Pam wnaethon ni Ail-frandio a Newid Ein Parth i Martech.zone

Ail-frandio

Mae'r term blog yn un diddorol. Flynyddoedd yn ôl, pan ysgrifennais Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis, Roeddwn i wrth fy modd â'r term blog oherwydd ei fod yn dynodi ymdeimlad o bersonoliaeth a thryloywder. Nid oedd yn rhaid i gwmnïau bellach ddibynnu'n llwyr ar gyflwyno'r newyddion i ddatgelu eu diwylliant, eu newyddion neu eu datblygiadau. Gallent ddarlledu'r rheini allan trwy eu blog corfforaethol ac adeiladu cymuned trwy'r cyfryngau cymdeithasol a oedd yn adleisio eu brand. Dros amser, gallent adeiladu cynulleidfa, cymuned ac eiriolaeth.

Roedd cwmnïau'n gallu rhannu'r wybodaeth hon y tu hwnt i'w heiddo (cyfryngau sy'n eiddo), ond. Maent hefyd yn cael cyfleoedd anhygoel i leisio'u barn ar gyhoeddiadau eraill (cyfryngau a enillwyd). Mae gan y ddau, wrth gwrs, y posibilrwydd o gael eu rhannu (cyfryngau cymdeithasol) neu wedi'i dalu a'i hyrwyddo (cyfryngau taledig). Y term Blogio Corfforaethol yn cyfyngu, a'r term Cynnwys Marchnata cymerodd yr awenau dros y pum mlynedd diwethaf wrth gwmpasu'r strategaethau a ddefnyddiodd cwmnïau trwy'r cyfryngau sy'n eiddo, cyfryngau a enillwyd, cyfryngau cymdeithasol a ffynonellau cyfryngau taledig. Yn ddiddorol, wedi ysgrifennu'r un llyfr union ond ei alw'n Content Marketing for Dummies ... byddai wedi sefyll prawf amser. Ond y term blog cyfyngu ei oes.

Enw ein gwefan oedd y Martech Zone gyda'r URL marketingtechblog.com. Roeddwn i'n gwneud yr un peth i'm safle ag yr oeddwn i wedi'i wneud gyda fy llyfr. Y term blog ennyn ymatebion tebyg. Y term blog swnio'n hen, wedi'i bersonoli, ac nid mor broffesiynol. Cyfeiriais at y wefan yn barhaus fel a cyhoeddiad. Mae eraill yn cyfeirio at eu blogiau fel cylchgronau digidol. Fodd bynnag, roeddwn yn ofni newid parth oherwydd yr holl awdurdod peiriannau chwilio yr oeddwn wedi'i ymgorffori yn y parth hwnnw, felly ni feiddiais erioed ei ddiweddaru. Tan yn ddiweddar, pan beidiodd Google â chosbi ailgyfeiriadau a hyd yn oed ychwanegu a mecanwaith newid parth yn y consol chwilio.

Roedd hefyd yn anodd inni rannu ein parth. Roedd yn rhaid i ni ddweud marchnata-tech-blog-dot-com bob amser a'i gyfleu i bobl wrth ei drafod. Nid oedd yn barth a oedd yn syml yn rholio oddi ar y tafod ac yn hawdd ei gyfieithu i URL y gallai'r person ei gofio a'i deipio i mewn i borwr. Martech wedi dod yn derm a dderbynnir gan ddiwydiant ar gyfer technoleg ac atebion cysylltiedig â gwerthu a marchnata.

Fe wnes i chwilio drosodd a throsodd am barthau cysylltiedig â martech a allai fod ar gael a oedd yn hawdd eu cofio ... ac a ddigwyddodd yn y pen draw Martech.zone (mae gennym ni farchnata.technology hefyd ond mae hynny'n eithaf hir).

cyflwyno Martech Zone

Martech Zone

Fe wnaethon ni helpu sawl cwmni i fudo i barthau newydd a gwylio eu safleoedd yn y pen draw yn normaleiddio ac yn dychwelyd. Roedd hi'n amser i ni wneud yr un peth felly tynnais y plwg - ar ôl degawd - ddydd Gwener. Mae wedi bod yn ymfudiad hawdd i raddau helaeth ac eithrio ychydig o bethau:

  • Byddech chi'n synnu pa mor aml rydych chi'n defnyddio'ch enw parth mewn proffiliau a gwefannau trydydd parti! Rwy'n credu fy mod i wedi'i ddefnyddio mewn degau o filoedd o lofnodion gwefannau a safleoedd cofrestru. Mae hwn wedi bod yn agoriad llygad go iawn!
  • Roedd ein hen gysylltiadau a'n parth y tu ôl i Tystysgrif SSL. O ganlyniad, ni allem daflu alias i fyny ar ein gwefan ac ailgyfeirio pobl. Roedd yn rhaid i ni gynnal ail safle gyda'n hen barth, gosod tystysgrif, a gwneud ailgyfeiriad parhaol i'r parth newydd. Efallai y bydd angen i ni wneud hyn gyda delweddau hefyd gan fod gennym rai URLau wedi'u cyfeirio trwy e-bost ac apiau symudol. Rwy'n dal i arsylwi ar yr effaith.
  • Fe gollon ni bob un o'n cyfrif cyfranddaliadau cymdeithasol yn cyfrif. Nid wyf yn poeni gormod am hyn, a gwnaethom roi'r gorau i roi cyhoeddusrwydd i'r cyfrif cyfranddaliadau. Rwy’n synnu nad oes yr un o’r llwyfannau byrhau a’r llwyfannau cymdeithasol yn dilyn dolen fel y mae peiriannau chwilio yn ei wneud. Mae'n ymddangos y byddai dilyn URLau yn beth braf i dacluso eu data.

Felly dyna chi! Rydym nawr yn alinio ein holl eiddo a safleoedd cymdeithasol i ymgorffori'r brandio newydd ... ein Cyhoeddiad Martech, Mae ein Martech Zone Podlediad Cyfweliadau, a'n sianeli cymdeithasol Martech (gwelwch sut rydyn ni wedi newid Twitter heb golli dilynwyr)!

Ffarwel Martech Zone a helo Martech Zone!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.