Rhesymau Pam Mae Pobl yn Dad-ddilyn Brandiau Ar Twitter

Pam Mae Pobl yn Dad-ddilyn Brandiau ar Twitter?

Efallai mai hwn yw un o'r ffeithluniau mwyaf doniol hynny Highbridge wedi gwneud hyd yn hyn. Rydyn ni'n gwneud tunnell o ffeithluniau i'n cleientiaid, ond pan ddarllenais yr erthygl yn eConsultancy ar pam mae pobl yn dad-ddadlennu ar Twitter, roeddwn i'n meddwl ar unwaith y gallai wneud ffeithlun difyr iawn. Cyflawnodd ein dylunydd infograffig y tu hwnt i'n breuddwydion gwylltaf.

Ydych chi'n rhy swnllyd ar Twitter? Ydych chi'n gwthio gormod o werthiannau? Ydych chi'n sbamio pobl yn ddigywilydd? Neu a ydych chi ddim ond yn ddiflas plaen? Pe gallwn lapio un gair o amgylch yr holl resymau hyn, mae'n gwerth. Os nad ydych chi'n ychwanegu gwerth i'ch cynulleidfa, nid ydyn nhw'n mynd i aros gyda chi.

Heb ragor o wybodaeth, dyma'r prif resymau pam mae pobl yn eich dad-agor ar Twitter.

infograffig twitter heb ei ddadlennu

Diolch yn arbennig i eConsultancy am roi caniatâd i ni wneud hynny defnyddio eu data i ysgrifennu'r post!

16 Sylwadau

 1. 1
 2. 3

  Darlleniad diddorol. Problem gyda'r cyfryngau cymdeithasol yw bod pobl yn obsesiwn â phwy sy'n eu dad-lenwi. Rwyf wedi cael ffrindiau da a gyrhaeddodd y ffordd honno. 'Ch jyst angen i chi fod yn chi'ch hun ar-lein ac os nad yw pobl yn ei hoffi yna eu penderfyniad nhw. Peidiwch â newid eich hun i gadw pobl yn eich dilyn. I gamddyfynnu Lincoln, “Gallwch chi blesio rhai o’r bobl drwy’r amser, a’r holl bobl rywfaint o’r amser, ond gallwch chi blesio’r holl bobl drwy’r amser.”

 3. 5

  Ar gyfer busnes, mae yna linell dda rhwng bod yn effeithiol ar Twitter a bod yn annifyr. Mae'n demtasiwn postio sawl gwaith i fynd trwy'r holl sŵn a blerwch, ond mae angen i chi fod yn ofalus. Os ydych chi'n cadw i fyny yn y porthiant gyda'r un neges, bydd eich dilynwyr yn eich tiwnio allan neu'n eich dad-dynnu.  

 4. 6

  Mae'n gwneud i mi fod eisiau cerdded i ffwrdd o'r holl beth damniol. Ugh. Ar y cyfan, nid wyf yn talu tunnell o sylw i'r hyn y mae'r rhan fwyaf o fy nilynwyr yn ei drydar, ychydig sy'n rhoi cysylltiadau a chynnwys da allan yno ond mae'r mwyafrif yn ei ddefnyddio fel ffordd i gael sgyrsiau orau mewn mannau eraill. Rwy'n glanhau fy rhestr ac yn dympio'r rhai nad ydyn nhw'n fy nilyn fel arall, fi. O ran fy rhyddhau, os byddaf yn troseddu yr wyf wedi bod yn gyfarwydd â gwneud, yna dad-ddadlennwch fi, ond peidiwch â brathu arnaf yn ei gylch! 

