Yn gwella o Google Panda

Kung Fu Panda

Cafodd llond llaw o gwmnïau yr wyf yn eu hadnabod eu brifo gan y newid algorithm a enwir Panda. Roedd Panda yn canolbwyntio ac wedi'i anelu at gael ei dargedu ffermydd cynnwys ond wedi wedi effeithio ar lawer o fusnesau. Bu'n rhaid i un ffrind i mi ddiswyddo ei weithiwr cyntaf oherwydd ei golled wrth gael ei restru ar wasanaeth cyfeirlyfr proffesiynol a arweiniodd y safleoedd am oddeutu degawd. Heddiw, fe wnaethon ni oedi perthynas ag un o'n hoff gleientiaid. Bu’n rhaid delio â’u colled enfawr mewn refeniw hysbysebu (byddwn yn parhau i’w cefnogi gan nad oes amheuaeth y bydd eu traffig yn dychwelyd).

Cyfarfûm â'r cleient heddiw ac roedd yr ystafell yn hynod o syfrdanol. Maen nhw dan lawer o bwysau i barhau i dyfu refeniw, felly mae anhawster fel hyn yn enfawr. Yn ffodus, mae eu cynnyrch yn eithaf deniadol, felly rydw i wedi argymell eu bod nhw'n edrych yn galed gamification i fynd â'u cefnogwyr ravenous a chreu awyrgylch lle maen nhw'n cael eu gwobrwyo a'u cydnabod yn barhaus am ddefnyddio'r gwasanaeth maen nhw'n ei ddarparu.

Ar ochr optimeiddio'r peiriant chwilio, roedd y sgwrs ychydig yn anoddach. Pan oedd Google yn hoffi ffermydd cynnwys, gwnaethom wthio'r isadeiledd i gyhoeddi cynnwys yn llorweddol. Gallai pwnc penodol yn eu arsenal fod â 22,000 o dudalennau oddi tano - ac fe wnaethon ni eu gwthio i gyd. Roedd y wefan yn enfawr, ond cafodd Google ei ddenu yn briodol - traffig a refeniw skyrocketing.

google drwsio panda s

Cyn Panda (mae Google yn dal i drydar), roedd yn hawdd cyhoeddi cynnwys newydd a chael y cynnwys hwnnw'n dda. Roedd yn ymddangos bod graddio da ar rai termau wedi dylanwadu ar eich gallu i gyhoeddi cynnwys a chael eich rhestru ar eiriau allweddol dilynol - hyd yn oed os nad oeddent yn rhy berthnasol. Ddim yn anymore.

Ar ôl Panda, roedd yn ymddangos bod yr algorithm wedi'i wrthdroi. Mewn gwirionedd daeth unrhyw dudalennau a oedd yn bodoli ar y wefan nad oeddent yn graddio nac yn gyrru traffig yn bwysau enfawr a lusgodd i lawr y wefan gyfan. Am 4 mis yn syth rydym wedi gwylio'r wefan yn parhau i ostwng - nid yn unig o ran safle, ond yn fwy sylweddol ar eiriau allweddol a ddarparodd y nifer fwyaf o gyfrolau chwilio. Ddim yn dda.

Felly beth mae cwmnïau brifo gan algorithm Google Panda wneud nesaf?

 1. Cael gwared ar dudalennau sy'n sugno. Mae tudalennau gwael heb fawr o werth, cynnwys gwael, effaith isel a safle gwael yn tynnu i lawr y tudalennau gwych ar eich gwefan. Cael gwared arnyn nhw nawr.
 2. Os oes gennych fferm cynnwys llorweddol ... sy'n golygu nad oes llawer o gamau yn llywio rhwng eich tudalen gartref a'r dudalen isaf ar eich gwefan ... ailfeddwl am eich hierarchaeth. Yn lle cyhoeddi'ch cynnwys gwych yn eang i bynciau cynffon hir ... ei gwympo'n seilos llai o wybodaeth. Enghraifft: Os oes gen i wefan ar farchnata a'r gynffon hir yw sut i raddio ar Google ... yn lle cael tudalen sengl ar sut i raddio ar google, mae'n debyg y dylwn gael tudalen amserol ar Farchnata a Google sy'n cyfuno mwy o'r cynnwys i mewn i is-grŵp deallus.
 3. Parhewch i hyrwyddo'r tudalennau gwych a'r safle da sydd gennych chi. Er mwyn gwrthsefyll pwysau tudalennau sy'n perfformio'n wael, mae angen i chi barhau i hyrwyddo'r tudalennau yn eich gwefan sy'n gwneud yn dda - dim ond er mwyn cynnal eu safle.
 4. Gweithredu pob agwedd arall ar SEO yn ddi-ffael - gan gynnwys robots.txt, sitemaps.xml, pinging, adeiladu tudalennau, ac ati. Nid oes unrhyw ymyl bellach ar gyfer gwall neu sloppiness gyda'ch fferm gynnwys. Stopiwch wneud esgusodion a thrwsiwch eich gwefan. Trwsiwch yr ansawdd, y gynrychiolaeth, y cyflymder ... popeth amdano.

