Data a Marchnata Mawr: Problem Fawr neu Gyfle Mawr?

Ergyd Sgrin 2013 04 18 yn 11.13.04 PM

Mae unrhyw fusnes sy'n delio'n uniongyrchol â chwsmeriaid eisiau sicrhau eu bod yn gallu denu a chynnal cwsmer mor effeithlon a chyflym â phosibl. Mae'r byd heddiw yn cynnig llawer o bwyntiau cyffwrdd - y sianeli traddodiadol o bost uniongyrchol ac e-bost, a llawer mwy erbyn hyn trwy'r we a gwefannau cyfryngau cymdeithasol newydd sy'n ymddangos fel pe baent yn codi bob dydd.

Mae data mawr yn cyflwyno her a chyfle i farchnatwyr sy'n ceisio cysylltu ac ymgysylltu â chwsmeriaid. Rhaid rheoli a defnyddio'r swm enfawr hwn a'r amrywiaeth enfawr o ddata a gedwir mewn ffynonellau strwythuredig, lled-strwythuredig a heb strwythur gwahanol am gwsmeriaid a'u hymddygiad prynu, eu hoffterau, eu hoff bethau a'u cas bethau i barhau â'r ddeialog.

I lwyddo, rhaid i'ch deialog fod yn amserol ac yn berthnasol i'ch cwsmeriaid. Ond dim ond os ydych chi'n gwybod pwy yw'r person y gallwch chi fod yn berthnasol, sy'n gofyn am allu i ddatrys hunaniaeth ymhlith yr holl wybodaeth a ganiateir sydd ar gael. Yna, gallwch chi gael y mewnwelediad sydd ei angen arnoch i bersonoli'ch neges a chymryd camau amserol.

Y broblem yw nad yw llawer o lwyfannau awtomeiddio marchnata a rheoli ymgyrchoedd wedi'u cyfarparu i gasglu a didoli trwy'r mynydd hwn o wybodaeth i benderfynu beth sy'n berthnasol, a defnyddio'r wybodaeth honno i greu a chynnal deialog gyda'r cwsmer. At hynny, nid yw rhai platfformau'n cynnig un pwynt rheoli i reoli'r ddeialog ar yr un pryd ar draws sianeli.

Mae Llwyfan Marchnata Cydgyfeiriol RedPoint ™ ei adeiladu o'r gwaelod i fyny i alluogi marchnatwyr i ddatrys y broblem ddata fawr hon a meithrin deialog amser real bob amser.

Mae Llwyfan Marchnata Cydgyfeiriol RedPoint yn darparu golwg cwsmer 360 gradd trwy ddal, glanhau, datrys hunaniaethau yn gyflym ac integreiddio data cwsmeriaid o bob ffynhonnell, gan gynnwys parthau data corfforol, e-fasnach, symudol a data cymdeithasol fel Facebook a Twitter. Gyda llun cyflawn o bob cwsmer, mae offer rheoli a gweithredu ymgyrch RedPoint yn caniatáu i farchnatwyr weithredu ymgyrchoedd marchnata traws-sianel mwy effeithiol am gost lawer is, a hyd at 75% yn gyflymach na'r dulliau presennol.

Mae offer rheoli a gweithredu ymgyrch RedPoint yn caniatáu i farchnatwyr weithredu ymgyrchoedd marchnata traws-sianel mwy effeithiol am gost lawer is, a hyd at 75% yn gyflymach na'r dulliau presennol:
redpoint-rhyngweithiol

Gall technoleg RedPoint Global ddarparu ar gyfer llif data enfawr heddiw ac mae wedi'i archifo i raddfa ar gyfer dyfodol data mawr, a fydd yn cynnwys hyd yn oed mwy o ffrydiau data o ddyfeisiau symudol, dyfeisiau cysylltiedig ac ehangu rhwydweithio cymdeithasol ar-lein ymhellach. Mae pensaernïaeth y Llwyfan Marchnata Cydgyfeiriol yn estynadwy a gellir ei gysylltu ag unrhyw system, unrhyw le a phrosesu data mewn unrhyw fformat, diweddeb neu strwythur.

Mae Llwyfan Marchnata Cydgyfeiriol RedPoint yn darparu golwg cwsmer 360 gradd trwy ddal, glanhau, datrys hunaniaethau yn gyflym ac integreiddio data cwsmeriaid o bob ffynhonnell, gan gynnwys parthau data corfforol, eFasnach, symudol a data cymdeithasol fel Facebook a Twitter:
cochbwyntdm

Mae marchnata a gwerthu i gwsmeriaid heddiw yn creu llawer iawn o ddata strwythuredig, lled-strwythuredig a heb strwythur, ac nid oes amheuaeth y bydd y duedd hon yn cyflymu. Mae RedPoint Global yn mynd i’r afael â’r broblem ddata fawr farchnata hon yn uniongyrchol, gan alluogi marchnatwyr i drosoli data cwsmeriaid yn effeithiol i ddatblygu ymgyrchoedd sy’n cyrraedd y cynulleidfaoedd cywir ar yr adeg iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.