 5. 8

  Rwy'n ychwanegu'r un hon at fy mwrdd pin marchnata rhyngrwyd. Rwy’n cytuno ei bod yn anodd dod o hyd i gyfrwng hapus rhwng bod yn “swnllyd” a rhannu cynnwys perthnasol a diddorol ond yr allwedd go iawn yw adeiladu dilynwyr sydd â diddordeb mawr yn eich darllediadau a sbarduno sgyrsiau i gysylltu â phobl y tu hwnt i ddim ond “darlledu. ”

 6. 9

  Gan gyflwyno “pethau nad oedd angen iddynt fod yn ffeithlun”, arddangoswch A.

  Ac un ffactor sydd heb ei riportio: pobl sy'n eich dilyn am gwpl o ddiwrnodau i weld a fyddwch chi'n eu dilyn yn ôl yn awtomatig. Ymddengys mai dyna'r mwyafrif yn fy mhrofiad.

  • 10

   Rwy'n anghytuno'n llwyr â chi ynghylch nad oes angen iddo fod yn ffeithlun. Nid yw'r stats yn dweud celwydd ... Dyma un o'n ffeithluniau mwyaf llwyddiannus. Pe baem ni newydd ysgrifennu amdano ... O aros, ROEDD wedi ysgrifennu mewn blogbost gan econsultancy. Ac fe gafodd y swydd honno ffracsiwn o'r llog a wnaeth hyn.
   Nid oes unrhyw reolau i'r hyn y dylid neu na ddylid ei wneud yn ffeithlun. Gall graffig doniol sydd wedi'i ddarlunio'n dda berfformio'n eithaf da. Peidiwch â gadael i feddwl confensiynol neu draddodiadol eich atal rhag rhoi cynnig ar rywbeth sy'n gweithio. Yn yr achos hwn, gweithiodd yn wych.
   PS: Mae Auto DMs yno 😉

 7. 11

  Rwyf wedi ail-wneud yr ystadegau gan dybio cyfanswm pleidleisiau 100% = 2270
  Rhy swnllyd (trydar yn rhy aml) [12% - 271 pleidlais]
  Gormod o hunan-hyrwyddiad [11% - 249 pleidlais]
  Spammy [11% - 245 pleidlais]
  Ddim yn ddigon diddorol [10% - 226 pleidlais]
  Gormod o ailadrodd [7% - 152 pleidlais]
  Gormod o awtomeiddio [7% - 151 pleidlais]
  Tramgwyddus / amhroffesiynol [6% - 146 pleidlais]
  Gormod o 'drydar cardota' [6% - 145 pleidlais]
  Rhy dawel [6% - 141 pleidlais]
  Camdrinwyr Foursquare / check-in [5% - 115 pleidlais]
  Dim trydariadau sgyrsiol [5% - 108 pleidlais]
  Troseddau yn erbyn gramadeg [4% - 93 pleidlais]
  Gormod o ail-drydariadau [4% - 90 pleidlais]
  Cam-drin awto / DM [4% - 86 pleidlais]
  Camdrinwyr Hashtag [2% - 52 pleidlais]
  nawr gallaf ddal i drydar… 😉

 8. 13
 9. 15

  Ni allwch blesio'r holl bobl trwy'r amser. Mae yna 3 ffordd wahanol y mae pobl yn defnyddio Twitter sy'n wahanol iawn. Mae rhai yn ei ddefnyddio fel ei fod yn sgwrs breifat. Mae eraill fel fi yn ei ddefnyddio i rannu llawer o wybodaeth o ansawdd. Nid y rhai nad ydyn nhw'n hoff o nifer fawr yw fy nghynulleidfa darged. Hyd yn oed pe na bawn i'n rhannu cymaint, byddai'r sgyrsiau Twitter rydw i'n cymryd rhan ynddynt yn eu gyrru'n foncyrs. I bob un eu hunain.

 10. 16

  @Nick Stamoulis Rwy'n cytuno. Y ffordd orau i rannu rhywbeth fwy nag unwaith yw gwneud pob trydariad yn unigryw fel nad ydych chi'n dwyn unrhyw un. Mae hynny'n caniatáu ichi gyfleu'ch neges a dylai gynyddu cliciau.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.