Nid yw ffermydd cynnwys yn beth drwg (mae Google yn dal i garu Wikipedia). Nid yw rhedeg gwefan sy'n manteisio ar beiriannau chwilio ac yn cyflwyno llawer o gynnwys gwych, perthnasol yn beth drwg. Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi cynnwys da (hyd yn oed os yw Panda yn ei anwybyddu). Fodd bynnag, roedd rhedeg fferm gynnwys yn anoddach ers Panda, oherwydd nawr mae maint y cotent rydych chi'n ei gynhyrchu yn cael ei ragdybio â llawer mwy o ragdybiaethau negyddol ar yr hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni.

Gall rhestru cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymhelaethu a hyrwyddo, ynghyd â gweithredu strategaethau ymgysylltu â defnyddwyr eraill fel e-bost, meithrin a gamblo, gymryd nifer fawr o ymwelwyr a gwneud iawn am eich bylchau trwy eu troi'n ymwelwyr mynych.

10 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Mae'n bendant yn gydbwysedd, Atul. Efallai y bydd un post perffaith yn gwerthu ychydig o bethau ... ond bydd cant o swyddi gwych yn gwerthu llawer mwy. Mae taflu tunnell o gynnwys crappy bob amser wedi dod â'r ymwelwyr â'r safleoedd hynny - ond rwy'n amau ​​iddo droi mewn gwirionedd yn arian parod y gallai fod wedi'i gael.

 2. 3

  Rhaid i chi gofio hefyd bod google bellach yn gwobrwyo safleoedd sydd yn y ffactor gludedd uchaf, dyna pam mae safleoedd hapchwarae bellach yn elwa mewn ffordd enfawr.

  jmfieldmarketing.com

 3. 4

  Roedd hon yn erthygl ragorol. Mae fy safle HostingPost.com yn fforymau enfawr enfawr ond cefais fy nharo'n eithaf caled, gollwng 90% a dal i ollwng ... Rwy'n dal i ddadlau os ydw i am roi cynnig ar rywbeth arall yn gyfan gwbl. Diolch

 4. 5

  Mae cyfradd bownsio yn mesur gweithgareddau'r darllenydd
  yn eich blog. Hynny yw, pa swydd benodol wnaethon nhw ei darllen pan wnaethant
  glanio ar eich tudalen hafan. Os gall pobl dreulio mwy o amser o ansawdd yn eich
  blog, mae hyn yn dda iawn yn llygad Google.

  Y tro diwethaf i mi wirio fy nghyfradd bownsio gan ddefnyddio Google Analytics, roedd
  56%. Ar y lefel sylfaenol, mae hyn yn galonogol ond mae gen i lawer o hyd
  gwaith i'w wneud i ostwng y ganran.

  Po isaf yw'r cyfraddau bownsio, gorau oll i'ch blog. Os yw eich bownsio
  mae'r cyfraddau'n dod o fewn 50 - 100%, byddai'n well ichi ddechrau ysgrifennu cynnwys deniadol
  gall hynny helpu darllenwyr mewn ffordd arbennig iawn. Argymell swyddi perthnasol
  ac annog sylwadau.

 5. 6

  Erthygl wych, mae'n debyg gyda Panda, mae Google yn ceisio dileu unrhyw SEO sy'n helpu i gael safleoedd da heb ddefnyddio AdWords. Yn bersonol, dwi'n meddwl iddyn nhw fynd ag e ychydig i bellter, mae'n debyg eu bod nhw'n ceisio gwasgu pob ceiniog allan o bobl ar y rhyngrwyd. Maen nhw am wneud y cyfan i siawns.

 6. 7

  A bod yn onest, ar ôl edrych ar eich gwefan, rwy'n credu y byddwn i'n gweithio ar weithredu system rheoli cynnwys hysbys a mewnforio eich cynnwys. Rwy'n credu y gallech chi fod yn dioddef oherwydd cymaint o ddolenni ar y dudalen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.