yn gostwng yn gyflym) yn eu herbyn, mae'r angen am broses ddesg dalu syml, gyflym a di-dor yn hanfodol. Ar gyfer y safleoedd hynny a oedd angen cod Dydd Gwener Du arbennig, gall gallu gwneud cais yn hawdd a gweld canlyniadau'r gostyngiad (ynghyd â thaliadau dosbarthu) cyn cyrraedd y cam talu wneud trosiad neu ei dorri.

Felly hefyd, yw'r angen am brosesau cofrestru symlach. Gyda chwsmeriaid yn debygol o fod yn ymweld â gwefannau nad ydyn nhw o'r blaen, mae absenoldeb 'til gwestai', neu'n wynebu ffurflen hir i'w llenwi cyn ceisio cael gafael ar y MacBook Pro olaf hwnnw yn creu rhwystr sylweddol.

Gyda phroses ddesg dalu sydd wedi'i hogi a'i symleiddio i fod yn rhydd o straen ar ben-desg, llechen neu ffôn symudol, ynghyd ag arsenal adfer troliau wedi'i gyfarparu'n llawn, mae gennych amser o hyd i gael effaith gadarnhaol ar werthiannau cyn i'r flwyddyn ddod i ben.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.